Soline gredo s Telekomom v tujo last

Kako družbeno odgovoren bo novi lastnik in upravljavec krajinskega parka?

Objavljeno
06. maj 2014 00.31
Boris Šuligoj, Koper
Boris Šuligoj, Koper
Sečovlje – Piranska sol je 30. aprila pridobila evropsko zaščito označbe porekla. Tako bo skupaj s solinami in krajinskim parkom še bolj prepoznavna na evropskem trgu. Hkrati pa nikogar od odgovornih v državi ne zanima, da bo lastnik Solin, podjetje s koncesijo za upravljanje parka, prešel v tujo last.

Soline, hčerinsko Telekomovo podjetje, že 12 let zgledno in skrbno urejajo in skrbijo za krajinski park Sečoveljske soline. »Zdaj ko je Slovenska odškodninska družba začela zbirati nezavezujoče ponudbe za prodajo Telekoma, pa ni nikogar, ki bi se vprašal, ali bo s prodajo primerno prodati tudi podjetje, ki upravlja edinstveni prostor, zavarovan z ramsarsko konvencijo (ZN) in ki si ga prizadevamo uvrstiti na seznam Unescovih območij. Solinam se je leta 2002, ko so pod upravo Droge skoraj propadle, zgodilo naključje – izjemno tenkočuten in razumevajoč lastnik, družba Mobitel, ki je ključno prispevala k popolnemu preobratu pri upravljanju Sečoveljskih solin in ohranitvi enega od slovenskih biserov. Sedanje obnašanje pa kaže bolj na igro na srečo, saj ne vemo, kolikšen interes bo imel novi lastnik Telekoma pri upravljanju tako občutljivega in kompleksnega prostora.« To so besede Andreja Sovinca, vodje Krajinskega parka Sečoveljske soline, ki je poudaril, da ga skrbi brezskrbnost številnih soodgovornih. Prav v Solinah imajo izkušnje s tremi lastniki (Drogo, Mobitelom in Telekomom), zato Sovinca in nekatere zaposlene pa tudi druge ljubitelje parka skrbi, kakšnega lastnika in upravljavca lahko dobijo na tej »loteriji«.

Ohranjanje tradicij

O tem smo spraševali odgovorne že pred pol leta, ko se je v Luki Koper pojavil interes prevzema solin, in tudi tokrat smo od njih dobili zelo podobne odgovore. Na Sodu pravijo: »Odločitve glede posameznih podjetij znotraj Skupine Telekom so v celoti v pristojnosti uprave družbe oziroma drugih organov, skladno s pravnimi akti.« S Telekoma nam je Katarina Prešeren odgovorila, da ne potekajo nikakršni postopki ali aktivnosti, povezane s prodajo družbe Soline. »Doslej nismo razmišljali niti o prenosu ali prodaji koncesije o upravljanju krajinskega parka Sečoveljske soline. Soline imajo izrazito družbeno pomembno vlogo pri ohranjanju tradicije solinarstva v Sloveniji, pa tudi varovanja Krajinskega parka Sečoveljske soline. Na tem področju je Telekom Slovenije veliko naredil, v Soline ogromno vložil in razvil blagovno znamko. Zato Soline spoštujemo.«

Z ministrstva za kmetijstvo in okolje smo dobili le neuraden odgovor, da je koncesionar zavezan spoštovati vse določbe predpisov iz koncesijske pogodbe in načrta upravljanja krajinskega parka, ne glede na morebitno spremembo svojega lastništva. Je pa Dejan Židan pred pol leta za Delo izjavil, da omenjena koncesijska pogodba ne prinaša dobička koncesionarju. Telekom ne bi izgubil vrednosti, če bi prodal Soline, ker so Soline samo koncesionar in ker ta dejavnost kupcu Telekoma ne bi prinašala dobička. Dejal je še, da bi kot minister, pristojen za naravne vire, podprl zamisel o prodaji Solin kateri od slovenskih družb.

Direktor družbe Soline Klavdij Godnič je dejal, da je vsa infrastruktura, torej celotno območje parka, last države, in ne Telekoma Slovenije, tako sprememba lastništva Telekoma Slovenije ne vpliva na lastništvo krajinskega parka. In ker koncesijska pogodba natančno definira količine in način 700 let stare tradicije ročne pridelave soli, so različne zlorabe tega parka nemogoče.

Evropska komisija je prejšnji teden objavila Piransko sol z geografskim poreklom kot 21. slovenski produkt z evropsko zaščiteno označbo porekla. Tako se lahko deklarirajo le izdelki, pridelani in pakirani na Sečoveljskih in Strunjanskih solinah po nadziranih tradicionalnih metodah, značilnih za Piranske soline. Določena je tudi natančna sestava te soli. Za zaščito porekla si v Solinah prizadevajo že od leta 2001. Po Godničevih besedah bodo čez nekaj mesecev ustrezno zamenjali vso embalažo. Soline prodajajo svojo sol tudi v lastnih sedmih trgovinah, ki poslujejo pozitivno. V tujino (17 držav) prodajo 15 odstotkov, največ v Nemčijo in Avstrijo. Predlani so prodali 625 ton jedilne soli, lani 750, letos načrtujejo 990 ton. A tudi če bi je prodali več kot tisoč ton, to še ne bi zadoščalo za vzdrževanje parka. Lani so imeli več kot 50.000 obiskovalcev parka in 3000 term na prostem Lepa Vida. Letos bodo od države prejeli 191.000 evrov za vzdrževanje parka, obljubljenih je bilo 390.000, vsa leta prejemajo samo polovico obljubljenih sredstev. Prav to najbolj vpliva, da poslujejo z izgubo. Telekom nima s Solinami nobenih stroškov.