Stari hotel Bellevue bi morali odpreti prihodnje leto

Hotel bi moral biti prenovljen do konca leta 2012. Toda hotel še naprej propada in v njem je že večkrat gorelo.

Objavljeno
20. april 2011 10.26
Posodobljeno
20. april 2011 11.16
Andreja Žibret, Ljubljana
Andreja Žibret, Ljubljana
Ljubljana – Ko je razpadajoči hotel Bellevue na elitni lokaciji v parku Tivoli ob Šišenskem vrhu poleti 2009 kupila mednarodna skupina za razvoj nepremičnin Mawared International s sedežem v Luxembourgu, ki izhaja iz jordanskega sklada Mawared, je kazalo, da se bo nekaj vendarle premaknilo.

Še isto jesen, ko je stari hotel praznoval sto let, so delavci okoli njega postavili zaščitno ograjo in z deskami zaprli vrata in okna pred nezaželenimi obiskovalci. Ob nakupu je direktor Graham Leask napovedal, da bodo v treh letih uredili butični hotel s petimi zvezdicami.

Če bi te napovedi držale, bi morala biti stara zgradba prenovljena do konca leta 2012. Toda v tem času se ni zgodilo nič, hotel naprej propada in v njem je že večkrat gorelo. Sprehajalci pa so še vedno priča še eni mestni sramoti, z napol razkrito streho in izruvanimi deskami na oknih, ki razkrivajo žalosten pogled v notranjost, kjer je bilo včasih mogoče plesati do jutra. Sedanji lastnik je stari hotel kupil od Študentskega servisa Maribor prek agencije Slovenia Invest, potem ko se je Mestna občina Ljubljana (MOL) odločila, da ne bo uveljavljala predkupne pravice. Koliko je zanj odštel, je skrivnost; znano je samo, da je bila izklicna cena sedem milijonov evrov.

Za ureditev hotela je bila na Slovenski cesti 34 (v okviru Poslovnega centra hotela Slon) ustanovljena nepremičninska družba Mawared Ljubljana, d. o. o., vendar so večinoma v tujini. Od direktorja Mawared Int., d. o. o., in Mawared Ljubljana, d. o. o., Grahama Leaska smo poskušali izvedeti, kdaj se bo začela prenova, pa nismo dobili odgovora.

Znano je, da so mestni svetniki 5. julija lani obravnavali dopolnjeni osnutek odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje hotela Bellevue v parku Tivoli. Na vprašanje, kaj se dogaja z omenjenim projektom in kdaj bo javna razgrnitev, je direktor službe za organiziranje dela mestnega sveta Matjaž Bregar odgovoril, da so na podlagi 106. člena poslovnika sklenili, da se obravnava navedene zadeve konča.

Alenka Pavlin z mestnega oddelka za urejanje prostora pa dodaja, da je bila priprava OPPN ustavljena, ker se je investitor po sprejetju občinskega prostorskega načrta odločil za drugo pot priprave dokumentacije. Občinski prostorski načrt – izvedbeni del (OPN MOL-ID) namreč investitorju omogoča, da na njegovi podlagi pripravi projekt za gradbeno dovoljenje, ne da bi bila za to prej nujna priprava OPPN: »Trenutne aktivnosti investitorja nam niso znane. Javne razgrnitve iz zgoraj navedenega razloga ne bo.«

Glede na to, da stari hotel, sicer spomenik lokalnega pomena, stoji na območju, ki je naravna znamenitost, povrhu pa še na območju kulturne dediščine – antičnega vodovoda pod Šišenskim hribom in kulturne krajine Rožnik in Šišenski hrib, nas je zanimalo, ali je MOL pripravljena kaj storiti za pospešitev urejanja omenjenega območja, ki je že nekaj časa prava sramota za mesto. Na mestnem oddelku za ravnanje z nepremičninami so nam odgovorili, da je MOL to že storila s sprejetjem OPN MOL-ID: »V določilih dokumenta je opredelila prostorske pogoje za gradnjo objekta, kar olajša postopek priprave projektov za prenovo lokacije.«

Kakšno stališče ima MOL do gradnje hotela s petimi zvezdicami z 90 sobami in apartmaji, ki ga želi zgraditi sedanji lastnik in investitor? »MOL gradnjo takšnega hotela, s prenovo stare stavbe in dozidavo novega krila, podpira,« pravi podžupan prof. Janez Koželj.

Ljubljanski urbanistični zavod, d. d., je ocenil, da bodo skupni stroški gradnje nove komunalne opreme za hotel Bellevue 100.694 evrov, obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo pa so 558.389 evrov. Investitor bo tako moral MOL plačati skupaj 659.083 evrov komunalnega prispevka.

Na vprašanje, ali se bo glede na zadnji seji mestnega sveta sprejeti odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč, s katerim se je komunalni prispevek v Ljubljani povečal, ta znesek povišal, so na oddelku za ravnanje z nepremičninami odgovorili, da omenjeni odlok za območje MOL ne vpliva na višino komunalnega prispevka glede na predlagani dopolnjeni osnutek OPPN. Lahko pa se komunalni prispevek poviša ali zniža, odvisno od tega, ali bodo spremenjene površine parcele, objektov itn., tako da bodo drugačne od površin, ki so predvidene v dopolnjenem osnutku OPPN.