Slovensko vojsko v letu 2016 čaka nov krovni zakon

Poleg kadrovske okrepitve in zajezitve padanja sredstev za vojsko načelnik GŠSV napoveduje tudi nov obrambni zakon.

Objavljeno
28. december 2015 21.01
Načelnik generalštaba Slovenske vojske, brigadir Andrej Osterman Ljubljana12.5. 2015
Dejan Karba
Dejan Karba

Ljubljana – Generalmajor Andrej Osterman iztekajoče se leto z vidika prvega vojaka v državi ocenjuje za izjemno zahtevno, a hkrati uspešno: kadrovsko podhranjena Slovenska vojska je letos sestavila modularno enoto za potrebe zaščite in reševanja, akreditirala in certificirala je center odličnosti za gorsko bojevanje, pri varovanju meja pa se je uspešno postavila ob bok policiji.

Za prihodnje leto se poleg novega krovnega zakona obeta tudi kadrovska krepitev vojske, na Natovo misijo na Kosovo pa se bo odpravilo precej manj naših vojakov.

Slovenska vojska na današnji dan šteje 7049 pripadnikov stalne sestave, to je daleč pod pričakovanim številom. Podobno – daleč od zahtev in pričakovanj – je z odstotkom BDP, ki ga Slovenija kot članica Nata namenja za obrambo. Medtem ko zavezništvo zahteva prispevek v višini več kot dva odstotka BDP, Slovenija obrambi namenja manj kot en odstotek. Vse od vstopa v Nato več kot 1,62 odstotka BDP (leta 2009) Slovenija doslej niti ni zmogla ponuditi.

V času, ko s sedeža Nata v Bruslju prihajajo novice, da Slovenija predstavlja zavezništvu precej veliko breme, poleg tega pa je precej nenavadno, da je Slovenija ena redkih držav članic Nata, ki odnos in razmerja med vrhovnim poveljnikom in oboroženo silo ureja zgolj s podzakonskimi akti, hkrati pa v zastarelem zakonu o obrambi zaman iščemo odgovor na vprašanje o zagotavljanju profesionalizacije kadrov in njihove celostne preskrbe, načelnik generalštaba Slovenske vojske Andrej Osterman razmer ne vidi tako črnih. »Vsak dan policistom pri obvladovanju razmer zaradi beguncev in migrantov pomaga do 700 vojakov, ogromno je tudi število pripadnikov naše logistične službe, ki za begunce kuhajo ali v nastanitvenih centrih pomagajo kako drugače. Če k temu prištejemo še okoli 400 pripadnikov, ki delujejo na mednarodnih operacijah, pridemo do števila med 1100 in 1200, kar je za celotno strukturo izredno velika obremenitev. A motivacija za delo med pripadniki se povečuje, prav tako njihova učinkovitost.«

Na Kosovo 40 pripadnikov vojske manj kot letos

Vojaški sindikalisti se s tem seveda ne bi strinjali, a Osterman je prepričan, da bo generalštab prav zaradi motivacije in za prihodnje leto obljubljenih višjih vojaških plač dosegel pozitivni trend zaposlovanja: »Problematike pridobivanja kadra smo se v SV skupaj z obrambno ministrico aktivno lotili avgusta letos in že doslej smo v primerjavi s preteklimi leti dosegli veliko.«

Leta 2013 so v SV na novo zaposlili okoli 140 ljudi, lani pa 150, vendar je obakrat iz vojske odšlo po tristo vojakov: »Letos smo prvič dosegli, da smo na novo zaposlili 280 ljudi in do konca prihodnjega leta bomo dosegli število 7254.«

Osterman pravi, da bo k zajezitvi drastičnega kadrovskega primanjkljaja pripomoglo tudi novih 141 vpoklicanih pogodbenih rezervistov, ki so te dni končali usposabljanje, vojaško službo v miru pa bodo nastopili 4. januarja prihodnje leto. Vpoklic predvsem brezposelnih pripadnikov pogodbene rezerve bo Slovenska vojska prihodnje leto nadaljevala – rezervistom bodo ponujali maksimalno mogočo, torej sedemmesečno zaposlitev –, prav tako bo SV intenzivneje vabila mlade kadre za poklicno vojaško udejstvovanje.

