Stanja struge ob Plečnikovih arkadah ne pozna nihče, občina čaka državo

Problematično stanje so prvi opazili potapljači med čiščenjem rečne struge.

Objavljeno
16. februar 2012 14.37
Samo Petančič, Ljubljana
Samo Petančič, Ljubljana
Ljubljana – Grožnja Plečnikovim arkadam na Vodnikovem trgu, ki ji vzdrževalci doslej še niso namenili pozornosti, je tudi izpodjedenost brega Ljubljanice. Problematično stanje so prvi opazili potapljači med čiščenjem rečne struge.

Vprašanje nedotaknjenosti Plečnikovih arkad postaja vse aktualnejše tudi zaradi predvidene gradnje garaže pod Vodnikovim trgom, tamkajšnji stanovalci pa so pred kratkim opozorili še na izpodjedenost rečnega korita, ob katerega je arhitekt Jože Plečnik umestil arkade. Njihovi pomisleki temeljijo zlasti na pričevanjih nekaterih potapljačev, ki iz struge odstranjujejo smeti.

O tej problematiki smo več vprašanj naslovili na MOL in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS). Zanimalo nas je predvsem, ali so pristojni na obeh ustanovah seznanjeni s stanjem, ali izpodjedenost robov struge ogroža arkade ter kako občina glede na domneve o izpodjedenem bregu ocenjuje vpliv morebitne gradbene jame za garažno hišo.

Na ZVKDS pravijo, da s podvodnim stanjem rečne struge in arkad niso seznanjeni. Ali bi imel izkop škodljive posledice, pa je po njihovem vprašanje za investitorja garažne hiše, ki mora zagotoviti pravilne in pravočasne varnostne ukrepe. Zatrdili so še, da bodo stanje objekta spremljali in dela ustrezno nadzorovali.

Država in občina se še dogovarjata

Odgovore za mestno občino sta pripravila odgovorni projektant varovanja gradbene jame Vojkan Jovičić iz IRGO Consultinga in odgovorni vodja projekta Matej Höfler iz Kombinat arhitektov. Kot sta zapisala, so pri načrtovanju varovanja gradbene jame za parkirno hišo ovrednotili vplive izkopa na sosednje stavbe v vplivnem območju. Plečnikove arkade stojijo na severni strani Vodnikovega trga in bodo približno 17 metrov oddaljene od roba gradbene jame. Ker je to objekt s spomeniškim varstvom, so izbrali podporne ukrepe, ki izpolnjujejo najstrožja merila, skladno s prakso v geotehniki. Tako lahko zagotovijo, da arkade zaradi izkopa gradbene jame ne bodo poškodovane.

Vodja službe za razvojne projekte in investicije MOL Darja Lesjak je zapisala, da se bodo s predstavniki države, ki je pristojna za upravljanje in vzdrževanje vodotokov, oziroma ministrstvom, ki bo po novem odgovorno za to področje, poskušali dogovoriti za skupno akcijo pregleda struge in obzidanih brežin na tem in širšem območju. Rob predvidene gradbene jame bo po napovedih projektanta varovanja jame stal 17 metrov stran od Plečnikovih arkad.