Sevničani bi se po Savi vozili s skuterji

Domačini se ne strinjajo z omejitvami v predlogu uredbe o motorni plovbi po akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Boštanj.

Objavljeno
29. januar 2014 20.26
Janoš Zore, Posavje
Janoš Zore, Posavje

Sevnica – Predlog uredbe o motorni plovbi po akumulaciji hidroelektrarne (HE) Boštanj, ki jo država sprejema že sedem let, je za ljudi ob Savi nesprejemljiv. Na sevniški občini menijo, da se za predlaganimi omejitvami skriva neupravičen strah pred negativnimi učinki plovbe na naravo in so pisce uredbe povabili na sestanek.

»Domačini živeči ob Savi si želijo sonaravno urejeno okolje, ne pa grobih omejitev. So zelo pripravljeni upoštevati druge akterje ob reki, ribiče, rekreativce in športnike,« pravi sevniški župan Srečko Ocvirk. »Ljudje, ki niso vsak dan tukaj, se bojijo, da bo ena raba prostora onemogočila druge. Inštitut za vode se boji, da bodo vodna plovila onemogočila ribičijo in negativno vplivala na naravo. Mi mislimo, da plovba ne bo tako intenzivna. V predlogu uredbe je število plovil omejeno na 150, a to številko je mogoče tudi nekoliko znižati. To je pokazatelj, ki kaže, da domačini nočejo reke polne čolnov.«

Občina je prejšnji teden opravila posvet s krajani, zainteresiranimi za motorno plovbo – teh je od 20 do 30 – in v Ljubljano poslala uradne občinske pripombe na predlog uredbe. Župan v roku dveh tednov v Sevnici na usklajevalnem sestanku pričakuje predstavnike okoljskega ministrstva in inštituta za vode. Po novi javni razpravi konec zime si sprejetje uredbe želi v pomladnih mesecih.

Hitreje kot 10 kilometrov na uro?

»Mislimo, da bomo lahko dosegli spremembe uredbe v točkah, ki se dotikata odmika čolnov od Brežic (v uredbi 30 metrov, domačini predlagajo desetmetrski varovalni pas) in hitrosti plovil,« je optimističen Ocvirk.

Medtem ko nekateri občani hitrosti plovbe sploh ne bi predpisali, je ta v predlogu omejena na deset kilometrov na uro. Ob tem je predvidena prepoved glisiranja in uporabe skuterjev. V štirih tovrstnih uredbah za druge akumulacije po Sloveniji so rešitve različne: na Ljubljanici osem kilometrov na uro, na Ptujskem jezeru, kjer je glisiranje dovoljeno, pa do 20 kilometrov na uro.

V Sevnici menijo, da je glavni vzrok omejevanja hitrosti povzročanje valovanja. A ker imajo skuterji majhen izpodriv vode, so prepričani, da večjega valovanja ter drugih škodljivih vplivov tudi ob višjih hitrostih ni pričakovati.

Nekatere druge želje krajanov se nanašajo na uporabo motorjev z notranjim izgorevanjem (uredba predvideva le električne), podaljšanje petkilometrske plovne cone do table HE Vrhovo in dovoljene plovbe tudi v zimskih mesecih.

Država uredbo piše sedem let

Občina bi tudi rada, da država v uredbi zmanjša njene pristojnosti. Lokalna skupnost naj bi bila med drugim odgovorna tudi za škodo povzročeno od zasebnih lastnikov plovil in za izvajanje samostojnih monitoringov, ki jih mora izvajati tudi upravljavec hidroelektrarn.

HE Boštanj sicer obratuje od leta 2006, občina je odlok o nemotorni plovbi sprejela poletje pozneje. Med sedemletnim čakanjem, da država končno napiše uredbo (prva verzija je bila pripravljena leta 2009, sprejetje druge pa je država napovedovala za lani), približno deset domačinov motorna plovila že uporablja. Med njimi še ni interesentov za razvoj poslovne dejavnosti, vsaj glede na lanski neodziv na poziv občine. Ob počasnosti države je druga ovira za razvoj podjetništva neobstoj rečnih pristanišč. Občina za zdaj načrtuje le pomole na Orehovem.