Zaradi naravnih nesreč leta 2014 je vojska letos sestavila namensko modularno enoto za zaščito in reševanje, ki šteje več kot 750 pripadnikov, velik izziv za SV pa je bila tudi uspešna priprava za novo mirovno operacijo Evropske unije – Sofio. SV je zavezništvu tudi letos zagotavljala četo za Natove odzivne sile, uspešno je opravila mednarodne vaje zavezništva in dve od teh organizirala tudi sama: vajo Jadranski udar in vajo Takojšnji odgovor. SV je uspešno sodelovala na misijah EU, Nata in OZN, svojo prisotnost na desetih misijah oziroma predstavništvih bo nadaljevala tudi prihodnje leto. Generalmajor Osterman pravi, da bo občutno manj pripadnikov, ki delujejo na Natovi misiji na Kosovu: namesto okoli 300 pripadnikov bo Slovenija prihodnje leto tja rotirala 40 pripadnikov manj kot letos, »vendar bomo na drugi strani povečali svojo navzočnost v mednarodnih poveljstvih in v skupinah za mentoriranje. Z več pripadniki, okrog osem jih bo, se bomo priključili operaciji EU v Maliju in na koncu bo naš prispevek k mednarodni vojaški dejavnosti v takšnem obsegu, kot je danes.«

Nov zakon o obrambi že januarja v usklajevanje

Tudi prihodnje leto bo Slovenska vojska razpolagala z enakim proračunom kot letos: okoli 263 milijonov evrov, pri čemer velja omeniti, da država vojski za leto 2016 res namenja nekaj milijonov evrov več, a ta sredstva na SV prehajajo z ministrstva za zunanje zadeve iz kvot plačevanja članarin za Združene narode.

Največ denarja je SV poleg stroškov delovanja letos namenila za obnovo uniform in zaščitnih vojaških sredstev ter za nabavo novega streliva. Osterman pravi, da so nekaj denarja namenili tudi opremi ekipe za gradnjo zmogljivosti enote za uničevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev, ki se gradi okrog sedmih šestkolesnih oklepnih vozil Mrap Cougar Cat, ki so jih Združene države oktobra leta 2014 podarile Sloveniji. »Kot načelnik bi si želel precej več sredstev tako za vzdrževanje kot za nabavo nove opreme in oborožitve,« priznava Osterman, ki se predvsem veseli spreminjanja obrambno-vojaške zakonodaje, ki se napoveduje prihodnje leto. Srednjeročni obrambni program 2016–2021 je tako rekoč že napisan, novela zakona o obrambi bo po Ostermanovih besedah v medresorsko usklajevanje z obrambnega ministrstva poslana že prihodnji mesec. Osterman pravi, da naj bi po načrtu vlade dolgo pričakovani novi zakon o obrambi državni zbor prejel v obravnavo do junija prihodnje leto, ko se bo zaradi tega spremenil tudi zakon o službi v Slovenski vojski: »Pri pripravljanju zakona o obrambi je bil generalštab pozoren predvsem na delovanje vojske in na status vojakov.«

Osterman: Moja upokojitev odvisna od ministrice

Po sedanjem zakonu o uravnoteženju javnih financ petinpetdesetletni generalmajor Osterman prihodnje leto še ne bo moral iti v pokoj. Tega, koga izmed njemu podrejenih bo obrambno ministrstvo prihodnje leto predlagalo za nov generalski čin, Osterman ni vedel povedati, je pa napovedal, da bo SV prihodnje leto 25-letnico delovanja zagotovo proslavila temu primerno, slavesno: »Koncept za 25. rojstni dan SV bomo sestavili prihodnji mesec, ko bomo tudi odločili, ali bo praznovanje potekalo v obliki posveta ali kot slavnostna akademija.«