Sporni posegi na bolnikih v presojo zdravniški zbornici

Prof. dr. Jože Balažic: Ko raziskovalec dobi denar, se raziskava gotovo že izvaja, soglasje bi moral pridobiti že prej.

Objavljeno
30. januar 2014 21.34
Psihiatrična klinika Ljubljana 29.1.2014 Ljubljana Slovenija
Milena Zupanič, notranja politika
Milena Zupanič, notranja politika

Ljubljana – Nikakršnega dvoma ni: če zdravnik izvaja lumbalno punkcijo brez soglasja bolnika, je kršil zakon o pacientovih pravicah in kodeks zdravniške deontologije, je povedal Andrej Možina, predsednik Zdravniške zbornice Slovenije. Zbornica je zaradi včerajšnjega članka v Delu že začela pridobivati uradne informacije o raziskavi dr. Gorazda Bernarda Stokina, da bi uvedla postopek proti njemu.

Nevrolog dr. Gorazd B. Stokin je izvedel lumbalno punkcijo pri 54 dementnih psihiatričnih bolnikih brez vseh soglasij. Kar pri 48 bolnikih v medicinski dokumentaciji soglasja bolnikov ali njihovih svojcev ni. Bolniki so bili vključeni v raziskavo DEMTEST, za katero dr. Stokin ni pridobil soglasja Komisije za medicinsko etiko (KME), je ugotovil strokovni nadzor pod vodstvom prof. dr. Petra Preglja. O teh in še drugih ugotovitvah komisije smo pisali včeraj.

Soglasje KME mora pridobiti prav vsak raziskovalec v medicini. Vendar je raziskovalec dr. Stokin ugotovitvam komisije včeraj nasprotoval, češ da z raziskavo ni nič narobe, saj nobenega bolnika ni punktiral v okviru raziskave, ker »zaradi nezainteresiranosti vodstva psihiatrične klinike nikoli ni bilo ustrezne formalizacije projekta«. Če povzamemo: raziskave torej sploh ni bilo.

Denar za raziskavo

»V Delu sem prebral, da je denar za raziskavo že dala Agencija za raziskovanje in razvoj (ARRS). Za vse raziskave v medicini velja, da moraš že ob prijavi projekta k dokumentaciji priložiti soglasje Komisije za medicinsko etiko. Pravilnik KME v četrtem členu piše, da daje KME soglasja k predlogom znanstvenoraziskovalnih projektov iz zdravstva. Torej bi moral dr. Stokin pridobiti soglasje KME, ko je raziskavo predlagal. Če je zanjo dobil že celo denar, je jasno, da je raziskava potekala,« je povedal prof. dr. Jože Balažic, predstojnik Inštituta za sodno medicino, tudi tožilec zdravniške zbornice.

Dr. Stokin trdi, da vodstvo Psihiatrične klinike ni bilo zainteresirano za raziskavo in mu ni dovolj pomagalo. Direktor klinike prof. dr. Bojan Zalar je povedal: »Novembra 2012 mi je dr. Stokin dal poročilo o poteku raziskave, v katerem je natančno popisal, da raziskava normalno poteka. Zapisal je, da je v raziskavo vložil že 120 ur in na podlagi tega je za svoje delo dobil izplačanih okoli 2500 evrov. Prav tako je decembra 2012 dobil več kot deset tisoč evrov za potrebe raziskave in je denar že januarja 2013 porabil za materialna sredstva, denimo za novi računalnik Apple. Če raziskovalec napiše in podpiše, da vse tekoče poteka, pomeni, da težav nima.«

Klinika obvestila ministrstvo

Zalar je o ugotovitvah strokovnega nadzora o raziskavi 20. decembra natančno poročal ministrstvu za izobraževanje pa tudi ARRS. Navedel je vse ugotovitve nadzora in ministrstvo opozoril, da so bile v strokovnem nadzoru ugotovljene tolikšne vrzeli na področju strokovnih in etičnih kršitev, da v psihiatrični kliniki nikakor ne morejo podpirati ideje prenosa na drugo ustanovo, kot je predlagal dr. Stokin. Zapisal je še, da je dr. Gorazd B. Stokin kot odgovorni nosilec projekta kršil 47. člen zakona o zdravniški službi, kot raziskovalec pa se ni držal etičnih načel Helsinške deklaracije. »Psihiatrična klinika ocenjuje, da je zaupanje v delo dosedanjega nosilca raziskave dr. Gorazda B. Stokina tako omajano, da nadaljnje vodenje z njegove strani ni mogoče in da klinika ne more privoliti, da bi dr. Stokin delo nadaljeval v drugi ustanovi.« Klinika bo dr. Stokina prijavila tudi zdravniški zbornici.

Toda kaže, da je na ministrstvu nekaj narobe s pošto ali pa niso razumeli, kaj piše Zalar. Na naše vprašanje, kako komentirajo ugotovitve strokovnega nadzora in kdo bo v imenu Slovenije raziskavo (ki je del evropskega projekta skupine JPND) privedel do konca, so z direktorata za znanost odgovorili, da so obveščeni »o nekaterih pomanjkljivostih, ki jih poskušajo na kliniki odpraviti, vendar s konkretnimi rezultati nadzora resorno ministrstvo ni bilo seznanjeno«. Zapisali so, da o nadaljnji usodi raziskave odloča matična institucija (psihiatrična klinika) in mednarodna koordinatorica projekta, to je Inga Zerr iz Nemčije. Njej poročajo nacionalni koordinatorji. Projekti so bili izbrani na podlagi mednarodne evalvacije, vsaka država (tudi Slovenija) pa financira svoje uspešne projekte.

***

Zdravnik punktiral dementne bolnike brez vseh soglasij