Srečko Šrot je le začel 
plačevati najemnino MO Celje

Celjski župan Bojan Šrot je novembra za Delo pojasnil, da Novemu tedniku in Radiu Celje (NT&RC) v večinski lasti njegovega brata Srečka Šrota in soproge drugega brata Boška Šrota, Anice Aužner Šrot, niso zaračunavali najemnine, ker Mestna občina Celje za prostore v Prešernovi 19 ni bila vpisana kot lastnica in ti niso bili v premoženjski bilanci občine.

Objavljeno
06. februar 2011 20.45
Brane Piano, Celje
Brane Piano, Celje
Celje – Po lanski objavi v Delu je Mestna občina Celje z NT&RC le sklenila najemno pogodbo in medijski hiši zaračunala najemnino za vse leto 2010. Toda po razlagi ministrstva za obrambo je bila občina lastnica prostorov že od leta 1977, NT&RC pa najemnine ni plačeval niti po letu 1994, ko se je podjetje olastninilo.

Ko smo zdaj poskušali pri županu Bojanu Šrotu in direktorici občinske uprave Tini Kramer izvedeti, kako urejajo odnose z uporabnikom prostorov, se omenjena očitno nista želela izpostavljati. Na naša vprašanja so zato odgovorili trije občinski uslužbenci. Tina Rosina Košir je odgovorila, da so ob koncu lanskega leta z NT&RC sklenili najemno pogodbo, po kateri mora najemnik plačati najemnino za vse leto 2010. »To je od takrat, ko smo postali lastniki stavbe z vpisom v zemljiško knjigo,« je pojasnila. Letos bodo prostore v Prešernovi 19 vključili v načrt za prodajo. Rosina Koširjeva je še dodala, da so plačilo zahtevali od 1. januarja 2010 naprej, saj »pred tem nismo imeli pravne podlage za zaračunavanje najemnine«.

Tolmačenje, da lastniških pravic občina ni mogla uveljavljati, dokler se ni vpisala v zemljiško knjigo, je nenavadno. Razložiti sta nam ga poskušala Janko Trobiš in Sandi Sendelbah z mestne občine. Župan Bojan Šrot je 21. decembra mestnemu svetu prodajo prostorov v Prešernovi 19 predlagal z dopolnitvijo programa prodaje občinskih nepremičnin za lani, zdaj pa jih bo za prodajo predlagal tudi v letu 2011.

»Odgovora o pravni podlagi za zaračunavanje najemnine za nepremičnino Prešernova ulica 19 ne moremo podati enoznačno in nedvoumno. Opredelitev trenutka razpolaganja z nepremičnino v takšnem obsegu, da se lahko začne oddajati v najem, pravno ni povsem jasno opredeljena,« sta zapisala Trobiš in Sendelbah. »Nesporno je, da absolutna razpolagalna sposobnost nastane takrat, ko najemodajalec do stvari pridobi lastninsko pravico. Ker je Mestna občina Celje formalno postala lastnik zadevne nepremičnine z vpisom v zemljiško knjigo dne 21. maja 2010, je šele s tistim trenutkom lahko postala nesporno pravno najemodajalec,« sta dodala.

Kot smo že poročali, sta leta 1977 JLA in občina Celje zamenjali nepremičnine. Občina je vojski dala deset garsonjer v Pucovi ulici 1, JLA pa občini hišo v Prešernovi 19. Bojan Šrot, celjski župan od leta 1998, je lani potrdil, da je za neurejeno zemljiškoknjižno stanje vedel vsaj od leta 2000.

Toda obenem so prej JLA, zatem pa ministrstvo za obrambo najemnino za stanovanja v Pucovi 1 svojim najemnikom vsa leta zaračunavali, čeprav ministrstvo v zemljiški knjigi ni bilo vpisano kot lastnik. Še več, z njimi je kot lastnik lahko razpolagalo celo tako, da je štiri stanovanja medtem prodalo najemnikom. »Najemnino za poslovne prostore v Prešernovi ulici ima pravico zaračunati lastnik poslovnih prostorov,« so nam lani pojasnili na ministrstvu. Torej Mestna občina Celje. Pa je ni. Za koliko je bil torej v preteklih letih prikrajšan mestni proračun?

Novembra 2009 je v zvezi s prostori v Prešernovi 19 začela veljati pogodba o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim, ki sta jo podpisala župan Bojan Šrot in ministrica za obrambo Ljubica Jelušič. Zahtevek za vknjižbo je na podlagi pogodbe Mestna občina Celje vložila maja 2010. Če bi držalo tolmačenje mestne občine, da do takrat niso imeli pravne osnove za zaračunavanje najemnine, je nenavadno vsaj dejstvo, da je ob koncu lanskega leta občina podjetju NT&RC najemnino zaračunala vse od 1. januarja 2010 naprej.