Slovenija prosi Evropo za odpustke

Podaljšano onesnaževanje. Brez odložitve okrepov bo zmrzovalo pol Ljubljane, z njimi bo zrak za 350.000 Slovencev slabši.

Objavljeno
21. september 2013 00.58
Luka Jakše, Polona Malovrh, Janoš Zore
Luka Jakše, Polona Malovrh, Janoš Zore
Trbovlje – Okoljsko ministrstvo je prosilo EU za odpustke zaradi zunanjega zraka za tri velike onesnaževalce: Te-Tol, trboveljsko TE in krški Vipap. Brez tega bo moral Te-Tol, ki ogreva približno 100.000 Ljubljančanov, za polovico zmanjšati proizvodnjo, z odpustki pa bo imelo več kot 350.000 prebivalcev prestolnice, Zasavja in Posavja vsaj še prihodnja štiri leta slabši zrak.

Slovenija je ena od štirinajstih držav članic EU, ki so izkoristile možnost, da skladno z direktivo o industrijskih emisijah (DIE) od 1. januarja 2016 do 30. junija 2020 izdelajo prehodni nacionalni načrt (PNN) in pridobijo štiriletni odlog glede prilagajanja letnih kvot emisij dušikovih oksidov (NOx), žveplovega dioksida (SO2) in prahu. Po letu 2016 bodo dopustne vrednosti nižje tudi do petkrat.

Slovenija je prosila za najmanj odlogov. Brez ustreznih čistilnih naprav so štiri kurilne naprave treh onesnaževalcev, razvita Velika Britanija jih ima 129, sledita ji Češka z 99 in Finska s 76. Na okoljskem ministrstvu (MKO) pravijo, da se zavedajo senčne plati odpustkov. V PNN sta vključeni dve termoelektrarni na premog, ki sta na območjih, kjer so delci PM10 že dolgo časa težava in za katera MKO le počasi pripravlja ukrepe za zmanjšanje obremenjenosti. Zato obstaja bojazen, da upravljavci naprav ne bodo izvedli zadostnih ukrepov za zmanjšanje onesnaženja, kar bi pomenilo, da bi napravi še leta prispevali k nespoštovanju direktive o kakovosti zunanjega zraka.

V primeru Te-Tola in Vipapa je bojazen o čezmernem onesnaževanju z SO2 in prahom odveč, saj že zdaj dosegajo vrednosti, ki bodo uzakonjene čez tri leta. Nekoliko dlje od ciljev je TET – zaradi domačega premoga. Povsem drugačna pa je »slika« vseh treh na področju NOx. Iz Te-Tola je lani v kubičnem metru izpuha v zrak odletelo v povprečju 1,8-krat več NOx, kot jih dovoljuje DIE za leto 2016; iz TET 2,3-krat in iz Vipapa 2,4-krat več.

Pogoj: višja cena ogrevanja

Na emisijske odpustke 519 naprav iz trinajstih držav so vezane milijardne investicije, na štiri slovenske pa večstomilijonske. Lastništvo v primeru odpustkov ne igra vloge. TET je leta 2005 zgradila razžvepljevalno napravo, s tem zadostila predpisom, po njej pa zaradi negotove usode pomembnejših investicijskih odločitev ni sprejemala. Tudi Te-Tol z indonezijskim premogom zlahka dosega zahtevane standarde. Nov moment je za onesnaževalce nastopil leta 2010 z DIE.

Čistilna naprava za NOx bi TET stala od sedem do deset milijonov, v Vipapu številk nočejo izdati. Pravijo, da imajo izdelano strategijo razvoja energetike v več različicah, o njih pa bo skupaj z investicijskim programom odločal potencialni novi lastnik. Plinsko-parna enota bi Te-Tol stala 130 milijonov evrov. Zanjo so že dobili vsa dovoljenja, soglasje države za zadolževanje pri EIB, izvedli razpis za turbino, a neuspešno, saj je konzorcij najugodnejšega ponudnika razpadel. Nov razpis bodo objavili predvidoma do konca leta, če bodo izpolnjeni vsi pogoji. Pod tem terminom se skriva na videz nepovezan problem – dvig cene toplotnega ogrevanja v glavnem mestu. Podražitev je po prepričanju vodstva Te-Tola ključna, da bi lahko krili lastni delež v projektu. Interni rok za postavitev je leto 2018.

Pri prehodnem načrtu bolj prožni kot pri lokalnih

Slovenija je bila pri pripravi PNN bolj prožna kot pri pripravi lokalnih načrtov za kakovost zraka, je mogoče v enem od gradiv prebrati ugotovitve ministrstva za okolje (MKO), ki je celo tako pohitelo s PNN, da niso izvedli niti celovite presoje vplivov na okolje z javno razpravo. Na MKO dokumentacijo še pripravljajo. Končno odločbo o PNN je pričakovati do konca leta. V primeru negativne odločbe bo onesnaževalcem na voljo še en ukrep: obratovanje do 17.500 obratovalnih ur. Trem slovenskim onesnaževalcem bi to prineslo še dodatni dve do tri leta obratovanja. Po tem ukrepu še enega ni več pričakovati.