Sonce ukinja pokojnine

Petindvajsetim lastnikom malih sončnih elektrarn ZPIZ jemlje prislužene pokojnine.

Objavljeno
24. april 2014 18.49
Vuzenica sonccna elektrarna
Brane Piano, Celje
Brane Piano, Celje
Vuzenica, Slovenske Konjice - Marca je Delo odkrilo, da je zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) upokojencu Jožetu Praperju iz Vuzenice napovedal ukinitev pokojnine, ker ima na domači strehi malo fotovoltaično elektrarno. Odtlej je ZPIZ postopke za zamrznitev ali zmanjšanje ter vrnitev že izplačanih pokojnin po naših podatkih in iz istega razloga začel že za okoli 25 upokojencev.

Praper je prav te dni in po več pritožbah prejel odločbo ZPIZ, na katero se več ne more pritožiti. Po njej mora vrniti vse pokojnine za leto 2012 in polovico pokojnine za leto 2012, ker se šteje da je 40 oziroma 24 ur na teden v tem času proizvajal električno energijo, torej da se je ukvarjal z gospodarsko dejavnostjo.

Seveda upokojenci na domačih strehah ne proizvajajo elektrike - to počne mala fotovoltaična strešna elektrarna, ki so jih tam postavili in tudi ni bilo poceni. Mnogi še vedno odplačujejo posojila za elektrarne. Toda to pristojnih ministrstev, od ministrstva za infrastrukturo in prostor, ministrstva za delo in ministrstva za kmetijstvo in okolje, očitno ne zanima.

Takšen nesmisel z ukinjanjem pokojnin je mogoč zaradi neusklajenosti novega energetskega zakona z zakonom o pokojninskem zavarovanju ter ustrezno evropsko direktivo iz leta 2009. Po slovenskih zakonih tako lahko pokojnine lastnikom malih sončnih elektrarn zmanjšajo ali ukinejo ter za dve leti nazaj zahtevajo tudi vračilo pokojnin.

Jože Praper pravi, da mu zdaj ne preostane drugega kot tožba na rednem sodišču, saj se v upravnem postopku na odvzem pokojnine več ne more pritožiti. Da je ironija še večja, dodajmo, da si je Praper tako rekoč celotno pokojnini prislužil v domačem elektrogospodarstvu.

»Država namerno nasprotuje širitvi obnovljivih virov energije s privatnim kapitalom,« je razburjen še en upokojenec z malo sončno elektrarno, Stane Pavrič iz Slovenskih Konjic, ki trdi, da za takšno politiko stojijo domači nuklearni lobi in njegovi privrženci na ministrstvu za infrastrukturo in prostor.

Tudi Pavrič se namreč neuspešno bojuje z birokratskimi mlini. Državnemu zboru, ki je pristojen za tolmačenje zakonodaje, je poslal vprašanje o ekonomski sorazmernosti ureditve po njegovem krivičnega in neustavnega 116. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in odvzemanju pokojnin za nazaj do začetka leta 2012 upokojencem kot fizičnim osebam. Tistim seveda, ki so lastniki sončnih mikro elektrarn, ki so manjše od 8 kilovatov.

»S tem sem seznanil resorna ministrstva, razen ministrstva za finance pa mi v dveh mesecih niso odgovorili,« pravi Pavrič in pojasnjuje: »ZPIZ me je februarju obvestil, da bom moral vrniti že prejete pokojnine za ves čas obratovanja elektrarne za nazaj, ker sem proizvajalec električne energije. Odločbo mi je ZPIZ izdal 31. marca in nanjo sem se pritožil. Elektrarno pa sem začasno izključil in zaprosil za začasna mirovanja pogodb.«