Skupaj bi revitalizirali reko Vipavo

Na zgodovinski seji sedmih občin bodo svetniki Goriške in Vipavske doline govorili tudi o skupni blagovni znamki.

Objavljeno
11. december 2015 16.33
poplave goriska
Katja Željan
Katja Željan

V torek se bo v grajski kleti v Vipavskem Križu na zgodovinski skupni seji sestalo 144 svetnikov sedmih občin Goriške in Vipavske doline  - izjema bo menda le občina Renče-Vogrsko -, kar se bo v tem delu Slovenije zgodilo prvič. Med drugim bodo zahtevali dvig povprečnine na 536 evrov na prebivalca.

Pričakovati je, da bodo občinski svetniki nasprotovali zakonu o izvrševanju proračuna države za leti 2016 in 2017, v katerih ta določa višino finančnih sredstev za občine, in zahtevali, da se povprečnina dvigne na 536 evrov na prebivalca. »Vlada in državni zbor z dodeljeno višino finančnih sredstev ogrožata smisel in obstoj lokalne samouprave,« menijo in opozarjajo, da »državna raven deluje v nasprotju s pravili pravne države, saj že nekaj let določa višino povprečnine v nasprotju z zakonom o financiranju občin«.

Reka Vipava - nova priložnost

Seznanili se bodo tudi s projektom revitalizacije reke Vipave. Z gradnjo čistilnih naprav in kanalizacijskega omrežja v porečju Vipave se namreč ponuja možnost obujanja življenja v in ob reki. Po besedah župana občine Miren-Kostanjevica Mauricija Humarja bodo v ta namen najprej izdelali protipoplavno študijo in jo nadgradili z revitalizacijo na področju turizma, ribolova in rekreacije, s čimer bi reka v življenju domačinov spet dobila pomembno vlogo in privabljala turiste. Čisto Vipavo z urejeno zeleno infrastrukturo bi občine tržile skupaj.

Projekt je nastal na pobudo Alumni kluba geografov Univerze v Ljubljani, predvsem geografa Branka Paulina iz Mirna. Sprva so v občini Miren-Kostanjevica razmišljali, da bi izdelali idejni projekt za svojo občino, a so ugotovili, da je soliranje pri urejanju reke nesmiselno in da je treba pripraviti načrt za celotno porečje. Zato so župani občin ob reki že ustanovili Svet za Vipavo ter imenovali projektno skupino strokovnjakov in predstavnikov ministrstev. Cilj skupine je projektna naloga, ki jo bodo predstavili ministrstvu za okolje in prostor, izdelali pa naj bi jo v prvi polovici prihodnjega leta in z njo kandidirali na razpisih EU.

K prepoznavnosti Vipavske doline naj bi sicer veliko pripomogla tudi skupna tržna znamka, ki jo bodo na torkovi skupni seji prvič predstavili javnosti. Njen cilj je dvig dodane vrednosti območju kot turistični destinaciji in produktom, ki prihajajo iz tega dela Primorske.