Šosu bo predsedoval Jaka Trilar

Novi predsednik se bo, kot pravi, zavzemal za ohranitev avtonomije in še večjo transparentnost delovanja organizacije.

Objavljeno
22. februar 2018 21.13
Be. B., STA
Be. B., STA
Ljubljana - Na 31. skupščini Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) so za novega predsednika organizacije danes imenovali Jako Trilarja. Novi generalni sekretar bo za obdobje dveh let dosedanji predsednik ŠOS Aleksandar Spremo, dopolnili pa so tudi študentsko ustavo ter sprejeli finančni načrt za leto 2018, so sporočili iz organizacije.

Predstavniki študentskih zborov Študentske organizacije Univerze v Ljubljani, Mariboru, na Primorskem in predstavniki sveta Študentskih organizacij lokalnih skupnosti so študenta mariborske filozofske fakultete Trilarja za novega predsednika ŠOS imenovali za mandatno obdobje enega leta. Trilar je do zdaj deloval kot vodja Dijaške organizacije Slovenije, v Študentskem svetu mariborske filozofske fakultete, v Študentskem klubu Groš in v Zvezi Škis.

»Kot predsednik se bom zavzemal za ohranitev avtonomije in še večjo transparentnost delovanja ŠOS, ki mora biti vključen v vse procese, ki urejajo študentsko problematiko. Na ravni študija si bom prizadeval predvsem za izboljšanje kakovosti študijskih programov ter primerno financiranje visokega šolstva,« je povedal Triler.

Kaj so dosegli v preteklem mandatu?

Dosedanji predsednik ŠOS Spremo pa je prevzel funkcijo generalnega sekretarja organizacije za dve mandatni obdobji in ob tem izrazil prepričanje, da je bil njegov predsedniški mandat uspešen. »Na pobudo ŠOS je bil sprejet zakon za urejanje položaja študentov, dobili smo javno pooblastilo za vodenje sistema beleženja študentskega dela in člana v svetu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pripravili pa smo tudi vse potrebno za organizacijo Generalne skupščine Evropske študentske organizacije, ki bo prvič potekala v Sloveniji,« je med drugim omenil.

Predstavniki študentov so na današnji seji sicer sprejeli tudi novelo študentske ustave, ki je najvišji pravni akt samoupravne skupnosti študentov. V ustavo so še izrecno zapisali, da so ŠOS, njene organizacijske oblike in pravne osebe pod njihovim prevladujočim vplivom podvržene pristojnosti računskega sodišča in dodali, da so zavezane tudi zakonodaji na področju dostopa ter ponovne uporabe informacij javnega značaja.

Določili so, da člani vodstvenih in nadzornih organov ŠOS in njenih organizacijskih oblik ne smejo biti osebe, ki so bile pravnomočno obsojene za uradno pregonljivo naklepno kaznivo dejanje.

Študentski predstavniki so poleg tega sprejeli še finančni načrt ŠOS za leto 2018.