Sodni register dostopen, zemljiška knjiga še ne

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo rešitev za brezplačen elektronski dostop do vseh podatkov sodnega registra preko spleta. Ni še znano, kdaj bo mogoč vpogled.

Objavljeno
15. januar 2007 07.15
Ljubljana – Ministrstvo za javno upravo je pripravilo rešitev za brezplačen elektronski dostop do vseh podatkov sodnega registra preko spleta. Čeprav so tehnični pogoji za vpogled izpolnjeni, na ministrstvu za pravosodje še preverjajo zakonodajo in še niso znali napovedati, kdaj bo mogoč vpogled v vse podatke podjetij preko spleta. Bolj se zapleta pri brezplačnem dostopu do podatkov elektronske zemljiške knjige, saj na vrhovnem sodišču ne delijo mnenja informacijske pooblaščenke in ministrstva za javno upravo, da bi morali omogočiti brezplačni dostop do baze nepremičninskih podatkov, kar bo menda mogoče šele po ustanovitvi agencije za nepremičninske evidence.

Sodni register vsebuje vse podatke podjetjih, tako o lastnikih, dejavnostih, odgovornih osebah in deloma o njihovem poslovanju. Na spletu so za zdaj dostopni samo podatki o trenutnem zastopniku podjetja, osnovnem kapitalu in ustanovitelju, za ostale podatke se morali državljani obiskati sodišče. Ministrstvo za javno upravo je zato pripravilo rešitev za brezplačni dostop do vseh podatkov, kar bi olajšalo zbiranje podatkov o zgodovini podjetij in njihovem poslovanju, nekdanjih in sedanjih lastnikih, dolgovih in dejavnostih. Zakon o sodnem registru namreč določa, da so vsi podatki sodnega registra javni in jih sme vsakdo pregledovati, prepisovati in zahtevati, da se mu izda overjeni izpisek iz registra. Elektronski dostop do vseh teh podatkov je bil že zdaj brezplačen za državne organe in lokalne skupnosti, zdaj pa naj bi bili dostopni vsem.

Več o tem v tiskani izdaji Dela.