STA objavila razpis za novega odgovornega urednika

Po torkovi razrešitvi Boruta Meška je Slovenska tiskovna agencija objavila razpis za novega odgovornega urednika. Rok za prijavo na razpis je osem dni, odgovorna urednica oz. urednik pa bo imenovan za štiriletni mandat.

Objavljeno
05. november 2009 12.08
Ka. Ž./STA
Ka. Ž./STA
Ljubljana - Slovenska tiskovna agencija (STA) je objavila razpis za delovno mesto odgovornega urednika agencije. Rok za prijavo na razpis je osem dni. Kandidati lahko prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo na naslov STA d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana, s pripisom Prijava na javni razpis za odgovornega urednika - ne odpiraj.

 

Kandidatke oz. kandidati za to mesto morajo izpolnjevati z zakonom določene pogoje, poleg tega pa morajo imeti univerzitetno izobrazbo, najmanj pet let delovnih izkušenj v novinarstvu, poznati morajo dva svetovna jezika, področja medijev in dejavnosti tiskovnih agencij, imeti morajo organizacijske sposobnosti in sposobnosti vodenja ter motiviranja, poleg tega pa morajo predložiti vizijo razvoja agencije, je navedeno v razpisu.

 

Prijavi je treba priložiti življenjepis in navesti podatke o izpolnjevanju pogojev ter priložiti fotokopijo diplome in dokazilo o znanju tujih jezikov.

 

Odgovorna urednica oz. urednik STA bo imenovan za štiriletni mandat.

 

Kot je navedeno v razpisu, odgovorno urednico oz. urednika agencije imenuje direktor agencije, ki mora pred imenovanjem pridobiti mnenje uredništva STA.

 

Nepopolnih in nepravočasnih vlog razpisna komisija ne bo upoštevala. Prijavljeni kandidatke oz. kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku osem dni po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbrano kandidatko oz. kandidatom.

 

Kot je znano, je direktor STA Bojan Veselinovič 3. novembra s funkcije odgovornega urednika razrešil Boruta Meška. Ob tem je Mešku posredoval tudi izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Od tega dneva dalje uredništvo agencije kot vršilec dolžnosti odgovornega urednika vodi Alen Pivk, ki je bil doslej urednik gospodarskega uredništva na agenciji in namestnik odgovornega urednika.