Šiškarji nočejo novih stolpnic in gradbenih jam

Občina je za zasebne gradbene projekte, staroselci se jim upirajo zaradi slabih izkušenj z Drogerijo in Slovenijavinom.

Objavljeno
26. januar 2012 09.53
Janez Petkovšek, Ljubljana
Janez Petkovšek, Ljubljana

Ljubljana – Društvo za urbano okolje – odbor za lepšo Staro Šiško je zelo nezadovoljno, ker pri revitalizaciji tega dela Ljubljane mestni urbanisti in zasebni investitorji nočejo slišati njihovih opozoril in predlogov. Še zlasti jih moti, da jih posiljujejo z vedno novimi stanovanjskimi stolpnicami.

Kot je v pogovoru za Delo povedalo več najvidnejših predstavnikov omenjenega odbora s predsednikom Simonom Molko na čelu, je na območju Stare Šiške vse preveč stihijske gradnje, ki je skoraj izključno pisana na kožo posameznim zasebnim investitorjem.

Šiškarji so tako nezaupljivi do mestne oblasti in investitorjev zato, ker imajo s tistimi, ki so gradili projekt Drogerija, zelo slabe izkušnje. Dobili so objekt, ki je za pol mansarde višji, kot je bilo dovoljeno, obljubljeni javni park sredi karejskega bloka je postal interni (ga zaklepajo), zabojniki za odpadke, ki stojijo ob cesti, pa predvsem zaradi slabše preglednosti ovirajo desno vključevanje vozil iz Gubčeve v Ulico Milana Majcna.

Z njim so nezadovoljni tudi kupci stanovanj, saj imajo še vedno težave z zamakanjem po fasadah. Poleg tega so v pritličju lokali, ki so jih podizvajalci dobili namesto denarja. Ker jih ne morejo unovčiti oziroma prodati, so po pripovedih stanovalcev postali »zasilni samski domovi« za gradbene in druge delavce.

Še bolj jih skrbi orjaška, več kot deset metrov globoka gradbena jama Energoplana na območju nekdanje tovarne Slovenijavino, kjer že več mesecev ni bilo nobenega gradbenega delavca. Lastniki hiš na Medvedovi, Frankopanski in Žibertovi, pri katerih so se zaradi nje pojavile razpoke, so še lani odločno nasprotovali tej gradnji. Zdaj pa si želijo ali njenega zasutja ali pa nadaljevanja vsaj do višine terena okoli nje. Bojijo se novih razpok in posedkov, prav tako, da ne bi kdo padel v sicer zagrajeno jamo.

Oktavijan Aram iz Energoplana je za Delo pojasnil, da si želijo nadaljevati približno 55 milijonov evrov vreden projekt (Belle vie), a imajo težavo, ker jih Abanka kot njihova glavna financerka »sama ni več pripravljena finančno spremljati«. Dejal je, da banka pripravlja sindikat bank, ki naj bi s skupnimi močmi zagotovile sindicirano posojilo za nadaljevanje projekta, za katerega med kupci sicer vlada veliko zanimanje. Zagotovil je, da je Energoplan, ki ima trenutno blokirane vse račune, sposoben takoj zagotoviti potrebne gradbene ekipe. Kljub težavam je optimist in računa, da bi gradnjo v več etapah lahko nadaljevali spomladi.

Nasproti Stare cerkve predvideni visoki stolpnici

Šiškarji odločno nasprotujejo tudi dvema stanovanjskima stolpnicama nasproti Stare cerkve oziroma projektu podjetja ABA Plus. Mestnemu oddelku za urbanizem so v okviru javne razgrnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) 256 Stara Šiška in 29 Celovška cesta (oboje zajema le del širšega območja) poslali pripombe k dopolnjenemu osnutku odloka.

