Sporno tudi posredovanje podatkov Vzajemni?

Komisija za preprečevanje korupcije je elemente koruptivnega dejanja zaznala tudi v primeru sklepa ministrstva za zdravje, ki je vsem lekarnam naložilo posredovanje podatkov Vzajemni.

Objavljeno
09. januar 2007 21.40
Vzajemna na Vošnjakovi
Ljubljana - Komisija za preprečevanje korupcije je elemente koruptivnega dejanja zaznala tudi v primeru sklepa ministrstva za zdravje, ki je vsem lekarnam naložilo posredovanje 14 vrst podatkov Vzajemni zdravstveni zavarovalnici. S tem je ministrstvo kršilo tako zakon o zdravstvenem varstvu in zavarovanju kot zakon o državni upravi ter Vzajemni omogočilo pridobitev morebitnih koristi. Tudi to načelno mnenje bo komisija posredovala policiji oz. državnemu tožilstvu.

Kot je na današnji novinarski konferenci pojasnil predsednik komisije Drago Kos, je ministrstvo za zdravje vsem slovenskim lekarnam naložilo posredovanje 14 vrst podatkov le Vzajemni. Z drugima dvema zavarovalnicama so namreč lekarne že same sklenile pogodbo in s to pogodbo začele zaračunavati ustrezno nadomestilo.

Lekarne so prepričane, da bi morale za to prejemati ustrezno nadomestilo

Zaradi obsega podatkov, ki bi jih morale lekarne posredovati Vzajemni, so lekarne prepričane, da bi morale za to prejemati ustrezno nadomestilo, kar pa iz sklepa ministrstva za zdravje ne izhaja. Izračun lekarn kaže, da bi bile zaradi takšnega posredovanja podatkov Vzajemni na letni ravni oškodovane za 2,5 milijona evrov, če se upošteva pogodbene zneske, ki jih morata lekarnam plačevati drugi dve zavarovalnici.

Komisija je pregledala pravno podlago, na kateri je bil sklep sprejet, in ugotovila, da je ministrstvo kršilo tako zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju kot tudi zakon o državni upravi.

Zakon o zdravstvenem varstvu namreč določa obveznost izvajalcev zdravstvenega varstva, da morajo sodelovati z vsemi zavarovalnicami. To pomeni, da bi moral sklep, če je že bil sprejet, zajemati vse tri zavarovalnice - poleg Vzajemne še Triglav in Adriatic Slovenico. Zavarovanci so bili namreč glede obsega podatkov, ki jih lekarne posredujejo zavarovalnicam, postavljeni v neenakopraven položaj.

Zakon o državni upravi pa določa, da mora uprava ravnati nepristransko in ne sme dajati neupravičenih koristi in prednosti posameznim pravnim osebam. S sklepom ministrstva za zdravje pa je bila Vzajemni omogočena pridobitev morebitnih koristi, poudarja Kos.

Kos: Prišlo je do popolne zmede

Po izdanem sklepu je pri posredovanju podatkov zavarovalnicam po Kosovih besedah prišlo do popolne zmede. Med drugim sta preostali dve zavarovalnici prenehali izplačevati pogodbeno dogovorjene zneske,"v smislu, če ni treba Vzajemni, zakaj bi to počeli mi", še opozarja predsednik komisije.