So zakon o arhivih kršile vse vlade?

Zgodba o omejevanju dostopa do arhiva - kar SDS ocenjuje kot "državni udar" in zaradi česar so se danes sestali predsedniki vseh parlamentarnih strank - se zapleta.

Objavljeno
02. februar 2011 08.03
Peter Jančič, Mario Belovič, T. S., notranja politika
Peter Jančič, Mario Belovič, T. S., notranja politika
Ljubljana - »Mnenja so bila in ostajajo različna,« je dejal premier Borut Pahor (SD). »Dogovora ni bilo,« pa predsednik SDS Janez Janša. Premier je ocenil, da je bilo koristno, da so lahko vsi predsedniki strank predstavili svoja stališča pred petkovim odločanjem parlamenta o spremembi zakona o arhivskem gradivu, s katerim poskuša vlada urediti »občutljivo stvar«. Koalicija bo vztrajala pri nezakonitem prikrivanju arhivov in pri spremembi zakona, ki bo osramotila Slovenijo, je ocenil Janša.

»Slišali smo veliko pavšalnih razlag, kako bi odprtje dela gradiva SDV skoraj ogrozilo obstoj te države, obstoj slovenskih manjšin, nacionalno varnost, a zato ni bilo argumentov, na konkretna vprašanja ni bilo odgovorov,« je dejal Janez Janša po srečanju, ki ga je v nedeljo predlagal z ostrimi kritikami o nezakonitem ravnanju državnih organov in onemogočanju parlamentarnega nadzora.

Igor Omerza bi lahko v arhivu naletel na dokumente o terorističnih akcijah SDV v sosednji Avstriji, čeprav tega ni iskal, je vzroke za zaplete ob dosjejih SDV omenil Janša in dodal, da je s terorističnim ravnanjem SDV precej škodoval slovenski manjšini, današnje prikrivanje pa spada v isto kategorijo. Na vprašanje, ali je med tistimi, ki jih vlada ščiti, tudi predsednik države Danilo Türk, je odgovoril, da je predsednik republike ob ustavni obtožbi po odlikovanju Tomaža Ertla dejal, da je za akcijo v Velikovcu izvedel iz medijev. Janša je nadaljeval: »Po tem, kar smo našli v javnem delu arhiva, in ne v Sovi, predsednik države laže: neposredno je bil obveščen o tej akciji.«

Matić: Janševa vlada 
je kršila lastni zakon


Premier Pahor je po pogovorih v vladni palači opozoril, da se je z dilemo, ali so potrebne izjeme pri dostopu do dokumentov SDV, da bi zaščitili nacionalne interese, ukvarjala tudi vlada Janeza Janše, v času katere je bil leta 2006 sprejet zakon, da tajnost teh arhivov (razen za zaščito žrtev SDV) ni mogoča.

Premier je s tem opozoril, da je leta 2007 Janša podpisal uredbo, po kateri je lahko Sova zaradi nacionalnih interesov ob predaji gradiva SDV predpisala državnemu arhivu posebno varovanje in dostopnost gradiva. Direktor Sove Sebastjan Selan je v poročilu o njenem ravnanju, ki je bilo danes predstavljeno javnosti, opozoril, da je direktor Sove Andrej Rupnik leta 2008 del gradiv, ki jih je Sova predala arhivu, tudi določil za tajne, ker bi njihovo razkritje škodovalo interesom države.

V Sovi so zapisali, da je prejšnja vlada uredbo sprejela, ker se je zavedala, kakšne bi bile lahko posledice zanjo, a uredba varovanje omogoča le za dokumente, ki so bili predani po letu 2007, za tiste, ki so bili predani prej, pa ne. Direktor arhiva Dragan Matić je povedal, da je zakon pred petimi leti določil, da je arhivsko gradivo SDV prosto dostopno, a je bila pozneje na del gradiv nalepljena oznaka tajno in določeno, da je nedostopno 40 let. »Vlada je kršila lasten zakon,« je takšno ravnanje ocenil Matić in na vprašanje, ali so sprožili kakšne postopke zaradi zlorab oznak zaupnosti, odgovoril nikalno.

Kaj ni dostopno javnosti?

Matić je opozoril, da ni problem v vsej arhivski dediščini SDV. Spornih je okoli 80 metrov gradiv. Poročila Sove in arhiva kažejo, da so bila ta gradiva le formalno predana arhivu, kar zakon zahteva že od leta 1999, a so ostala v prostorih Sove, ki je o njih tudi odločala. Med temi dokumenti so osebni dosjeji obveščevalcev tujih služb, dosjeji tujih carinikov, policistov, diplomatov, mikrofilmi z različnimi tipi poročil SDV, ki se nanašajo na notranjo in zunanjo problematiko.

Poročila o zunanji problematiki so bila vzrok, da Igorju Omerzi in Urški Faller Sova ni dovolila vpogleda. Arhivu so bila predana leta 2005, ko je bilo določeno, da bodo ostala tajna v prostorih Sove. A je sprememba zakona leta 2006 oznake tajnosti razveljavila. Pogovori med arhivom in Sovo, kako pri teh dokumetnih spoštovati zakon, so se začeli leta 2009, ko je namestnik direktorja Sove Darko Stare vztrajal, da posamezni deli dokumentov kljub zakonu ne smejo postati javni.

Ko je Omerza leto pozneje zaprosil za ogled teh dokumentov, je Sova vztrajala pri Staretovem stališču, da bi to škodovalo državi in posameznikom kljub več opozorilom arhiva, da to ni zakonito. Po posvetih s predstavniki vlade je obveljalo, da bo arhiv odločanje o zahtevi Omerze prekinil, dokler ne razrešijo vprašanja posledic za državo.

V parlamentu bodo v petek glasovali, ali bi o dostopnosti teh gradiv, ki so po zdaj veljavnem zakonu javna, odločala posebna pluralno sestavljena komisija.

Türk: Janša manipulira!

Iz urada Danila Türka so se ostro odzvali na trditve Janeza Janše, da predsednik laže. »Predsednik SDS v svoji znani politični maniri znova neutemeljeno obtožuje,« so zapisali v sporočilu in še: »V bombni atentat v Velikovcu leta 1979 Danilo Türk ni bil vpleten, niti ni kakor koli sodeloval pri njegovi pripravi.« Zato »predsednik republike odločno nasprotuje takšnemu destruktivnemu političnemu delovanju, ki za dosego dnevnopolitičnih ciljev zavestno zlorablja dogodke iz preteklosti in z njimi manipulira«. Predsednika države je Janševa obtožba presenetila na delovnem obisku v Katarju, s katerega se vrača jutri.