Sos–sola.si: Pomoč za mlade matematike na spletu

Rezultati iz matematike na nacionalnih preizkusih znanja (NPZ) v zadnjih desetih letih so porazni.

Objavljeno
22. januar 2016 17.09
Polona Malovrh
Polona Malovrh
Trbovlje – Učenci prvih treh razredov osnovne šole, ki imajo težave pri matematiki, in njihovi starši bodo od jutri na naslovu sos-sola.si dobili spletnega pomočnika. Po desetletju spremljanja posledic spreminjanja učnih načrtov in nacionalnih preizkusov znanja pri šesto- in devetošolcih avtorji portala Alenka, Jure in Sašo Knez ugotavljajo, da je vir težav v temeljih – v prvi triadi osnovne šole.

»Če temelji niso utrjeni, se težave v višjih razredih le stopnjujejo. Matematika brez trdnih temeljev pa je kakor predali brez omare,« je prepričana Knezova. V praksi so po njenem mnenju matematično znanje in spretnosti prvih treh razredov nepogrešljiv temelj; neutrjena snov prvega in drugega razreda utegne šolarjem povzročati težko popravljive težave.

Rezultati iz matematike na nacionalnih preizkusih znanja (NPZ) v zadnjih desetih letih so porazni: povprečno znanje kar desetih generacij slovenskih šestošolcev ali skupaj znanje več kot 120.000 otrok komaj preseže zadostno. Lanski uspeh na NPZ je bil celo najnižji po šolskem letu 2005/2006: le 51-odstoten. Alenka Knez, upokojena srednješolska profesorica mehanike in republiška nagrajenka na področju srednjega šolstva, zato svari: »Znanje računstva izginja, zanj so ključni prvi trije razredi, slovenski šolarji in starši potrebujejo pomoč. Učni načrti so natrpani, vsako uro se obravnava nova snov, učitelji so splašeni, časa za utrjevanje preprosto ni več.«

Spletne naloge brezplačno

Portal sos–sola.si ponuja prav to možnost: petdeset delovnih listov za preverjanje matematičnega znanja za otroke, strani s konkretnimi nasveti in navodili za starše, ki jih doslej nihče ni učil, kako pomagati, in rubriko o povratni informaciji za vse – tudi za avtorje portala. Do delovnih listov, do preventive in diagnoze, bo mogoče dostopati brezplačno, za navodila za starše pa bo treba plačati 25 evrov na leto. Iztržek bodo Knezovi podarili tistim staršem otrok z učnimi težavami pri matematiki, ki plačila ne zmorejo.

Dolgoletna učiteljica matematike na OŠ Trbovlje Mojca Grešak idejo Knezovih podpira: »Šola ponuja veliko virov za preverjanje znanja, ki niso vsi za vsakega učenca. Če je na voljo več virov, toliko bolje, pa naj bodo to osebne inštrukcije, spletne strani ali naše spletne učilnice s povezavami na druge vire.«

Več snovi, manj znanja

V slovenski devetletki je matematike 1318 ur, na urniku je tako rekoč vsak dan. »Če ima otrok z njo težave, to pomeni, da ima težave skoraj vsak dan,« pravi Knezova. Zato potrebuje tudi vsak dan več pomoči staršev. Šolski sistem je še leta 1983 predpisoval 1240 ur matematike, zdaj jih predpisuje šest odstotkov več, kar bi lahko pomenilo manj potrebne domače pomoči. A to ne drži. Številke so spodbudne le na prvi pogled, trdi Knezova: »Leta 1983 je sedemletnik, tedaj prvošolec, moral usvojiti številske predstave (več, manj), šteti do dvajset in računati do deset. Snov je lahko utrjeval v šoli, starši so vedeli, koliko zna, na podlagi številčnih ocen. Zdaj sedemletnik hodi v drugi razred, računati mora znati do sto in pozna lažje enačbe ter ulomke, za kar ima na voljo manj ur in opisne ocene.«

V prvem razredu lahko sedijo otroci, stari pet let in osem mesecev, lahko tudi eno leto starejši, starostna razlika je kar 18-odstotna. »Odločno prevelika za otroke in za učitelje,« opozarja Knezova, ki s sinovoma Juretom, doktorjem znanosti, in Sašom, profesorjem fizike, ugotavlja, da v učnih načrtih računstvo sicer prevladuje (aritmetike in algebre je 70, geometrije na primer le 15 odstotkov), preverjanja pa je 20 odstotkov manj kot poučevanja. »Še en dokaz tihega izginjanja znanja računstva,« pravi Knezova.