Škrabčeva ustanova enajstič podelila štipendije

Pet novih štipendistov za spodbujanje znanstvenega dela na področju slovenskega jezika.

Objavljeno
22. oktober 2014 00.04
Simona Fajfar, Ribnica
Simona Fajfar, Ribnica

Ribnica – Škrabčeva ustanova, neprofitna in zasebna fundacija, ki s podeljevanjem štipendij spodbuja znanstveno delo na področju slovenskega jezika, slovanskih jezikov, klasične filologije in jezikoslovja, je podelila pet letošnjih štipendij.

Ustanova patra Stanislava Škrabca, ki sta jo pred enajstimi leti ustanovila Slovenska frančiškanska provinca Sv. Križa in Janez Škrabec, direktor podjetja Riko, deluje že enajst let. V tem času je fundacija s pomočjo podjetij in zasebnikov podelila 76 štipendij, pet nagrad za posebne dosežke na področju slovenističnega jezikoslovja, organizirala pa je  tudi deset odmevnih srečanj doma in po svetu.

Glavni namen ustanove, ki ima ime po jezikoslovcu in patru Stanislavu Škrabcu, je bogatenje in spodbujanje strokovnega raziskovanja slovenskega jezika in drugih slovanskih jezikov, klasične filologije in jezikoslovja.

»Škrabčeva ustanova je stičišče gospodarstva, znanosti in posameznikov, ki skrbijo za bogatenje slovenskega jezika,« je ob razglasitvi letošnjih štipendistov dejal Matjaž Rakovec, predsednik Škrabčeve ustanove. Letošnji štipendisti so Maruška Agrež, Barbara Balantič, Kaja Dobrovoljc, Domen Krvina in Urška Vranjek.

Letošnji štipendisti se v svojih doktorskih študijah ukvarjajo z različnimi temami iz jezikoslovja, saj Maruška Agrež raziskuje členke v slovenskem knjižnem jeziku med 17. in 19. Stoletjem, Barbara Balantič pa glagolske oblike s prihodnjiškim pomenom v starocerkvenoslovanskih in cerkvenoslovanskih pisnih spomenikih. Kaja Dobrovoljc raziskuje stalne besedne zveze v govorjeni slovenščini, Domen Krvina pa se ukvarja z glagolskim vidom v sodobni slovenščini. Urška Vranjek pa raziskuje soodvisnosti leksike, skladnje in stopnje besedilne strokovnosti.