Starši morajo vloge v prvi izbrani 
vrtec oddati najpozneje 31. marca

Za veliko večino otrok 
s stalnim bivališčem v Mestni občini Ljubljana in z največjo stalnostjo bivanja bo v ljubljanskih vrtcih prostora dovolj, zagotavlja Marija Fabčič z mestnega oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje. O (ne)sprejemu bodo starši obveščeni predvidoma v prvi polovici maja.

Objavljeno
03. marec 2011 10.50
Andreja Žibret, Ljubljana
Andreja Žibret, Ljubljana
Ljubljana – Od 15. do 31. marca bo potekal letošnji vpis otrok v javne vrtce v Mestni občini Ljubljana (MOL), razpis bo objavljen v sredo, 9. marca, v dnevnem časopisu. Starši morajo oddati izpolnjen obrazec za vlogo za vpis (VZV) z dokazili o izpolnjevanju meril v prvoizbrani vrtec najpozneje 31. marca; dostopen je na spletni strani MOL in na spletnih straneh posameznih vrtcev.

O (ne)sprejemu bodo starši predvidoma obveščeni v prvi polovici maja. Pogoj o stalnosti bivanja, ki daje prednost pri vpisu ljubljanskim otrokom, bodo letos izpolnili starši, ki v MOL živijo od 1. januarja 2010. Za stalnost bivanja obeh staršev dobi otrok po spremenjenem mestnem odloku 50 točk, samo za enega 15. Če imata oba starša stalno prebivališče v MOL, dobi otrok 80 točk, če samo eden (in drugi ni tujec), pa 50.

Na vprašanje, ali bo letos na CČS že manj otrok, katerih oba starša imata stalno bivališče in stalnost bivanja v MOL, načelnica mestnega oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje Marija Fabčič odgovarja, da tega še ne vedo. Načrtujejo pa, da bo tudi zaradi spremenjenega mestnega odloka za veliko večino dovolj prostora: »Ob enaki vključenosti otrok kot v preteklih letih in s povečanjem števila novih oddelkov v vrtcih MOL bo v šolskem letu 2012/2013 dovolj prostora.«

Staršem svetuje, naj pravilno izpolnijo vlogo in priložijo vsa potrebna dokazila, z oddajo pa naj ne čakajo do zadnjega dneva; vlog, ki jih bodo prejeli vrtci po končanem vpisu, komisije za sprejem namreč ne bodo obravnavale. V vlogi starši med drugim najprej navedejo vrtca prve in druge izbire, lahko pa se odločijo še za tretjo možnost, to je vpis v katerikoli vrtec, pri čemer lahko zapišejo še tri dodatne vrtce, ki bodo prednostno upoštevani pri razporejanju otrok na CČS. Fabčičeva svetuje, naj se pri tem odločijo po merilih, ki jim najbolj ustrezajo, kot je bližina doma, službe, starih staršev itn.

Želijo, da starši temeljito premislijo, ali vrtec res potrebujejo in v katere bi želeli vključiti svojega otroka: »Izkušnja prvega leta uvedbe CČS nas je presenetila, saj je kar nekaj staršev zavrnilo ponujena mesta v vrtcih, ki so jih sami izbrali. Predvidevali smo, da bodo prosta mesta sprejeli. Ker zakon o vrtcih določa, da se v primeru, ko je otrok uvrščen na CČS in starši zavrnejo ponujeno mesto, ne more šteti, da vrtca ne potrebujejo, se otroka vrne na seznam.«

Če želijo starši uveljavljati posamezni status, morajo poleg vloge predložiti dokazila. Letos so spremembe pri dokazilih za enostarševske družine in tujcih, ki so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji. Tujci bodo morali k vlogi priložiti potrdilo davčne uprave o rezidentskem statusu.

Tujec, ki ni rezident, pa ne bo mogel uveljavljati teh pravic, ker ni zavezanec za plačilo dohodnine pri nas. Komisije bodo tudi letos zelo dosledne pri preverjanju podatkov in dokazil, pravi Fabčičeva. Podatke o prebivališču staršev bodo same preverjale v centralnem registru prebivalstva na ministrstvu za notranje zadeve.