Slovenci za ostrejšo protikadilsko zakonodajo

Večina vprašanih podpira prepoved kajenja in podražitev tobačnih izdelkov, kaže javnomnenjska raziskava, ki jo je naročilo ministrstvo za zdravje.

Objavljeno
14. marec 2007 17.43
Ljubljana - Skoraj dve tretjini vprašanih podpira znatno podražitev tobačnih izdelkov kot enega izmed možnih ukrepov za zmanjšanje povpraševanja po tobačnih izdelkih, kaže javnomnenjska raziskava, ki jo je za ministrstvo za zdravje opravila družba za raziskovanje in načrtovanje Aragon. Večina anketiranih tudi podpira prepoved kajenja na tistih mestih, kot to predlaga novela protikadilskega zakona, še kažejo rezultati raziskave, ki jo je na svojih spletnih straneh objavilo ministrstvo.

Slovenci podpirajo ostrejšo protikadilsko zakonodajo

Večina anketiranih podpira prepoved kajenja v vseh predlaganih navedenih prostorih in mestih. Torej podpirajo prepoved kajenja v vseh osebnih vozilih, če je v njih mladoletna oseba (takih je 87,6 odstotka), v okolici izobraževalnih in zdravstvenih ustanov (83,9 odstotka), v skupnih prostorih večstanovanjskih zgradb (82,7 odstotka), v vseh zaprtih delovnih in javnih prostorih (79,2 odstotka) ter v odprtih javnih prostorih, kjer se zadržujejo ljudje, predvsem otroci (73,4 odstotka).

Anketiranci za uvedbo kadilnic

Možnost uvedbe kadilnic, torej možnost, da lastniki, najemniki ali upravitelji določijo ter posebej uredijo prostor, namenjen izključno za kajenje, podpira 81,2 odstotka vprašanih, medtem ko se s tem predlogom ne strinja 17 odstotkov anketiranih. Med njimi so predvsem starejši anketirani, ugotavljajo izvajalci raziskave.

Gostinski lokali ne bodo imeli izgube

Glede na rezultate javnomnenjske raziskave gostincem ni treba skrbeti za upad prometa zaradi ostrejše prepovedi kajenja. Dobra polovica anketiranih (54,1 odstotka) je namreč v raziskavi odgovorila, da bo gostinske lokale tudi po prepovedi kajenja obiskovala enako pogosto kot do sedaj. 12,1 odstotka vprašanih ocenjuje, da bo gostinske lokale obiskovala pogosteje, 9,6 odstotka pa je takih, ki pravijo, v bodo gostinske lokale zahajali manj pogosto kot doslej.

V primeru prepovedi kajenja bodo sicer gostinske lokale v večji meri pogosteje obiskovali višje izobraženi, manj pogosto pa predvsem kadilci. Enako pogosto kot do sedaj bodo gostinske lokale obiskovali srednje izobraženi anketirani, ki so mlajši od 40 let, še kažejo rezultati raziskave.

Vprašani se strinjajo s podražitvijo tobačnih izdelkov

Skoraj dve tretjini vprašanih (63,5 odstotka) podpira ureditev, da bi se tobačne izdelke v bodoče prodajalo zgolj v trafikah in specializiranih trgovinah. 26,5 odstotka vprašanih takšne ureditve ne podpira, desetina pa se jih glede tega ne more opredeliti.

Tudi predlog znatne podražitve tobačnih izdelkov ima kot kaže podporo med ljudmi. 62,9 odstotka vprašanih je namreč izrazilo podporo temu ukrepu za zmanjšanje povpraševanja po tobačnih izdelkih, v večji meri to podpirajo nekadilci. Medtem ko tretjina takega ukrepa ne podpira. Večina anketiranih (81,6 odstotka) se strinja tudi z uvedbo številke svetovalnega telefona za opuščanje kajenja na škatlice tobačnih izdelkov.

Predlog, da bi novela stopila v veljavo takoj po sprejetju, podpira 57,9 odstotka vprašanih, slaba petina anketiranih (18,2 odstotka) podpira uveljavitev zakona šest mesecev po sprejetju, 5,4 odstotka vprašanih pa z enoletnim zamikom od sprejetja zakona. 14,6 odstotka vprašanih tobačne novele sploh ne podpira.

Raziskavo o odnosu javnosti do kajenja in predloga zakona o kajenju so v družbi Aragon opravili 7. in 8. februarja letos na vzorcu 1009 oseb, starejših od 15 let.