Šolo bo vodil kar učiteljski zbor

Novi zapleti z imenovanjem ravnatelja OŠ Šentjernej

Objavljeno
28. avgust 2013 19.25
Zdenka Lindič - Dragaš, Novo mesto
Zdenka Lindič - Dragaš, Novo mesto

Šentjernej - Tik pred začetkom novega šolskega leta v Šentjerneju še vedno ne vedo, kdo bo od 1. septembra ravnatelj njihove osnovne šole (OŠ). Na sestanku učiteljskega zbora so se dogovorili, da bo učence v ponedeljek pozdravila učiteljica z najdaljšim stažem, šolo pa bo do imenovanja vršilca dolžnosti ravnatelja vodil kar učiteljski zbor.

Za vodenje OŠ Šentjernej v novem petletnem mandatu od 1. septembra letos naprej sta kandidirali sedanja ravnateljica Viktorija Rangus in učiteljica na šoli Tadeja Strmole. Občinski svet je dal pozitivno mnenje obema, šolski minister se ni odzval, svet zavoda pa je potem s šestimi od enajstih glasov za novo ravnateljico izbral Strmoletovo. A ta je hkrati dobila obvestili sveta OŠ o izbiri in o neimenovanju in je zaman čakala na vabilo na podpis pogodbe.

Ko sta podobni obvestili prispeli na občino, je župan Franc Hudoklin predsednico sveta OŠ Zdenko Krošl prosil za pisna pojasnila. »Nismo se vpletali v postopek, a zdaj nam kot ustanoviteljem ne sme biti vseeno, kaj se dogaja v OŠ. To, kar se, je slabo za učence, učitelje in vso šentjernejsko dolino,« je pismo pojasnil Hudoklin. Pravi, da je zanj nova ravnateljica znana, »saj znamo vsi šteti«, Krošlova, ki je tudi učiteljica na šoli, pa mu ne pisno ne v pogovoru ni ustrezno pojasnila zapletov z imenovanjem.

Imenovanje novega ravnatelja OŠ Šentjernej se je še bolj zapletlo z obiskom inšpekcije šolskega ministrstva. Pregledala je tudi izvedbo volitev sveta šole in ugotovila, da obstaja dvom v pravilnost postopkov izbire predstavnikov staršev v letih 2010 in 2012 (sporna naj bi bila potrditev v podružnični OŠ Orehovica), kar povzroča tudi dvom o vseh odločitvah sveta, tudi o izbiri nove ravnateljice, pri kateri sicer niso odkrili nič spornega. Inšpektorat je ravnateljico Rangusovo, ki je odgovorna za zakonitost dela šole in njenih organov, pozval k sprejetju ustreznih ukrepov.

Kdaj in kako se bo razpletlo imenovanje novega ravnatelja OŠ Šentjernej, je težko napovedati, saj se bo s postopki in pritožbami ukvarjalo tudi sodišče. Gotovo je le, se to ne bo zgodilo do konca mandata sedanje ravnateljice 31. avgusta. Svet zavoda bi sicer lahko sklenil pogodbo s Strmoletovo, kar zaradi sedanjega dogajanja ni verjetno, lahko pa bi tudi imenoval vršilca dolžnosti, verjetno Rangusovo. V obeh primerih nad svetom visi ugotovitev inšpekcije o sporni izvolitvi osmih članov od enajstih. Če bi svet ugotovitve inšpekcije vzel zares in ne naredil nič, bo moral v zadevo poseči šolski minister.

»Ministrstvo je s problematiko OŠ Šentjernej seznanjeno. Če v osmih dneh po prenehanju mandata svet šole ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja imenuje minister v prihodnjih osmih dneh,« so odgovorili na ministrstvu. Če bo prišlo do tega, župan Franc Hudoklin upa, da bo imenoval nekoga tretjega, saj je zaradi obeh kandidatk iz OŠ kolektiv razdeljen.

Ravnateljica Viktorija Rangus je za Delo povedala, da je na šoli normalno stanje ter da bo spoštovala napotke inšpekcije: »Svet zavoda bom pozvala k ponovnim volitvam. Če ne bo imenoval novega ravnatelja ali vršilca dolžnosti, bo slednjega imenoval minister, tako da ni potrebno hitenje. Nove člane sveta zavoda iz vrst staršev in delavcev bo primerno izvoliti po prvih roditeljskih sestankih sredi septembra.«