Starši, ki so mesto v vrtcu odklonili, na novem seznamu ne dobijo dodatnih točk

Letos je v ljubljanskih vrtcih 2755 šestletnikov, ki se vpisujejo v prvi razred. Ali bodo vsa ta mesta na voljo 
za vpis nove generacije, še ni znano. Prosto mesto so odklonili starši 102 otrok, ki zato na novem centralnem čakalnem seznamu dodatnih točk za novo šolsko leto ne dobijo.

Objavljeno
02. marec 2011 12.32
Andreja Žibret, Ljubljana
Andreja Žibret, Ljubljana
Ljubljana – Marca se bo v ljubljanske vrtce vpisovala nova generacija otrok. Centralni čakalni seznam je še vedno dolg, v vrtcih pa je letos 2755 otrok, rojenih leta 2005, ki se vpisujejo v prvi razred osnovne šole, od teh 2486 iz MOL in 269 iz drugih občin.
Ali bodo vsa ta mesta na voljo za vpis nove generacije otrok, bo znano šele, ko bodo končani postopki odložitve vpisa v osnovno šolo, je povedala Marija Fabčič, načelnica mestnega oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

Tudi dokončnih podatkov o vpisu prvošolčkov še ni, saj se šole še usklajujejo zaradi prepisov otrok iz enega v drug šolski okoliš. Na centralnem čakalnem seznamu (CČS) je bilo 22. februarja 1402 otrok, mlajših od treh let, od teh 323 z največjo stalnostjo bivanja v MOL. Trenutno je v ljubljanskih vrtcih še 1028 otrok iz drugih občin, večinoma rojenih v letih 2005, 2006 in 2007. Po letošnjem odhodu 269 teh otrok v šole jih bo ostalo še 759, in ta mesta se bodo v prihodnjih dveh letih sprostila za otroke iz MOL, še naprej pa bodo preurejali bivalne razmere v enotah za mlajše otroke, je pojasnila Fabčičeva.

Na vprašanje, ali bodo pri vpisu nove generacije imeli prednost tisti, ki so že na CČS, Fabčičeva odgovarja, da bodo dodatnih deset točk pri sprejemu imeli samo tisti, ki so na CČS in jim v tem šolskem letu ni bilo ponujeno nobeno prosto mesto v vrtcih, ki so jih izbrali v vlogi za vpis. CČS namreč velja eno šolsko leto, tako da bo 1. septembra začel veljati novi, z letošnjega vpisa.

Starši kar 102 otrok, ki so trenutno na CČS, so odklonili prosto mesto, to pa pomeni, da pri točkovanju vloge za novo šolsko leto ne bodo dobili dodatnih deset točk. »Predvidevamo, da se bodo vsi otroci s CČS vpisali ponovno, koliko bo novih vlog, pa je težko predvideti, kajti v vrtce v MOL se množično vpisujejo tudi otroci iz drugih občin. Ti imajo sicer malo točk, vendar se pri preštevanju vlog za vpis upošteva vsaka vloga,« pojasnjuje Fabčičeva.

Ministrstvo za šolstvo pa opozarjajo na predolge roke za vpis otrok s CČS, ki bi jih bilo treba skrajšati: »Od uvedbe CČS lani jeseni so sprejem v vrtec odklonili starši 102 otrok s seznama in ta mesta so bila kar nekaj časa nezasedena. Po zakonu o vrtcih, ki je podlaga mestnega odloka o sprejemu otrok, se namreč šteje, da je bila pošta dostavljena naslovniku, šele osmi dan od odpreme in nato se kar 15 dni lahko odločajo, ali bodo prosto mesto vzeli ali ne, ne sme pa se jih črtati s CČS. Če zavrnejo prosto mesto in jih pogosto pozove naslednji vrtec, ker so visoko na čakalnem seznamu, imajo spet naslednjih 23 dni časa za odločitev itn. Na CČS je trenutno 1402 otrok, zato je tako ravnanje staršev s tega vidika še posebej sporno, čeprav ni v nasprotju z odlokom in zakonom. Zakon namreč nikjer ne predvideva, da bi se lahko za skupni CČS uporabljali krajši roki kot za redni sprejem otrok v vrtec.«