Skupnost občin poziva Mramorja k odstopu

Težave imajo občine tudi z obračunavanjem cen komunalnih storitev in predvsem poračunov.

Objavljeno
10. december 2015 15.53
S. P., STA
S. P., STA
Naklo − Skupnost občin Slovenije (SOS) poziva ministra za finance Dušana Mramorja k odstopu zaradi kršitev zakona in dogovora glede višine povprečnin. Kot so na današnji seji predsedstva SOS v Naklem znova ugotavljali župani, jim država nalaga vedno nove obveznosti, hkrati pa jim krči prihodke.

Njihovih stališč ne upošteva, zato je stanje nevzdržno.

Kot je po seji povedal predsednik SOS Ivan Žagar, so se na današnjem sestanku pogovarjali o nadaljnjih aktivnostih v zvezi z nižanjem povprečnin. »Župani kot predstavniki občin smo ogorčeni nad takim odnosom in glede na to, da nista bila spoštovana niti zakon niti dogovor, se zahteva odstop pristojnega ministra za finance,« je poudaril Žagar.

Spomnil je, da s strokovnimi argumenti pri vladi niso uspeli, zato zdaj načrtujejo drugačne ukrepe. »Skupaj s preostalima dvema združenjema občin bomo zbirali podpise z zahtevo, da minister odstopi,« je poudaril Žagar in pojasnil, da je osnova za to zahtevo nespoštovanje zakona o financiranju občin.

Financiranje tekočih stroškov se že zajeda v lastne prihodke občin

»Ukrepi vlade prizadenejo vse občine, zato smo si o tem župani, ne glede na politično pripadnost, edini. Finančna situacija postaja tako rekoč nevzdržna,« je poudaril Žagar, ki je razočaran nad vlado in poslanci, ki ne razumejo situacije.

»Financiranje tekočih stroškov se namreč že zajeda v lastne prihodke občin, in če se bo tako nadaljevalo, vsega ne bomo mogli financirati. To pomeni, da se bo bistveno znižala kakovost storitev za državljane po vsej Sloveniji,« je opozoril.

Kot je zagotovil, so se na SOS s predstavniki vlade sicer še vedno pripravljeni pogovarjati. »Ampak, ko se pogovarjamo, pričakujemo, da bomo slišani,« je poudaril Žagar, ki meni, da bi si čas za ta problem moral vzeti tudi premier, saj »politika očitno ne razume, kaj se dogaja na terenu«.

Težave z obračunavanjem cen komunalnih storitev in predvsem poračunov

Nerazumevanje se kaže tudi v vedno novih obveznostih, ki jih država ob hkratnem zmanjševanju sredstev nalaga občinam. Na današnji seji predsedstva SOS je bil govor predvsem o dveh takšnih obveznostih, povezanih z oblikovanjem cen gospodarskih javnih služb na področju varstva okolja in sistemom dolgotrajne oskrbe.

Čeprav je postopek za sprejetje zakona o dolgotrajni oskrbi in osebni asistenci po informacijah SOS ustavljen, SOS v prihodnje od ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pričakuje, da jih bo vključilo v pripravo tako pomembnih vsebin, ki bi znova posegle v povečanje stroškov občin.

Težave imajo občine tudi z obračunavanjem cen komunalnih storitev in predvsem poračunov, kjer pri izvajalcih javnih služb pogosto nastajajo napake zaradi nejasnosti pri uredbi o metodologiji za določitev cen gospodarskih javnih služb varstva okolja in zaradi neustrezno vzpostavljenih primerljivih območij, za kar je odgovorna država, saj te ne omogočajo dejansko realne primerjave med cenami komunalnih storitev v občinah.

Zato se je SOS že vključil v postopek izdelave primerjalne analize izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki jo izvaja Inštitut za javne službe, in bo omogočila občinam dostop do novih strokovnih podlag in s tem bistveno lažje odločanje in sprejemanje upravičenih cen komunalnih storitev na področju varstva okolja.