Šolnike skrbi, da bo zmanjkalo denarja

Zaradi pomanjkanja sredstev se bojijo, da bodo morali zapreti ali ukiniti posamezne oddelke.

Objavljeno
12. junij 2014 14.22
Posodobljeno
12. junij 2014 15.00
Sonja Merljak, šolstvo
Sonja Merljak, šolstvo

Predsednica Jelka Velički in glavni tajnik Sviz Branimir Štrukelj sta komentirala sklep o obsegu financiranja dejavnosti šol v letu 2014, ki ga je šolam posredovalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

V sklepu so navedena sredstva, ki po izračunih ministrstva pripadajo posamezni šoli za stroške dela in materialne stroške.

Ravnatelji in zaposleni so namreč opozorili, da bodo nekatere šole prejele znatno manj sredstev.

Jelka Velički je povedala, da po šolah krožijo informacije, ki vzbujajo strah in negotovost ter zelo slabo vplivajo na delo in klimo v šolah ob zaključku šolskega leta. Zaposleni so v strahu, da bi morali zaradi pomanjkanja sredstev, ki jih namerava šolam nakazati ministrstvo, zapreti ali ukiniti posamezne oddelke, izvajati manj interesnih dejavnosti ter dodatnega in dopolnilnega pouka, ukinjati učne skupine, da bo prišlo do odpuščanj ter bo zmanjkalo sredstev za, denimo, jubilejne nagrade, izplačilo regresa za prehrano in celo za plače.

Sviz zato od pristojnega ministrstva zahteva konkretna pojasnila in odgovore ter revizijo sklepov ministrstva o sredstvih za šole ob upoštevanju vseh zakonskih obveznosti, obstoječih standardov in normativov ter veljavnih dogovorov.

Državni sekretar na MIZŠ Aljuš Pertinač je sicer že minuli teden povedal, da se sistem financiranja ni spremenil, da pa sredstev niso več namensko opredeljevali. Šolam so namenili celotno vsoto v enem kosu in navedli, za katere namene jo lahko porabijo. Ko se namreč enkrat določi, koliko sredstev je namenjenih za plače, šole ne morejo več prerazporejati denarja. Po novem pa lahko med letom prosto odločajo, za kaj bodo namenili sredstva.

»Lahko se zgodi, da bo kakšni šoli konec leta zmanjkalo sredstev. Šolsko leto se začne s septembrom in danes še ne vemo, kakšen bo vpis v posamezno šolo. Ampak zato je v sklepu klavzula, da nas o tem obvestijo, in bomo šoli ta sredstva zagotovili. Sklep o financiranju šole torej imajo, svoje obveznosti lahko pokrivajo, če pa bodo konec leta imeli primanjkljaj, bo po začetku šolskega leta še dovolj časa, da se ustrezno odzovemo. Za pokrivanje teh obveznosti imamo v proračunu rezervo, res pa je, da bo nastal problem, če bo ostalo pri teh desetih milijonih primanjkljaja iz proračuna MIZŠ,« je še dejal Aljuš Pertinač.