Šiškarji proti Avto Lapu s tožbo

Bližnja parkirišča so del funkcionalnih površin tamkajšnjih blokov in ne morejo biti last nikogar drugega.

Objavljeno
07. april 2012 16.52
Samo Petančič, Ljubljana
Samo Petančič, Ljubljana

Ljubljana – Kot kaže, stanovalci Kogojeve ulice in ulice Ob žici za parkirišča med bloki še ne bodo plačevali. Avto Lap zapor tam ni v celoti postavil, proti podjetju pa so Šiškarji vložili tožbo. Postopek se bo na sodišču nadaljeval junija.

Stanovalce Kogojeve ulice in ulice Ob žici je pred kratkim vznemiril dopis podjetja Avto Lap z novimi pogoji, pod katerimi bo oddajalo bližnja parkirišča – ta so po mnenju stanovalcev del funkcionalnih površin tamkajšnjih blokov in ne morejo biti last nikogar drugega, prav tako jih po njihovem nihče ne more dajati istim stanovalcem v najem.

O tamkajšnjem dogajanju smo pisali že na začetku novembra, ko je Šiškarje prvič presenetil okorno oblikovan dopis – bil je celo brez glave – v katerem je Avto Lap parkirne prostore ponujal za 90 evrov na mesec. Njegov direktor Jerko Lap je takrat zatrdil, da je zemljišče povsem legalno najel od družbe Giposs, ki da je lastnica površin med bloki, vendar dokumentov o najemu nikoli ni javno predstavil.

Zapornic niso 
namestili do konca

Avto Lap je v novi ponudbi zapisal, da bo parkirno mesto stalo sto evrov na leto, temu pa je treba prišteti še davek na dodano vrednost in akontacijo za zaporo parkirnega mesta. Cena ni zavezujoča, kar pomeni, da jo lahko čez leto poljubno spreminjajo. Čeprav je podjetje v dopisu navedlo, da novi režim začne veljati drugega aprila, se na parkiriščih ni zgodilo še nič, tam je le več delno postavljenih zapor, ki jih po protestu stanovalcev niso namestili do konca.

Šiškarji so organizirali koordinacijski odbor stanovalcev Kogojeve in ulice Ob žici, ki je tamkajšnje občane opozoril, naj do konca sodnih postopkov ne sklepajo nobenih najemnih pogodb. Stanovalci namreč na podlagi zakona o vzpostavitvi etažne lastnine (ZVEtL) na sodišču zahtevajo lastninsko pravico za omenjena parkirišča, hkrati pa tožijo Avto Lap, za katerega so prepričani, da si je samovoljno prisvojil parkirne prostore, ki pripadajo njim, in tam nezakonito postavljal zapore.

Na Avto Lapu 
»e-pošte ne gledajo«

O dogajanju smo povprašali tudi podjetje. Zanimalo nas je predvsem, kako komentirajo navedene sodne postopke in kdaj bodo uresničili svoje napovedi o trženju parkirnih prostorov, vendar odgovora po elektronski pošti nismo prejeli. Ko smo jih poklicali še po telefonu, so nam povedali le, da bo »gospod Lap dosegljiv po praznikih« in da »e-pošte zadnje dni niso nič gledali«.

V povezavi z omenjenimi postopki smo se obrnili še na odvetnika, ki jih vodita. Janja Žejn je zapisala, da dogajanja zaradi sklenjenega pooblastilnega razmerja ne more komentirati, več pojasnil pa je podal Luka Vižintin. Kot je zapisal, med posameznimi etažnimi lastniki in družbo Avto Lap pred ljubljanskim okrajnim sodiščem poteka postopek zaradi motenja posesti, s katerim prvi zahtevajo, da podjetje odstrani parkirne zapore, ki jih je od novembra do januarja po njihovem prepričanju samovoljno namestilo na parkirišča.

Ta stanovalci na naslovih Ob žici 1, 3, 5 in 7 že od dokončanja stanovanjskih stavb, torej od leta 1970, uporabljajo povsem nemoteno. Ker se je na poravnalnem naroku pokazala možnost sporazumne ureditve medsebojnih razmerij, je sodišče narok preložilo, vendar je Avto Lap kasneje od poravnavanja odstopil. Postopek se bo zato nadaljeval 20. junija, ko je razpisan naslednji narok za glavno obravnavo.

Poleg tega pred istim sodiščem teče še nepravdni postopek zaradi določitve pripadajočega zemljišča k stavbi. Etažni lastniki stavb na naslovih Ob žici 1, 3, 5 in 7 zahtevajo, da sodišče v skladu z določili ZVEtL-a ugotovi, da zemljišča, na katerih so parkirišča, pripadajo k navedenim stavbam. Postopek še ni končan.

Medla ČS Šiška 
odgovore še čaka

Glede zapor smo se obrnili tudi na stanovanjskega upravnika Dom Efekt, saj je ta kot eden prvih nasprotoval posegom Avto Lapa, vendar so nas usmerili na odbor stanovalcev in njegovega vodjo.

Kot precej mlačno pa nekateri stanovalci označujejo delovanje četrtne skupnosti Šiška, ki jo vodi Vesna Kos Bleiweis. Glede pomoči pri zapletih s parkirišči so nam odgovorili le, da nam popolnega odgovora žal ne morejo posredovati. ČS Šiška je na začetku leta za mnenje o zasebnih zemljiščih, na katerih so mestne ulice, zelenice, parki in otroška igrišča, zaprosila pravno službo MOL. Njen odgovor še čakajo.