Stanovanjski sklad sprejema vloge za nakup stanovanj

Na stanovanjskem skladu so začeli sprejemati vloge za nakup 116 stanovanj, ki jih prodajajo v Ljubljani, Cerkljah na Gorenjskem in v Kranju. Cene se gibljejo od 950 pa do 1400 evrov za kvadratni meter.

Objavljeno
03. januar 2007 11.30
Premalo stanovanj?
Ljubljana - Na Stanovanjskem skladu RS so danes začeli sprejemati vloge za nakup 116 stanovanj, ki jih prodajajo v Ljubljani, Cerkljah na Gorenjskem in v Kranju. Obrazec za vlogo lahko zainteresirani kupci brezplačno dobijo na sedežu sklada v Ljubljani, dostopen pa je tudi spletnih straneh www.stanovanjskisklad-rs.si ali www.ssrs.si. Vloge bo sklad sprejemal do vključno 17. januarja.

Stanovanjski sklad je razpis za prodajo 116 stanovanj objavil 16. decembra lani. Od teh jih 62 prodaja na Poljanskem nabrežju v Ljubljani, 48 v Cerkljah na Gorenjskem ter šest na Bregu pri Kranju.

Stanovanja na Poljanskem nabrežju v Ljubljani so naprodaj po ceni 1400 evrov za kvadratni meter, v Cerkljah po 960 evrov za kvadratni meter, v Kranju pa po 950 evrov za kvadratni meter. Vse cene že vključujejo davek na dodano vrednost.

Kupci lahko kupijo le eno stanovanje, lahko pa v eni prijavi kandidirajo za nakup več stanovanj

Razpis določa, da bodo zainteresirani kupci oz. družina, če kupec uveljavlja prednost (mlade) družine, lahko kupili le eno stanovanje, lahko pa v eni prijavi kandidirajo za nakup več stanovanj. Če kandidat uveljavlja prednost (mlade) družine ali mladega para, lahko prijavo odda le eden od staršev oz. partnerjev.

Če bo za eno stanovanje zainteresiranih več kupcev, bo sklad izbral kupca iz višje prednostne kategorije. Razpis kot prednostne kategorije določa mlade družine, družine, ki niso mlade družine, a imajo vsaj enega otroka, gibalno ovirane osebe in ostale invalide, mlade pare in varčevalce nacionalne stanovanjske varčevalne sheme.

Kupci bodo lahko kupljeno stanovanje v obdobju petih let od dneva sklenitve prodajne pogodbe odtujili ali obremenili le na podlagi pisnega soglasja sklada, ki bo imel na kupljenem stanovanju v tem času predkupno pravico.

Stanovanja, ki jih sklad ne bo prodal v okviru izbora v navedenem razpisnem roku, bo od 8. marca po razpisnih pogojih prodajal vsem zainteresiranim kupcem do prodaje vseh stanovanj.