Škofljica: »izvedljiva« le obvoznica po Barju

Okoljsko poročilo bo verjetno negativno, gradnja obvoznice Škofljica pa bo spet na začetku.

Objavljeno
26. november 2012 09.29
Posodobljeno
26. november 2012 14.00
Simona Fajfar, Kočevje
Simona Fajfar, Kočevje
Škofljica – Po sedmih letih iskanja najboljše trase za obvoznico Škofljica so strokovnjaki proučili enajst možnih različic, jasno je samo to, da je najboljša trasa 2A po Barju. Ali bo cesta po njej sploh kdaj zgrajena, pa zaradi omejitev Nature 2000 še vedno ni jasno.

Javna obravnava študije variant, na kateri so predlagali najboljšo različico, je minila brez ključnega dokumenta – okoljskega poročila, ki so ga zadržali na ministrstvu za kmetijstvo in okolje. »Desetletje smo čakali na to razgrnitev,« je bil razočaran škofljiški župan Ivan Jordan, ki pravi, da se z obvoznico ukvarjajo že od leta 1996. Promet na glavni cesti skozi Škofljico se je ves čas iskanja trase povečevalo in na merilnih točkah naštejejo že 19.000 vozil na dan.

Po zdajšnjih ocenah bi bila obvoznica dolga 5421 metrov. Izvedena bi bila kot ozka dvopasovna cesta, po njej pa bi bilo dovoljeno voziti 70 km/h. Zasedla bi površino 13 hektarov.

»Zunaj Barja obvoznica ni prometno izvedljiva«

Rajko Sterguljc iz podjetja Urbis, ki je na javni razgrnitvi predstavil študije variant in najboljšo različico, je povedal, da »variant ni več.« Pravi, da so proučili vse možnosti tras; da gredo po robu Krajinskega parka Barje, po obrtni coni, proti Lisičju in tudi po sedanji glavni cesti, ob kateri bi za normalno široko štiripasovnico morali porušiti kar 121 stavb.

Barbara Radovan z Direktorata za prostor na ministrstvu za infrastrukturo in prostor je povedala, da zunaj Barja niso našli variant, ki bi bile prometno izvedljive. Ostali sta dve varianti, 2A in optimizirana OC, obe sta načrtovani po Barju – bližje sedanji glavni cesti in bolj stran od nje –, za vsako pa so po besedah Sterguljca pripravili štiri študije in jih primerjali.

Pri vrednotenju prostorsko-razvojnega vidika je bila boljša varianta 2A, pri vplivih na okolje se je bolje izkazala OC, po funkcionalnih vidikih sta bili trasi enakovredni, podobno kot pri ekonomski presoji, pri kateri je bila varianta 2A nekoliko cenejša: njena gradnja bi stala 57,8 milijona evrov, za OC pa bi potrebovali 64,5 milijona evrov. »Zato na podlagi vseh štirih presoj za nadaljnjo obravnavo predlagamo varianto 2A,« pravi Sterguljc.

Spet vse od začetka?

Župani 12 občin so soglasno že potrdili varianto 2A in zahtevajo od vlade, da terminsko določi nadaljnje postopke. Podobno je varianto 2A pred kratkim potrdil tudi občinski svet občine Škofljica. »Toda okoljsko poročilo je v reviziji in pričakujemo lahko, da bo negativno,« je opozorila Škofljičanka Irena Zupanič, ki pravi, da se bo nato vse spet začelo od začetka.« Na javni razpravi je bilo slišati celo, da na Škofljici obvoznice ne potrebujejo.

»Glavno vprašanje je okoljska primernost trase,« pravi Gregor Ficko, direktor Direkcije za ceste. Predstavitev okoljskega poročila je bila preklicana pred kratkim, razlog pa sta vsebina poročila in posebno zanimanje Evropske komisije za dogajanje okoli obvoznice Škofljica, ki bi potekala po Barju oziroma območju Nature 2000.

Možnost prevlade javne koristi

Evropsko komisijo, ki so jo obvestili slovenski naravovarstveniki, skrbi, da namerava Slovenija odobriti načrt gradnje obvoznice zaradi pritiskov lokalnih skupnosti, hkrati pa je zaskrbljena nad neugodnim stanjem zaščitenih ptičjih vrst na Barju. Zato na ministrstvu za kmetijstvo in okolje pripravljajo temeljito poročilo o dogajanju okoli obvoznice Škofljica.

Vprašanje, kaj bo, če okoljsko poročilo ne bo podprlo predlagane variante obvoznice Škofljica, je brez jasnega odgovora. Županom pa je po zavrnitvi ostala le možnost uveljavljanja prevlade javne koristi. S postopkom je mogoče zaradi varstva zdravja ali življenja ljudi dokazovati prevlado javne koristi nad javnim interesom ohranjanja narave, s čimer pa naša država nima še nobenih izkušenj.