Šola bo premajhna, čeprav ni še niti zgrajena

Na ajdovski občini pravijo, da se ministrstvo v fazi načrtovanja naložbe ni strinjalo s povečanim številom oddelkov.

Objavljeno
14. avgust 2014 10.24
Pouk latinščine na osnovni šoli Prežihov Voranc v Ljubljani 6. novembra 2013.
Katja Željan, Nova Gorica
Katja Željan, Nova Gorica

Ajdovščina – Potem ko so na začetek gradnje nove Osnovne šole Danila Lokarja v Ajdovščini čakali vrsto let, se zdaj zapleta pri njeni velikosti. Povedano drugače: čeprav šola ni niti še zgrajena – odprli jo bodo namreč prihodnje leto −, je že zdaj povsem jasno, da bo za vse učence premajhna in da bodo morali učenci nižjih razredov ostati v stari šoli. Nad tem dejstvom niso navdušeni niti zaposleni na šoli, ki so na občino naslovili protestno pismo.

Pogodbo za gradnjo nove šole sta že konec leta 2010 podpisala tedanji prvi mož Primorja Dušan Črnigoj in ajdovski župan Marjan Poljšak. Rok za dokončanje del več kot pet milijonov vredne naložbe, v sklopu katere naj bi na 4600 kvadratnih metrih v neposredni bližini kompleksa Srednje šole Vena Pilona in Športnega centra Police zraslo 23 šolskih oddelkov, je bil 30. maj 2012.

Toda delavci Primorja so gradbišče zapustili že sredi leta 2011, zatem je svoj denarni prispevek v višini 2,8 milijona evrov zamrznila država, nazadnje pa je v stečaju končalo še Primorje. Občina je konec lanskega maja s podjetjem Begrad podpisala novo pogodbo, nadaljevanje gradnje pa so razdelili v dve fazi: prva, takrat že delno izvedena, je obsegala prestavitev vodotoka in zunanjo komunalno ureditev območja šole, druga pa novogradnjo s skupno površino 4628 kvadratnih metrov. Pogodbena vrednost naložbe je znašala 4,2 milijona evrov, rok za dokončanje del pa 20 mesecev.

Ravnatelj in učitelji so zaskrbljeni

Toda zdaj se zapleta pri velikosti šole. Zaposleni na njej tako kot ravnatelj Vladimir Bačič namreč že nekaj časa opozarjajo, da bo šola, ki jo je v zadnjem šolskem letu obiskovalo več kot petsto otrok, ob odprtju premajhna za vse učence. »Nova šola bo, da bi lahko normalno funkcionirala, že na začetku premajhna. Ohraniti bo treba zdajšnjo stavbo 1, ki bo namenjena prvim in čez dve leti tudi že drugim razredom. Seveda v tej stavbi manjka telovadnica, da bi imeli naši učenci enakovredne razmere kot preostali učenci ajdovske občine, prav tako manjša knjižnica, saj bo nova šola od te stavbe precej oddaljena,« pravi Bačič.

Poudarja še, da je že zdaj jasno, da v Športnem centru Police ne bo dovolj prostora za športno vzgojo za vse njihove učence in da bi bilo nujno čim prej dograditi po normativih primeren večnamenski prostor, ki bo namenjen športni vzgoji razredne stopnje in za večje šolske prireditve. »Novo šolo so načrtovali pred časom, ko podatki rojstev otrok niso kazali takega radikalnega povečanja, zato je nova šola za trenutno in bližnje časovno obdobje premajhna. Celovita rešitev problema bi bila odkup zemljišča za šolo in dograditev manjkajočih učilnic,« meni ravnatelj.

Umikajo se tudi športnikom

Priznava še, da se morajo učenci že zdaj občasno umakniti iz športnega centra Police celo v dopoldanskem času zaradi komercialnih dejavnosti centra ter da so bile vse popoldanske aktivnosti šole v veliki športni dvorani doslej plačljive. »Kako bomo rešili vse težave? Na vrsti je občina Ajdovščina, da poišče najboljšo rešitev tako za našo kot za Osnovno šolo Šturje, ki se tudi sooča s prostorsko stisko. Vsi upamo, da iskanje rešitev ne bo predolgo trajalo, ker se 1. septembra 2015 selimo v novo šolo,« poudarja Bačič.

Nezadovoljni so tudi zaposleni na šoli, ki so doslej poučevali kar v treh stavbah in na občino poslali celo protestno pismo zaradi slabega prostorskega načrtovanja nove šole. »Nočemo nadstandardne šole, temveč osnovne razmere za delo, ki jih imajo po vseh drugih šolah v občini. Še vedno smo največja osnovna šola na Ajdovskem, zato je nedopustno, da ima vsaka vas v občini kulturi dom ali športno dvorano, naša šola, ki je bila v zadnjih letih razglašena za naj kulturno in športno šolo v državi, pa niti osnovnih razmer za delo,« opozarjajo.

Dodatne dvorane in prizidki?

Direktor ajdovske občinske uprave Janez Furlan in vodja oddelka za družbene dejavnosti Gordana Krkoč pojasnjujeta, da je bila šola projektirana na podlagi predvidenega števila učencev iz programa Sokol ministrstva za šolstvo.

»Pri projektiranju šole so bile upoštevane tudi predvidene širitve poselitvenega območja Ajdovščine, zaradi česar sta bila dodatno projektirana in zgrajena dva oddelka več, kot je bilo dovoljeno po navodilih ministrstva, za kar je denar namenila občina. Ministrstvo se v fazi načrtovanja investicije ni strinjalo s povečanim številom oddelkov, kot določajo normativi, vezani na predvideno število učencev. Prostorsko stisko, ki bo nastala, bomo po vsej verjetnosti reševali z ohranitvijo stavbe 1 za pouk nižjih razredov, hkrati bomo preverili možnosti dogradnje obstoječih stavb osnovne šole Ajdovščina in Šturje ter možnost dograditve nove šole,« trdita Furlan in Krkočeva.

Naj spomnimo, da so na občini še letos spomladi zatrjevali, da projekta nove šole ne bodo spreminjali. Zdaj, kot kaže, razmišljajo celo o možni gradnji zaklonišča šole kot tudi o dodatni dvorani v Športnem centru Police. »Zavedamo pa se, da je je treba športni center posodobiti in energetsko sanirati,« priznavajo.

Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so za Delo povedali, da demografska slika za šolsko leto 2017/18 kaže perspektivni vpis za 24 oddelkov osnovne šole in tri oddelke osnovne šole s prilagojenim programom ter da temu ustreza tudi projekt pridobitve gradbenega dovoljenja. Navajajo še, da predvidene neto tlorisne površine celo nekoliko presegajo priporočene površine za graditev osnovnih šol v Sloveniji.