Sindikat delovnih inšpektorjev zelo kritičen do vodstva

Ni problem le pomanjkanje inšpektorjev, temveč nestrokovno in škodljivo vodenje, trdijo v sindikatu IRSD.

Objavljeno
11. april 2018 15.28
Posodobljeno
12. april 2018 08.00
Gradbeništvo,delavci,Ljubljana Slovenija 23.07.2014
Barbara Hočevar
Barbara Hočevar

Ljubljana - Pomanjkanje inšpektorjev ni edina težava na kadrovskem področju, s katero se ukvarjajo na inšpektoratu za delo (IRSD). Sindikat IRDS že dolgo opozarja na nezadovoljstvo med zaposlenimi, ki vodstvu očitajo nesposobnost. Z vrha inšpektorata obtožbe zavračajo.

IRSD je glede kadrov, vodenja in vizije sposobnosti prilagajanja danim razmeram v zelo slabem stanju, trdi Boštjan Račič, vodja sindikata IRSD, ki za pomanjkanje inšpektorjev krivi predvsem politične vrhove, ki jih pravica zaposlenih ne zanima. »Res gre za splošno družbeno ignoranco, saj za 800.000 zaposlenih v okoli 210.000 poslovnih subjektih oslabljeni inšpektorat z 42 inšpektorji za delovna razmerja in 32 za varstvo pri delu ne more zagotavljati ustrezne zaščite,« je kritičen Račič. Pri tem opozarja, da država sprejema zakone, ki dopuščajo veliko prekarnega dela, in s tem ustvarja podlago za še večje izkoriščanje ljudi, inšpektorjem nalaga dodatno delo, hkrati pa nima volje pooblastiti IRSD.

Za slabo stanje pa je, po mnenju sindikata, odgovorna tudi glavna inšpektorica Nataša Trček. »Sindikat je maja 2017 na vse pristojne državne institucije naslovil poziv, v katerem je navedel dejstva in dokaze, ki kažejo na nestrokovno vodenje IRSD. To vodi organ v težko popravljivo stanje ter mu zmanjšuje operativne sposobnosti,« poudarja Račič. Odziva, razen sestanka z ministrico za delo, ni bilo. O stanju na inšpektoratu so julija lani sicer razpravljali na parlamentarnem odboru za delo, kjer so predstavniki Levice poslance seznanili z očitki o sporni in celo nezakoniti reorganizaciji IRSD, ki jo je speljala Trčkova, in o šikaniranju zaposlenih. Sklep pa je bil le, naj vlada zagotovi zaposlitev 20 dodatnih inšpektorjev.

»Učinkovitost IRSD trajno pohabljata dva bistvena problema: prvi je slabo vodenje in umevanje vloge ter akcijske strategije, drugega pa predstavljata povsem neustrezen kadrovski načrt in nestrokovno kadrovanje inšpektorjev,« je pritrdil Frančišek Verk, predsednik Sindikata državnih organov Slovenije. Glavni inšpektorici Nataši Trček očita napake, ki po njegovem mnenju postavljajo v negotovost njene pravne in strokovne kompetence oziroma napeljujejo k utemeljenemu sumu klientelističnega zaposlovanja.

Povprečna ocena je 4,4

Vodstvo IRSD očitke zavrača. Odgovorili so nam, da se že več kot dve leti ukvarjajo z nenehnimi napadi notranjega sindikata in sindikata državnih organov. »Prav tako smo bili predmet kazenskih ovadb in prijav na računsko sodišče, inšpektorat za javni sektor in varuha človekovih pravic, ki pa so se vse izkazale za neutemeljene,« so pojasnili in dodali, da lahko z gotovostjo trdijo, da je razpoloženje na IRSD zelo dobro, čeprav prejemajo veliko prijav kršitev pri delodajalcih in se večinoma ukvarjajo z zelo perečo tematiko.

»Na podlagi nenehnih očitkov sindikatov smo opravili analizo zadovoljstva zaposlenih z delom in razpoloženjem na delovnem mestu. Uslužbenci so sodelovanje s sodelavci ocenili za prav dobro - povprečna ocena je znašala 4,5, podobno tudi sodelovanje z nadrejenimi, kjer je povprečna ocena 4,4,« so utemeljili. Enako so ocenili tudi ozračje v kolektivu. Hkrati pa so poudarili, da sta vodenje in organizacija dela vsakega državnega organa v pristojnosti predstojnika, sindikat pa takšnih pristojnosti, kot si jih na podlagi nenehnih pritiskov pripisuje, nima, saj tudi nima dolžnosti, ki bi izhajale iz teh pristojnosti.

Sindikalisti po drugi strani pravijo, da ne napadajo, ampak zgolj branijo IRSD pred škodljivimi odločitvami vodstva, da je bil to vzrok za ustanovitev sindikata in da so njihove navedbe podkrepljene s konkretnimi dejstvi in dokazi. Postopki v zvezi s kazenskimi ovadbami in drugi še niso končani, trdijo.

Naj se odnosi uredijo

Število nadzorov, opravljenih v preteklem letu, je na približno enaki ravni kot leto prej, so pa v zadnjih letih ob nadzorih dajali prednost kakovosti in ne količini, saj ima to nesporno večji učinek, zagotavljajo v vodstvu IRSD. Ob predstavitvi letnih poročil, ki jih obravnavajo resorno ministrstvo, vlada, državni zbor in ekonomsko-socialni svet, nikoli ni bilo ugotovljeno, da bi se učinkovitost zmanjšala. »Celo nasprotno - številne naše aktivnosti - tako akcije v medijskih hišah kot pri odvetnikih v telekomunikacijskih podjetjih, prometu, Luki Koper in druge - so javnost, poslanci in svetniki ocenili za zelo uspešne,« zagotavljajo v vodstvu IRSD.

Tudi med zaposlenimi se očitno vsi ne strinjajo s kritikami sindikatov. »Nikakor ne morem pritrditi navedbam sindikata, da gre za nerazvojno in nepremišljeno kadrovanje po merilih osebne všečnosti in trenutne navdušenosti. Sindikat posplošuje zadeve, čeprav bolj ali manj ocenjuje stanje v celotnem IRSD po dogajanju na eni sami enoti oziroma po sodelavcih, ki delajo na eni lokaciji,« meni inšpektor, vodja ene od območnih enot, ki ne želi biti imenovan. Drugi sogovornik pa zavrača trditve, da se rezultati dela poslabšujejo, pri večini se v zadnjih dveh letih izboljšujejo, pravi. Sindikalisti pa odgovarjajo, da je Trčkova za vodje imenovala sebi lojalen kader.

Za komentar o stanju na IRSD smo se obrnili tudi na pristojno ministrstvo. »Zaposleni so zelo pomemben del vsake delovne organizacije. Sindikati so njihovi predstavniki, saj pri vodstvu zastopajo interese delavcev. Tudi in predvsem od vodstva inšpektorata za delo pričakujem, da bodo ti odnosi urejeni,« se je odzvala ministrica Anja Kopač Mrak.