Slovenija odvisna od drugih

Energetska odvisnost Slovenije je lani dosegla najvišjo vrednost v zadnjih devetih letih. Ta je bila 55-odstotna, kar je dobra dva odstotka več kot leta 2000. Pričakujemo, da se bo odvisnost v prihodnjih letih še povečevala.

Objavljeno
27. september 2009 13.17
Ti. Kr./STA
Ti. Kr./STA
Ljubljana - Energetska odvisnost Slovenije je lani po ugotovitvah državnega statističnega urada dosegla najvišjo vrednost v zadnjih devetih letih. Ta je bila 55-odstotna, kar je dobra dva odstotka več kot leta 2000. Slovenija je pri oskrbi z energijo popolnoma odvisna od uvoza tekočih in plinastih goriv.

 

Energetska odvisnost Slovenije je bila leta 2000 52-odstotna, leta 2007 pa 53-odstotna.

 

Slovenija z domačo proizvodnjo sicer pokrije 77 odstotkov potreb po trdnih gorivih in skoraj vse potrebe po obnovljivih virih energije. Vendar trdna goriva in obnovljivi viri energije skupaj predstavljajo le desetodstotni delež v končni porabi vse energije v Sloveniji, navajajo statistiki.

 

Ob tem poudarjajo, da lahko glede na vse strmejše naraščanje porabe tekočih goriv pričakujemo, da se bo energetska odvisnost Slovenije v prihodnjih letih še povečevala.

 

Delež električne energije proizvedene iz obnovljivih virov v Sloveniji je v letu 2008 znašal 26 odstotkov, medtem ko je bil leto prej 22-odstoten, leta 2000 pa 29-odstoten.

 

Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov je v Sloveniji močno odvisna od hidroloških razmer v opazovanem letu. Še vedno je namreč več kot 90 odstotkov električne energije iz obnovljivih virov energije, proizvedene v hidroelektrarnah, izraba deponijskega plina in bioplina v energetske namene pa narašča le počasi.

 

Lani se je poraba tekočih goriv v primerjavi z letom prej zvišala za 16 odstotkov. Končna poraba naftnih proizvodov v Sloveniji še naprej narašča. Največjo rast so zabeležili pri porabi dizelskega goriva v prometu, in sicer za 20 odstotkov. Poraba dizelskega goriva se je v Sloveniji v zadnjih petih letih skoraj podvojila. To je posledica naraščanja potniškega, še bolj pa blagovnega cestnega prometa, ugotavljajo statistiki.

 

V preteklem letu se je povečala tudi poraba kurilnega olja za ogrevanje gospodinjstev (za deset odstotkov). Vzroke za to statistiki vidijo v hladnejši zimi in daljši kurilni sezoni. Povprečne temperature v izbranih mestih v Sloveniji so bile namreč v prvih treh mesecih leta 2008 za povprečno dve stopinji nižje kot leta 2007, v aprilu pa celo do štiri stopinje, še navaja statistični urad.