Šolajoči se dijaki in študenti brez skrbi glede zavarovanja

ZZZS sam pridobiva podatke o statusih dijakov in študentov.

Objavljeno
06. september 2013 22.01
Milena Zupanič, notranja politika
Milena Zupanič, notranja politika
Ljubljana – Papirnatih potrdil o šolanju za zdravstveno zavarovanje ne potrebujemo več. Zdravstvena blagajna (ZZZS) namreč to jesen prvič samodejno izmenjuje podatke s šolami in fakultetami, tako da ni več treba urejati zavarovanja za šolajočo se mladino ne delodajalcem in ne staršem.

September je bil doslej pomemben mesec za ureditev zdravstvenega zavarovanja za dijake in študente. Po novem pa dijakom in študentom, ki so redno vpisani, ni več treba skrbeti, saj ZZZS pridobi podatke sam in jim nato samodejno podaljša zavarovanje. »Tako smo se izognili približno 100.000 papirnatim potrdilom o šolanju in administrativnemu delu, povezanemu z njimi. Kljub temu nekateri delodajalci in starši še prihajajo na ZZZS, a to je nepotrebno in odveč,« je povedal Damjan Kos z ZZZS. Mladim pa ZZZS kljub temu svetuje, da preverijo svoje zavarovanje na spletu ali s SMS, saj bi se lahko zgodilo, da šola ne bi vnesla njihovih podatkov v centralno evidenco.

Če dijak ali študent izgubi status, si mora urediti zavarovanje sam kot brezposelna oseba, bodisi neposredno z vložitvijo prijave na ZZZS bodisi prek občine, če je prejemnik socialne pomoči. Prve stane zavarovanje 14 evrov, drugih pa nič. Zdravstveno zavarovanje je treba urediti tudi za mlade, ki se šolajo v tujini; zanje je treba še vedno predložiti potrdilo o šolanju na ZZZS.

Sprememb v obveznem zdravstvenem zavarovanju, ki so prav tako začele veljati že 1. junija, je še nekaj. Delodajalci, centri za socialno delo, upravne enote in drugi, ki so doslej po uradni dolžnosti vlagali prijave in odjave za družinske člane zavarovancev, tega niso več dolžni. Za zavarovanje svojih družinskih članov (otroka, zakonca, zunajzakonskega partnerja, starša) morajo poskrbeti zavarovanci, po katerih bodo družinski člani zavarovani.

Novorojenčka prijavi v obvezno zavarovanje oče, mati ali skrbnik najpozneje 60. dan po rojstvu (do takrat ima vse pravice, tudi če ni prijavljen). Prijavo izvede neposredno na izpostavi ZZZS ali pa z obrazcem, ki ga najde na spletni strani zavarovalnice. Zavarovanje velja do konca otrokovega šolanja. Vse druge družinske člane pa je treba prijaviti v osmih dneh po nastanku pogojev za zavarovanje. ZZZS svetuje vsem odraslim, da si uredijo tudi dopolnilno zavarovanje pri Vzajemni, Adriaticu Slovenici ali Triglavu, zdravstveni zavarovalnici, saj so doplačila iz žepa brez tega zavarovanja visoka.