Skladovi pogoji ogrožajo vinograde

Vinarju se zdi zahteva sklada o odkupu trajnih nasadov nespodobna.

Objavljeno
26. november 2015 09.56
Jože Pojbič
Jože Pojbič
Gornja Radgona – Sklad bo še ta teden spet objavil razpis za dolgoročni zakup državnih vinogradov na Kapeli, v katerem zahteva odkup trajnih nasadov. Dosedanjemu najemniku Radgonskim goricam se zdi pogoj nesprejemljiv, saj so z dosedanjimi vlaganji vinograde rešili pred propadom.

Na razpis se pod takšnimi pogoji ne nameravajo prijaviti. Malo več kot sto hektarov državnih vinogradov na Kapeli je do razglasitve stečaja obdelovalo podjetje Kapela, spomladi pa jih je sklad v začasno obdelovanje oddal Radgonskim goricam. Prvi razpis za dolgoročni zakup teh vinogradov je bil končan že prejšnji teden in se nanj ni nihče prijavil, po informacijah, ki smo jih dobili iz Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, pa bodo novega objavili še ta teden, saj se bo pogodba o začasnem obdelovanju iztekla konec leta. Vendar bo znova vseboval pogoj, da bodoči zakupnik odkupi nasade. Nad takšnim pogojem so bili najbolj presenečeni v Radgonskih goricah v Gornji Radgoni. To podjetje je spomladi s skladom sklenilo pogodbo o začasnem obdelovanju omenjenih vinogradov do konca leta, saj je bil skrajni čas, da je nekdo uredil in obdelal takrat že precej zapuščene površine, časa za izvedbo vseh postopkov za iskanje dolgoročnega zakupnika pa ni bilo dovolj.

Vinograde rešili pred propadom

Takrat so se v Radgonskih goricah zavestno odločili za kratkoročni začasni najem zato, ker so bili zainteresirani tudi za poznejši dolgoročni zakup vinogradov. »Za to smo se odločili, čeprav so nam izračuni kazali, da bomo imeli letos zaradi veliko dodatnega dela in pričakovanega slabšega pridelka s temi vinogradi izgubo. Pripravljeni smo bili tvegati, ker dolgoročno zaradi rastoče prodaje naših vin potrebujemo dodatne vinograde,« pravi direktor Radgonskih goric Borut Cvetkovič. Stroški so bili res občutno večji, dodaja, saj so imeli najprej težave in veliko več dela z rezjo precej zaraščenih vinogradov, za njihovo nego so zaradi nevarnosti bolezni morali uporabiti višje koncentracije pripravkov za škropljenje, ob trgatvi pa so obiralcem morali zaradi težavnejšega obiranja plačati 20 odstotkov več kot običajno. »Toda letina nas je presenetila in za letos so se stroški pokrili.« Čeprav so veliko vlagali v vinograde in čeprav so jih rešili pred propadom, je zdaj sklad pripravil razpis, ki jih je negativno presenetil, dodaja. »Plačati več kot 700.000 evrov za nasade, ki jih bo treba več kot polovico v prihodnjih petih ali šestih letih izsekati in na novo zasaditi, je preprosto preveč.«

Prodaja vina se jim povečuje

Na naše vprašanje, zakaj so kot pogoj za dolgotrajni zakup vinogradov postavili tudi odkup nasadov, nam s sklada niso odgovorili. Sporočili so nam le, da »sklad kot lastnik nasadov išče zakupnika, ki bi jih bil hkrati pripravljen tudi odkupiti« in da je neamortizirano vrednost nasadov za sklad ocenil cenilec kmetijske stroke. V Radgonskih goricah pa opozarjajo, da bi bilo treba zdaj v teh vinogradih še naprej intenzivno delati, da bi jih spravili nazaj v normalno stanje, a zaradi postavljanja takšnih pogojev tega ne počne nihče.

Radgonske gorice so doslej obdelovale 380 hektarov lastnih in skladovih vinogradov, a jim zaradi uspešne prodaje že štiri leta pred trgatvijo primanjkuje vina. Letos so v omenjenih kapelskih vinogradih dodatno pridelali slabega pol milijona litrov vina, zaradi česar imajo v svojih kleteh rekordnih 3,8 milijona litrov letošnjega pridelka in jih prvič po nekaj letih ne skrbi, ali ga bodo imeli dovolj do prihodnje trgatve.