Šrot prelaga strup na propadle cestarje

Potem ko je občina CM Celju zamolčala strupeno zemljo, zdaj toži podjetje v stečaju za povrnitev stroškov sanacije.

Objavljeno
29. april 2017 11.37
Brane Piano
Brane Piano
Celje – Junija se bo v Celju nadaljevalo sojenje o enem izmed dveh gospodarskih sporov, v katerih je Mestna občina Celje (MOC) tožila družbo Ceste mostovi Celje (CMC) in najprej zahtevala štiri milijone evrov, potem pa je zahtevka znižala na 1,9 milijona evrov. Tožbo za 244.000 evrov je občina na prvi stopnji že izgubila, kdaj bo izgubila tudi tožbo za 1,646 milijona evrov, pa je prav tako samo vprašanje časa.

MOC namreč podjetje CMC, ki je sicer oktobra 2012 končalo v stečaju, toži zaradi gradbišča Gaberje jug – ureditev komunalne infrastrukture, ker ni bilo formalne primopredaje gradbišča občini kot investitorici in ker je imela občina potem stroške s čiščenjem zastrupljene izkopane zemlje na območju, ki ga Celjani poznajo pod imenom Stara Cinkarna. Toži tudi za odpravo napak, čeprav je imela od CMC, ki sicer nima več gradbene operative, bančno garancijo. In toži tudi za lastništva na delu severne tribune nogometnega stadiona na Hudinji, čeprav je stečajna upraviteljica CMC Milena Sisinger občini to terjatev priznala in ji izdala dovolilo za vpis lastništva v zemljiško knjigo. Za ta del občina toži, ker ima na tribuni Probanka hipoteko, a to je občina vedela že takrat, ko je sprejela dovolilo.

Zastrupljeno gradbišče

Najbolj zanimivi pa sta terjatvi MOC do CMC v zvezi z deli v Stari Cinkarni. Potem ko smo v Delu v letih 2009 in 2010 razkrili, da CMC po naročilu MOC na območju Stare Cinkarne gradi povezovalno kanalizacijo, je okoljska inšpekcija gradbišče zaustavila, občini kot investitorici naložila, da mora s težkimi kovinami in katranom zastrupljeno zemljo prekriti, da zmanjša onesnaževanje okolja in nevarnost za zdravje prebivalcev, nato pa mora nevarni odpadek odpeljati na ustrezno odlagališče v tujino ali ga na kraju samem očistiti strupov. Na gradbišču je inšpektorica našla 7600 kubičnih metrov nenevarnih in 6500 kubičnih metrov nevarnih odpadkov, občina pa je kasneje strošek odvoza ali sanacije ocenila na okoli dva milijona evrov.

Okoljevarstvene organizacije so primer prijavile evropski komisiji (EK), ta je uvedla postopek in začela opominjati Slovenijo, pravilnost ravnanja EK zaradi nespoštovanja evropskih direktiv oziroma ogrožanja zdravja pa je julija 2015 potrdilo tudi Sodišče EU. Oktobra 2012 je CMC končal v stečaju, zaradi zahtev EK pa je leto dni kasneje MOC sanacijo strupene zemlje za 1,1 milijona evrov zaupala podjetju Stonex. Predelava izkopanega materiala je bila končana avgusta 2015.

Zamolčana dejstva

A čeprav MOC del na gradbišču ni razpisala tako, da bi ponudniki vedeli, da je zemlja nevarna, in je bil tudi po pogodbi o oddaji del CMC dolžan le izkopati zemljo, zasipati zgrajeni kanal, odvečno zemljo pa odpeljati na do pet kilometrov oddaljeno deponijo, je občina CMC v stečaju tožila za stroške sanacije. Kljub temu da ji je bilo znano, da je celotno območje Stare Cinkarne opredeljeno kot najbolj zastrupljeni del Celja. Še več: tudi ko je okoljska inšpekcija od investitorja, torej od MOC, zahtevala odstranitev nevarnih odpadkov in prepovedala s strupeno zemljo zasipati kanalizacijo, občina s tem ni seznanila CMC oziroma se z izvajalcem dogovorila, kakšne so njegove obveznosti ali dodatna dela, ki jih mora opraviti. Sicer pa je občina tožbo vložila oktobra 2013, leto dni po stečaju CMC, ko jim stečajna upraviteljica ni priznala zahtevka do stečajne mase.

Prazno tožarjenje

Kdaj se bo sojenje za več kot 1,6 milijona evrov vreden zahtevek občine nadaljevalo, ni znano. Sodnik, ki se je s primerom ukvarjal, je preminil. Na decembra lani izgubljeno tožbo proti CMC za 0,25 milijona evrov pa se je MOC že pritožila, čeprav je sodišče ugotovilo, da primopredaje gradbišča res ni bilo, da pa ga občina uporablja in je zato šteti, da je bila primopredaja izvedena.

Neimenovani poznavalec razmer v občinskih financah nam je na vprašanje, zakaj občina toži propadlo cestarsko podjetje, čeprav bo po vsej verjetnosti tožbe izgubila in bo z njimi imela le stroške, pojasnil: »Šrotu bi se lahko sesul proračun, tako pa je morda tožbe v občinski bilanci prikazoval kot odprte terjatve.«