Širitev Žal na račun Romov s Koželjeve?

Ljubljanski župan Zoran Janković je predstavil razvojno vizijo Ljubljane. Ta med drugim predvideva širjenje Žal in posledično rušenje bližnjega romskega naselja.

Objavljeno
12. december 2006 18.17
Ljubljana - Ljubljanski župan Zoran Janković se je v zadnjih tednih sestal z ministri, zadolženimi za sodelovanje z glavnim mestom, in jim predstavil razvojno vizijo Ljubljane. Kot je povedal, so bili sestanki z ministri, za okolje in prostor Janezom Podobnikom, za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Juretom Zupanom, za promet Janezom Božičem, za finance Andrejem Bajukom in za javno upravo Gregorjem Virantom, zelo konstruktivni, saj se zavedajo, da potrebujejo eden drugega.

S Podobnikom o stanovanjski in okoljski problematiki

S Podobnikom se je Janković pogovarjal o stanovanjski in okoljski problematiki. Slednja zajema tudi reševanje črnih odlagališč in ureditev Ljubljanice. Z ministrom pa sta po Jankovićevih besedah govorila tudi o gradnji hidrocentrale na Ljubljanici.

Prednost ima NUK

Z Zupanom se je Janković dogovoril, da bodo na ministrstvu povedali, kaj na svojem področju potrebujejo. Poleg tega so izpostavili željo, da se že prihodnje leto pripravi vse za zgraditev Narodne in univerzitetne knjižnice. "Mesto je tu izpolnilo vse svoje obveze za to prvo fazo, gre samo za preverjanje ene parcele," je še dodal Janković.

Predor v Šentvidu decembra 2007

Srečanje z Božičem se je končalo s soglasjem, da najprej dokončajo gradnjo predora v Šentvidu, ki naj bi bil odprt decembra prihodnje leto, saj je pomemben za nemoten dostop do Ljubljane, predvsem v času predsedovanja Evropski uniji. Po Jankovićevem mnenju pa je nujna tudi ureditev ceste na Brdu. Obravnavala sta še vprašanje nove stanovanjske gradnje na področju Šiške in ustrezne cestne povezave.

Selitev upravne enote v Tobačni tovarni?

Z Virantom pa se je Jankovič pogovarjal o selitvi upravne enote v Tobačno tovarno, ki je predvidena za februar 2007. Kot je še povedal Janković, je končna želja, da bi bili za občane tako mestna uprava kot upravna enota na enem mestu. Za sedaj je najverjetnejša lokacija ob Masarykovi.

Dve uri parkiranja po 200 tolarjev

Na dnevnem redu ponedeljkove izredne seje mestnega sveta je tudi novela odredbe o višini parkirnine in načinu plačila. Jankovič je pojasnil, da bodo za tiste podražitve v drugem tarifnem razredu, ki niso pravične, naredili spremembo. Tako bo cena za dve uri parkiranja 200 tolarjev, vsaka dodatna ura pa bo cenejša. Po Jankovičevih besedah želijo, da bi se čim več avtomobilov puščalo na Dolgem mostu.

Rušenje romskega naselja do leta 2008?

Župan je napovedal, da se Mestna občina Ljubljana pripravlja na projekcijo širitev Žal proti Koželjevi ulici. Pri tem bodo morali podreti romsko naselje. Po Jankovićevih besedah naj bi bila junija 2007 sprejeta razvojna vizija širitve Žal, romsko barakarsko naselje pa naj bi podrli do leta 2008. Poiskati bodo morali novo lokacijo za naselitev teh Romov, pri čemer bodo upoštevali življenjski slog Romov in njihove operativne delovne navade, je pojasnil župan.

Vzpenjača še pred novim letom

Jankovič je še napovedal, da naj bi bila vzpenjača na Ljubljanski grad dokončana dva do tri dni pred novim letom kot darilo Ljubljančanom.