Slovenija razdeljena na 14 pokrajin?

Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko je vsem poslanskim skupinam poslala paket predlogov zakonov o pokrajinah s prošnjo, da ji pripombe posredujejo do 23. marca.

Objavljeno
13. marec 2007 20.51
Slovenija bo očitno za črpanje evropskega denarja razdeljena na dve regiji.
Ljubljana - Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko je v ponedeljek popoldne vsem poslanskim skupinam poslala paket predlogov zakonov o pokrajinah s prošnjo, da ji pripombe posredujejo do 23. marca. Gradivo so poslali še Združenju občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije ter ga danes objavili na svojih spletnih straneh. V gradivo je vključen tudi delovni osnutek zakona, ki predvideva členitev Slovenije na 14 pokrajin.

Slovenija naj bi se delila na 14 pokrajin

Predlogom štirih zakonov (o pokrajinah, o volitvah v pokrajinah, o financiranju pokrajin ter o postopku za ustanovitev pokrajin), v katere so vnesene spremembe v skladu z dosedanjim medresorskim usklajevanjem in z usklajevanjem s poslanskimi skupinam, je namreč priložen še delovni osnutek zakona o ustanovitvi pokrajin.

S slednjim, ki ga bo državni zbor sprejemal z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev, se bodo določila območja, imena in sedeži pokrajin. Poseben bo tudi postopek priprave tega zakona, saj je med drugim predvideno, da naj bi vlada predlog območij, imen in sedežev pokrajin objavila v vsaj treh tiskanih medijih, ki so dostopni na območju celotne države.

Pričakujejo sodelovanje občin

Ta objava bo pomenila začetek najširše razprave o območjih pokrajin. Kot je bilo določeno že z ustavnimi spremembami, je v postopku oblikovanja pokrajin predvideno sodelovanje občin. Za občine na mejnih območjih pokrajin je predvidena možnost razpisa referenduma, vendar "samo v primeru, če vključitev občine v drugo pokrajino ne bi pomembno vplivala na predlagana območja pokrajin", je zapisano v gradivu.

Predlog pokrajinske členitve Slovenije predvideva 14 pokrajin: Zasavsko (sedež Trbovlje), Notranjsko (sedež Postojna), Savinjsko - Šaleško (sedež Velenje), Spodnje Podravsko (sedež Ptuj), Posavsko (sedež Krško), Koroško (sedež Slovenj Gradec), Primorsko (sedež Koper), Dolenjsko (sedež Novo mesto), Goriško (sedež Nova Gorica), Pomursko (sedež Murska Sobota), Gorenjsko (sedež Kranj), Podravsko (sedež Maribor), Savinjsko (sedež Celje), Osrednjeslovensko (sedež Ljubljana).

Od najmanjše do največje

Po številu prebivalcev se predlagane pokrajine precej razlikujejo, od najmanjše Zasavske pokrajine s 46.000 prebivalci do največje Osrednjeslovenske pokrajine s 498.000 prebivalci.

Kot je zapisano v spremnemu dopisu, ki je bil poslan poslanskim skupinam in združenjema občin, se pri predlogu regionalizacije na 14 pokrajin, še posebej v povezavi z regijami, v katerih se izvajajo regionalni razvojni programi (statistične regije), pojavljajo območja, za katera je potrebno ponovno pretehtati njihovo vključitev v eno ali drugo pokrajino.