Znova so poudarili, da ta »primer OPPN pomeni nadaljevanje delnega urejanja prostora«, pri čemer je pristop »še dodatno razdrobljen, saj ne obravnava niti celotnega kareja med Celovško, Gasilsko, Verovškovo in Ulico Milana Majcna«. Zanje je tak pristop nestrokoven in nesprejemljiv. Obrazložitev, da lastniki drugih parcel v tej enoti urejanja niso želeli sodelovati pri financiranju OPPN, po njihovem prepričanju kaže na to, da je »prostorsko načrtovanje v MOL popolnoma podrejeno kapitalskemu interesu in zato neprimerno.«

Kljub povedanemu so še enkrat predlagali, da pri območju urejanja Stare Šiške končno prevlada celovit pristop ali vsaj usklajen z drugimi OPPN, ki tam potekajo sočasno. MOL očitajo, da v fazi priprave in sprejemanja OPPN razen investitorja premalo ali pa sploh ne vključuje drugih lastnikov objektov, uporabnikov tamkajšnjega prostora in okoliških prebivalcev.

S postopki jih niti ne seznanjajo, kaj šele da bi jih povabili k sodelovanju pri pripravi načrta, kar jih postavlja v podrejen položaj. Da jim dajo možnost sodelovanja le v času javne razgrnitve ali javne razprave, pa se jim ne zdi sprejemljivo. Zato so občini predlagali, naj postopek sprejemanja OPPN prekine in vrne na začetek. Pri tem bi morala stroka upoštevati tudi želje, ki jih je društvo DUO – odbor za lepšo Staro Šiško pripravilo v sodelovanju z Inštitutom za politike prostora. Kot razberemo iz zgibanke z naslovom Celovška, kaj bo s tabo, se Stari Šiškarji zavzemajo za spreminjanje degradiranih površin v zelenice, parke oziroma v odprt javni prostor za druženje in rekreacijo vseh.

Projektu podjetja ABA Plus društvo ni naklonjeno zaradi dveh previsokih stolpnic (ena bi imela višinske gabarite P+10N+T, druga pa P+8), ker ne predvideva dodatnih parkirnih prostorov za obiskovalce celotnega območja Stare cerkve, pošte, obrtne zbornice..., prav tako ni predvideno semaforizirano križišče Celovške ceste in Ulice Milana Majcna. Problem je tudi slaščičarna Mihalek ob Celovški, ki zmanjšuje preglednost ob vključevanju iz Majcnove na to cesto.

Alenka Battestin iz podjetja ABA Plus, ki ima trenutno blokirane vse bančne račune, nam je dala vedeti, da gre le za sprejetje OPPN za manjše območje Šiške »na zalogo« in da to še ne pomeni, da bo šel projekt kmalu v izvedbo.

Težav veliko, rešuje jih nihče

Sicer pa so Šiškarji nezadovoljni tudi s tem, ker hotel Bellevue še naprej propada in zanj ni videti nobene dolgoročne rešitve, ker je ob prireditvah v dvorani Tivoli vsakokrat okoli njih še vedno pravi prometni kaos (zaparkirane vse ulice), ker jim pred očmi propada nekdanji kino Mojca, ker je večina cest razpokanih in nevzdrževanih (tudi ob Drogeriji) in ker jim kot rešitev namesto parkov ponujajo le velegradnje z več sto stanovalci in šestpasovno Celovško.

Kakšne bodo razmere po dograditvi islamskega verskega centra nasproti pivovarne Union, pa si sploh ne upajo pomisliti.

Fructal še kar stoji, stolpnici le na papirju

Društvo DUO se je že novembra 2009 s podpisi več kot 1200 Šiškarjev neuspešno uprlo načrtu gradnje na območju nekdanjega Fructala med Celovško cesto in Slovenijavinom (OPPN ŠS 1/1-2 Stara Šiška), kjer naj bi zrasla nova stanovanjska soseska Center Bellevue na vsega 9800 kvadratnih metrov velikem zazidljivem območju. V dveh med seboj povezanih stolpnicah so predvideli 78 elitnih stanovanj, v nižjem zazelenjenem podstavku pa lokalni center s 1000 kvadratnih metrov veliko živilsko trgovino.

Na zazelenjeni strehi tega podstavka so narisali 2000 kvadratnih metrov velik park in otroško igrišče za stanovalce. Čeprav so višino obeh stolpnic znižali s prvotnih 18 na 16 etaž (na vrhu bi bila nestanovanjska terasa), Šiškarji niso zadovoljni s takim zgoščevanjem na tako majhni parceli. Še manj s prometno rešitvijo v tem delu med Celovško in Frankopansko. So pa veseli, ker ni investitorja, ki bi ga začel uresničevati, saj se nekdanji proizvodni prostori še vedno uporabljajo le kot skladišče.