Simič: Napoved za dohodnino oddajte čim prej

Generalni direktor Dursa Ivan Simič je spomnil, da je rok za oddajo predizpolnjenih napovedi za odmero dohodnine 30. april in zavezance pozval, naj to storijo čim prej.

Objavljeno
03. april 2007 18.04
Mirjam Mendušič Krisper
Ljubljana – Davčna uprava RS (Durs) je v drugi polovici marca zavezancem za dohodnino poslala deloma že izpolnjene napovedi za odmero dohodnine za leto 2006. Zdaj morajo zavezanci vpisane podatke le še preveriti, jih po potrebi popraviti ter dopisati manjkajoče, zatem pa napoved oddati na pristojni davčni izpostavi.

Rok za oddajo napovedi je 30. april, je danes na novinarski konferenci v Ljubljani spomnil generalni direktor Dursa Ivan Simič, vendar zavezance pozval, naj to storijo čim prej.

Dohodninske odločbe naj bi izdali že pred poletjem

"Zavezancem priporočamo, naj napovedi vložijo čim prej, saj jih bo tako mogoče tudi čim prej obdelati," je dejal Simič. Za obdelavo napovedi naj bi na davčni upravi potrebovali približno dva meseca, sledila pa bo izdaja dohodninskih odločb, kar nameravajo po Simičevih besedah v nasprotju s prejšnjimi leti tokrat izvesti za vse odločbe hkrati, v nekaj dneh. Na Dursu tako načrtujejo, da bodo vse dohodninske odločbe za leto 2006 praviloma izdali že pred poletjem.

Predizpolnjene napovedi za 1.094.687 zavezancev

Z Dursa so med 19. in 28. marcem z navadno pošto razposlali 1.094.687 predizpolnjenih napovedi za odmero dohodnine za leto 2006. Prejeli so jih zavezanci, ki so imeli lani več kot 604.330 tolarjev dohodkov ter upokojenci, ki so imeli poleg pokojnine še največ 19.171 tolarjev dohodkov. Napovedi so poleg tega poslali tudi zavezancem, ki opravljajo dejavnost, vendar so ti večinoma prejeli prazne obrazce, saj zanje še niso imeli potrebnih podatkov.

Predizpolnjene napovedi so na davčni upravi pripravili za tiste zavezance, za katere so prejeli podatke od izplačevalcev prejemkov. Tisti zavezanci, za katere na Dursu niso prejeli podatkov in jim predizpolnjene napovedi niso poslali, pa morajo obrazec izpolniti sami, je dejal Simič. Predizpolnjenih napovedi tako npr. niso poslali tudi zaposlenim pri nekem podjetju, ki je podatke namesto v tolarjih posredovalo v evrih in tako niso presegli omenjenega letnega zneska.

Zavezanci naj zapisane podatke preverijo in jih po potrebi popravijo

Zavezanci naj zdaj vpisane podatke preverijo in jih po potrebi popravijo, je svetovala ena od vodij projekta Dohodnina na Dursu Mirjam Mendušič Krisper. Ob tem je poudarila, naj ne pozabijo vpisati olajšav, se podpisati ter napoved najpozneje do konca aprila oddati. Pri tem je kot najbolj enostavno možnost izpostavila oddajo napovedi po elektronski poti prek sistema e-Davki.

Prvi zavezanci so to že storili, in sicer so na Dursu do 1. aprila prejeli že 19.643 napovedi, od tega je bila velika večina (12.871) prinešena osebno. Po pošti so prejeli 3815 napovedi, prek sistema e-Davki pa 2957.

Še zadnjič uveljavljanje olajšave v višini dveh odstotkov

Kot je spomnila Mirjam Mendušič Krisper, lahko zavezanci za leto 2006 še zadnjič uveljavljajo olajšavo v višini dveh odstotkov svoje letne davčne osnove, če so vlagali sredstva v določene namene, med drugim v vrednostne papirje, premije za prostovoljno dodatno zdravstveno zavarovanje, reševanje stanovanjskega problema, nakup zdravil ali plačilo šolnin. Pri nakupu ali gradnji stanovanjske hiše pa je zavezanec upravičen tudi do zmanjšanja osnove v višini do štirih odstotkov letne davčne osnove.

Novost: namenitev dela dohodnine za donacije

Na obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2006 je tudi rubrika, v katero lahko zavezanci označijo, komu želijo nameniti do pol odstotka dohodnine, obračunane za leto 2007. Namenitev dela dohodnine za donacije je novost iz zakona o dohodnini, ki je začel veljati z letošnjim 1. januarjem. Izbrati je mogoče do pet upravičencev do donacij, in sicer s seznama, ki ga je sestavila vlada. Trenutno je na seznamu 2500 upravičencev, se pa bo še dopolnjeval, je povedal Simič.

Napoved za odmero dohodnine šestnajstič in zadnjič

Napovedi za odmero dohodnine v Sloveniji vlagamo šestnajsto leto zapored in hkrati zadnjič. Prihodnje leto bodo namreč z Dursa zavezancem poslali že kar informativni izračun dohodnine in če se bodo z zapisanim strinjali, bo ta izračun postal tudi že dokončna odločba.

Objavljen seznam upravičencev do donacij

Vlada je danes v Uradnem listu objavila uredbo o namenitvi dela dohodnine za donacije, po kateri bodo zavezanci lahko odločili, da do pol odstotka dohodnine, odmerjene od njihovih dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, ne pripada državnemu proračunu temveč organizacijam, ki se na nepridobiten način ukvarjajo s splošno koristnimi dejavnostmi, političnim strankam in reprezentativnim sindikatom. Uredbo spremlja seznam upravičencev, dostopen je tudi prek spletnih strani Davčne uprave RS.

Uredba določa, da lahko zavezanec za dohodnino do 0,5 odstotka dohodnine, odmerjene z dokončno odločbo od njegovih dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni enemu ali več upravičencem s seznama, ki je sestavni del uredbe. Posameznemu upravičencu lahko nameni 0,1 odstotka, 0,2 odstotka, 0,3 odstotka, 0,4 odstotka ali 0,5 odstotka dohodnine.

Zahtevo lahko vloži kadarkoli prek sistema e-Davki oziroma pisno ali ustno pri davčnem organu, poleg tega lahko davčne številke do pet izbrani upravičencev vpiše tudi v napoved za odmero dohodnine za leto 2006, ki jo mora na pristojni davčni upravi oddati najpozneje do konca meseca.

Zahteva za namenitev dela dohodnine bo prvič veljala za leto 2007, potem pa do preklica vsa nadaljnja leta. Na seznamu je trenutno približno 2500 upravičencev, med njimi s področja verskih skupnosti, invalidske organizacije, društva v javnem interesu na področju vojnih zakonov, upravičenci s področja socialnega varstva, gasilska društva, sindikati, rdeči križ, gorsko reševalne službe, kinološka, jamarska, planinska in turistična društva, društva za varstvo potrošnikov, upravičenci s področja visokega šolstva, znanosti in tehnologije, različne ustanove in fundacije, politične stranke, kulturna društva ter nekatere šole, gimnazije in vrtci.