Simoniti naj poseže v spore okrog Blejskega otoka

Poslanka LDS Majda Širca meni, da je trenutno stanje upravljanja z Blejskim otokom neustrezno in da bi morala ukrepati država.

Objavljeno
16. februar 2007 15.34
Majda Širca
Bled – Poslanka Majda Širca (LDS) ministra za kulturo Vaska Simonitija v zvezi z upravljanjem Blejskega otoka poziva, da z ustreznim upravljavcem, ki naj bo izbran na javnem razpisu, čimprej sklene pogodbo za upravljanje z otokom. Širca meni, da so dosedanji spori v zvezi z Blejskim otokom "jasno pokazali, da je trenutno stanje upravljanja z otokom neustrezno in da bi morala ukrepati država". Ta bi morala poseči v spor, saj je otok, razen cerkvenih objektov, v njeni lasti. "Blejski otok ni božjeromarska pot, ampak spomenik državnega pomena, ki je hkrati izrednega simbolnega pomena za Slovence," poudarja poslanka.

Kot je zapisano v javnem pozivu ministru Simonitiju, bi moralo biti v pogodbi jasno določeno, "kakšen namen in cilji pogodbe sestavljajo javni interes oziroma kakšna je odgovornost upravljavca do obiskovalcev otoka in do države kot trenutne lastnice, pa tudi obseg in način zagotavljanja sredstev za obnovo in vzdrževanje otoka tako s strani upravljavca kot tudi države".

Majda Širca ministru očita, da se kot predstavnik države in v imenu ministrstva za kulturo kot pristojnega resorja doslej ni vključil v spore okrog upravljanja z Blejskim otokom. "Četudi blejska župnija pričakuje, da bo postala lastnica celotnega otoka, je Blejski otok zaenkrat še vedno v lasti države," poudarja poslanka in nato spomni, da je Vrhovno sodišče RS glede Blejskega otoka pritrdilo državi, da torej otoka ni mogoče vračati v naravi. "Če spoštujemo ustavno načelo pravne države, bi torej na podlagi sodbe vrhovnega sodišča morali razumeti, da ste ne glede na trenutno stanje za obnovo in vzdrževanje otoka odgovorni tudi vi," Majda Širca opominja ministra.

Kot je znano, je Družba sv. Martina, katere ustanoviteljica je blejska župnija in ki naj bi upravljala z otokom, pred časom uvedla vstopnino za obisk cerkve na Blejskem otoku. Po odločitvi, da s pobiranjem vstopnine preneha, saj se je na vstopnino odzvala tako javnost kot turistične organizacije, ki v svoje programe vključujejo obisk otoka, je cerkev zaprla zaradi obnovitvenih del. V začetku tedna so se predstavniki blejske župnije in Družbe Sv. Martina ter blejskega turističnega gospodarstva in pletnarjev dogovorili o kompromisni rešitvi glede vstopnine in sredstev za obnovo objektov na otoku