So detektivi res prava rešitev?

Pred časom je minister za javno upravo Gregor Virant na vladi predstavil predlog zakona, po katerem naj bi zasebni detektivi nadzirali javne uslužbence.

Objavljeno
11. marec 2007 09.05
Greor Virant
Ljubljana - Pred časom je minister za javno upravo Gregor Virant na vladi predstavil predlog zakona, po katerem naj bi zasebni detektivi nadzirali javne uslužbence, vlada pa ga je pred kratkim poslala v odločanje državnemu zboru. Ta nadzor naj bi uvedli zaradi zlorab glede povračila stroškov za prevoze na delo in odsotnosti zaradi bolniške.

(Ne)racionalna poraba javnih finančnih sredstev

Kateri pomemben razlog je ministra za javno upravo privedel do zakonskega predloga za detektivski nadzor javnih uslužbencev, iz predloga ni mogoče natančneje ugotoviti. Racionalnost pri porabi javnih finančnih sredstev je tukaj trhel argument, saj detektivi, kot vemo, ne delajo zastonj. Tako se zdi, da tudi sam predlagatelj ne ve natančno, kaj pravzaprav želi doseči. To utegne biti sporno, je pomislek, da bi bil predlog lahko namenjen predvsem dopolnilnemu discipliniranju tistih uradnikov, ki se ne strinjajo vedno z gospodarjenjem oziroma si še drznejo opozoriti na kake nepravilnosti.

Problema kršitev oziroma kaznivih dejanj zoper uradno dolžnost in javna pooblastila, na katerega se predlog zakona nekako sklicuje, na generalni policijski upravi ne poznajo, saj takšnih evidenc v policiji menda ne vodijo, nam je sporočila njihova tiskovna predstavnica Nuška Tavčar. Po podatkih statističnega urada naj bi leta 2005 obravnavali le 15 tovrstnih kaznivih dejanj, kar je z vidika ciljev, ki jih predlog zakona omenja, in ob upoštevanju veljavnih kontrolnih mehanizmov v javni upravi zanemarljiv razlog za dodaten nadzor zasebnih detektivov.

Mnenje informacijske pooblaščenke

Informacijska pooblaščenka Nataša Pirc Musar je 15. februarja izdala neobvezujoče mnenje, v katerem odgovarja na vprašanje sindikata državnih in družbenih organov, ali lahko delodajalec v javnem sektorju najame detektiva za nadzorovanje javnega uslužbenca, ko ta uveljavlja bolniški dopust. Zapisala je, da je nadzor nad javnimi uslužbenci primeren in potreben za izpolnjevanje določil pogodbe o zaposlitvi.

Sindikat namreč zanima, ali lahko delodajalec zaradi nadzorovanja uredbe o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v državnih organih detektivu posreduje ime, priimek in mogoče še registrsko številko avtomobila.

Zakon o varovanju osebnih podatkov (ZVOP) določa, da se lahko osebni podatki obdelujejo le, če to določa zakon ali če v obdelavo podatkov osebno privoli posameznik. Ne glede na navedeno pa se lahko v javnem sektorju obdelujejo osebni podatki posameznikov, če je ta obdelava potrebna in primerna za izvedbo pogajanj za sklenitev pogodbe ali za izpolnjevanje pogodbe, je zapisala Pirc Musarjeva.

Več preberite v Nedelu!