Sijaj črnega seznama

Potem ko se je večina informacij o poteku zamenjave valute že vgnezdila v zavest ljudi, se je njihova pozornost preusmerila na censke učinke.

Objavljeno
14. december 2006 22.00
Breda Kutin
Potem ko se je večina informacij o poteku zamenjave valute že vgnezdila v zavest ljudi, se je njihova pozornost preusmerila na censke učinke. Zveza potrošnikov Slovenije je z merjenji na terenu zaznala nekaj večjih neugodnih gibanj cen, zato je sestavila črni seznam nesorazmernih podražitev. Kakšna je pravzaprav njegova uporabna vrednost?

Da bi razumeli, je treba najprej pojasniti nekaj temeljnih pojmov. Živimo v tržnem gospodarstvu, kjer cene – razen izjemoma – oblikujeta povpraševanje in ponudba, zato zamrznitev ne pride v poštev. Zmerna (denimo približno 2,5-odstotna) letna inflacija je normalen ekonomski pojav. Bistvo tokratne vojne napovedi cenam je preganjati tiste, ki bodo zamenjavo valute zlorabili za sicer ekonomsko neutemeljene, prikrite podražitve. Če se opazneje podražijo surovine ali zrastejo drugi vhodni stroški, za podražitev ni kriv evro. In tudi, če bi jo kdor koli v proizvodni verigi zadržal, da se ne bi pokazala pri drobnoprodajni ceni, je to le prelaganje neizogibnega.

Seveda pa je glavna težava, kako ločiti »skrivače« od »upravičenih dražiteljev«. V nekaterih primerih (če vhodni stroški niso zrasli, če je nova cena okrogla ali x,99 v evrih in tako naprej) je sicer očitno, navadno pa se najde izgovor. Težko torej. Naj bi vzroke raziskovala zveza potrošnikov? Ne. Njeno poslanstvo v tem projektu je, da odkrije »ekscesne primere« (posamezne visoke podražitve) in jih korektno objavi. Trgovci? Če niso dvignili marž, niso kršili danih zavez porabnikom, zato je njihov srd zaradi obtožb, češ da prav oni dvigajo cene, upravičen. Čiščenje seznama dobaviteljev je navzven všečno, a spet lahko krivično, celo neracionalno. Sicer pa ne smemo pozabiti, da so po opažanjih ZPS veliko bolj kot izdelki v trgovini skrb zbujajoče podražitve javnih in drugih storitev.

In smo pri bistvu: o tem, ali bodo kupili dražji krompir (če bo še na polici), bodo odločali kupci. Ti bodo presojali, kaj je zanje še sprejemljiva podražitev. Pogoj je, da so ustrezno obveščeni in ozaveščeni. Zato sta največja vrednost in uspeh pricewatcha in črnega seznama, da sta spravila na noge vso porabniško srenjo: da opazuje, primerja, zavrača, izbira, benti ...