Škofjeločani se postopno izvijajo iz prometnih zagat

Ustrezno bo urejena tudi prometna signalizacija in prometna oprema ter cestna razsvetljava.

Objavljeno
14. november 2012 17.15
Marjana Hanc, Kranj
Marjana Hanc, Kranj

Škofja Loka - Predvidoma do sredine decembra bo Gorenjska gradbena družba (GGD) preuredila klasično semaforizirano štirikrako križišče Stari dvor v montažno krožišče. To bo dovolj veliko, zunanji premer bo 32 metrov, tako da vlačilci ne bodo imeli več težav.

Ustrezno bo urejena tudi prometna signalizacija in prometna oprema ter cestna razsvetljava, je včeraj ob predstavitvi te zelo pomembne naložbe v vrednosti 188.600 evrov (70 odstotkov bo plačala Direkcija RS za ceste, tretjino občina Škofja Loka), je pojasnil župan Miha Ješe.Kot zelo pomemben dogodek pa je Ješe izpostavil torkov sestanek v Škofji Loki z vodstvom Direkcije RS za ceste na čelu z direktorjem Gregorjem Fickom in štirimi župani in enim podžupanom.

Redarstvo bo prihodnji teden začelo s poostrenim nadzorom

Pogovarjali so se o najustreznejši trasi priključka škofjeloškega zaledja na avtocesto. »Edini smo si bili, da naj ta poteka od industrijske cone na Trati do Meje in nato proti Vodicam, tako da bi se razbremenil promet pri vpadnici iz Škofje Loke proti Kranju in Medvodam. Škofjeloška in kranjska občina morata zdaj pripraviti občinski podrobni prostorski načrt za medobčinsko cesto do Meje, za dostop do Vodic oziroma avtoceste pa bo treba izdelati prometno študijo.«

Od 5. novembra je z delovanjem treh parkomatov v širšem mestnem središču Škofje Loke začel veljati spremenjen prometni režim. Po besedah podžupana Roberta Straha bo redarstvo prihodnji teden začelo s poostrenim nadzorom. Parkiranje nasproti glavne avtobusne postaje je sicer brezplačno za eno uro, vendar je treba kljub temu natisniti listek v parkomatu in ga namestiti ob vetrobransko steklo.

Vsaka nadaljna ura pa stane 50 centov. Pereče pa ostaja parkiranje ob železniški postaji. Slovenske železnice (SŽ) zaračunavajo parkirnino na svojem parkirišču, občina pa se dogovarja s SŽ, da bi ob cesti uredila svoje parkirišče s 17 parkirišči. Če bo prišlo do dogovora, bi uporabniki na tem občinskem parkirišču plačevali po 25 centov na uro, to je enak znesek, kot ga je treba plačati ob šolskem centru.