Sprejeli novelo zakona o železniškem prometu

Poslanci so po nujnem postopku sprejeli novelo zakona o železniškem prometu. Z uveljavitvijo se bo Holding Slovenskih železnic organiziral kot enovito podjetje.

Objavljeno
31. januar 2007 21.49
Zasedanje Državnega zbora
Ljubljana – Poslanci so danes po nujnem postopku sprejeli novelo zakona o železniškem prometu. Z uveljavitvijo novele zakona se bo Holding Slovenskih železnic (SŽ) organiziral kot enovito podjetje, upravljanje železniške infrastrukture bo prešlo na SŽ, za investicije pa bo pristojna nova direkcija v okviru ministrstva za promet s sedežem v Mariboru.

Novela, s katero se v slovenski pravni red vnašajo tudi direktive EU, določa glavne akterje v železniškem prometu ter hkrati odpravlja pomanjkljivosti, opažene pri izvajanju sedaj veljavnega zakona o železniškem prometu, je uvodoma poslancem povedal minister za promet Janez Božič. Novela določa takšno organiziranost posameznih organov oziroma akterjev v železniškem prometu, ki zagotavlja njihovo medsebojno neodvisnost in učinkovito izvajanje nalog, je dodal Božič.

Po noveli zakona bo ministrstvo za promet opravljalo naloge regulatornega organa, potrjevalo vozni red in določalo priglašeni organ, ki bo izdajal certifikate o skladnosti in druga dovoljenja za obratovanje železniških podsistemov. Preiskovalni organ bo kot notranja organizacijska enota ministrstva izvajala preiskave nesreč in drugih izrednih dogodkov v železniškem prometu. Javna agencija za železniški promet bo opravljala naloge varnostnega organa in organa za zagotovitev nediskriminatornega pristopa do železniške infrastrukture.

Poslanci so se v razpravi strinjali, da je stanje na železnicah kritično, niso pa bili enotnega mnenja glede reševanja stanja. Medtem ko so poslanci koalicijskih strank in SNS prepričani, da se bo stanje na železnicah z novelo izboljšalo, poslanci opozicijskih LDS in SD menijo, da temu ne bo tako.

Razmišljanja, da bo zakon sam po sebi razrešil agonijo železnic in hitro izboljšal stanje infrastrukture, so zmotna, je bil prepričan poslanec LDS Milan Petek, ki je sprejetje zakona označil za veliko napako. Poslanska skupina LDS je z dopolnili, vloženimi na današnjo sejo, sicer predlagala, da javna agencija ohrani vlogo upravljavca javne železniške infrastrukture in še naprej vodi investicijska dela. Dopolnila niso dobila potrebne podpore.

V SD so noveli očitali, da z uvajanjem enovitega podjetja v celoti izničuje referendumsko voljo glede organiziranosti SŽ. Kot je pojasnil Janko Veber, omogoča enovitost podjetja veliko bolj nenadzorovano prelivanje sredstev iz infrastrukture na prevoznika, tudi neučinkovitost vodenja je veliko bolj pričakovana kot pri holdinški organiziranosti.