State Department graja Slovenijo

Poročilo State Departmenta ugotavlja, da so v Sloveniji problematični predvsem sodni zaostanki, posreden vpliv vlade na medije, površno obravnavanje prošenj za azil in med drugim tudi nasilje nad ženskami.

Objavljeno
06. marec 2007 20.00
Pred centrom se je zbralo več kot sto aktivistov iz Slovenije, Italije, Španije in Avstrije.
Washington/Ljubljana - Poročilo o položaju človekovih pravic za leto 2006, ki ga je danes objavilo ameriško zunanje ministrstvo, opaža probleme na določenih področjih, kljub temu, da stanje v Sloveniji na splošno ocenjuje kot pozitivno.

Poročilo poudarja, da so v Sloveniji problematični predvsem sodni zaostanki, posreden vpliv vlade na medije, površno obravnavanje prošenj za azil, nasilje nad ženskami, diskriminacija in nasilje nad Romi in homoseksualci ter diskriminacija izbrisanih.

Poročilo izpostavlja potrebo po reševanju kršenja človekovih pravic v Sloveniji na evropski ravni

Poročilo v delu o Sloveniji, ki ji namenja deset gosto tipkanih strani, precej pozornosti namenja sodnim zaostankom, pri čemer izpostavlja, da je lani Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu izdalo več kot 100 sodb proti Sloveniji zaradi sodnih zaostankov.

Parlament je novembra za zmanjšanje zaostankov sprejel novelo zakona o sodniški službi ter novelo zakona o sodiščih, ministrstvo za pravosodje pa je najelo dodatnih 70 sodnikov in drugega osebja, ugotavlja poročilo in dodaja, da se je število zaostankov v prvi polovici leta zmanjšalo za 4,8 odstotka.

Vlada se lahko pohvali z reševanjem denacionalizacijskih primerov, sicer so sodni postopki počasni

State Department ugotavlja, da je vlada rešila veliko večino (93,5 odstotka) denacionalizacijskih primerov, leta 2006 pa je bilo rešenih več kot 2000 primerov. Opozarja pa, da upravni in sodni postopki upočasnjujejo reševanje preostalih 2579 primerov, med katerimi so tudi zahtevki tujcev in judovske skupnosti.

Vlada ima posreden vpliv na medije

Ameriško zunanje ministrstvo glede svobode medijev opozarja na poročila o posrednem vplivu vlade na medije. Vlada ima namreč pomembne deleže v številnih podjetjih, ki so delničarji večjih medijskih hiš. Posredni politični in ekonomski pritiski ter lastniški delež vlade v medijih so vplivali na novinarje in medije. Vodstva medijskih hiš naj bi ščitila svoje interese in interese tistih v vladi, s katerimi so povezani. V nekaterih mediji je prisotna tudi samocenzura, še ugotavlja poročilo.

Prekomerna raba sile s strani policije

Poročilo omenja tudi prekomerno uporabo sile s strani policije nad novinarji med julijskim protestom pred centrom za tujce v Postojni ter potrditev oprostilne sodbe petim obtoženim za napad na nekdanjega novinarja Mira Petka.

Kot primer prekomerne uporabe sile s strani policije navaja poročilo tudi poškodbe treh protestnikov med protiromskimi protesti 25. novembra lani v Ambrusu, pri čemer dodaja, da ni jasno, kako je do poškodb prišlo, in da je policija uvedla preiskavo, ki še vedno traja.

Da so Romi brez primerljivih pravic, kaže primer romske družine Strojan

Poročilo na splošno precej pozornosti namenja položaju Romov v Sloveniji, ki "nimajo primerljivih posebnih pravic in zaščite". Posebej je omenjen tudi zaplet z romsko družino Strojan iz Dečje vasi pri Ambrusu. Poročilo prav tako opozarja na nerešen problem 18.000 izbrisanih, za katere vlada še vedno ni pripravila ustrezne zakonske rešitve.

Razširjena korupcija

Poročilo ugotavlja, da javnost korupcijo dojema kot zelo razširjen problem. Državni zbor je februarja lani ukinil neodvisno komisijo za preprečevanje korupcije in jo nadomestil s parlamentarno protikorupcijsko komisijo. Zakon naj bi stopil v veljavo maja lani, vendar je ustavno sodišče zadržalo njegovo izvajanje, navaja poročilo.

Diskriminacija muslimanov

Na področju verskih svoboščin poročilo ugotavlja, da muslimani v Sloveniji še vedno nimajo primernega prostora za opravljanje verskih obredov. Poročilo navaja, da je več ljubljanskih mestnih svetnikov, ki so podprli gradnjo mošeje, prejelo grožnjo s smrtjo. Poročilo tudi letos ponavlja, da predstavniki maloštevilne judovske skupnosti v družbi opažajo predsodke, nevednost in negativno podobo o Judih.

Restriktivna slovenska begunska in azilna politika

Na področju zaščite beguncev ameriško zunanje ministrstvo navaja, da je vlada lani prejela 579 prošenj za status begunca ali za azil, odobrila pa ga je v devetih primerih. Poročilo omenja kritike varuha človekovih pravic in nevladnih organizacij na račun novega zakona o azilu.

Spolno nadlegovanje žensk - zelo razširjen problem v Sloveniji

Čeprav natančni podatki niso na voljo, je nasilje nad ženskami, tudi znotraj zakona, prisotno, a se ga na splošno ne prijavlja, zelo razširjen problem pa je tudi spolno nadlegovanje, poudarja poročilo. State Department opozarja tudi na problem trgovine z ženskami za spolno izkoriščanje.

Zelo prisotna je tudi diskriminacija na podlagi spolne usmeritve. V poročilu je omenjen junijski napad na aktiviste skupine za pravice istospolno usmerjenih v Mariboru.

Ugotovitve State Departmenta potrjujejo izsledki Mediane

Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana je prav tako dokazal, da v Sloveniji kljub relativni enakopravnosti, prihaja tudi do neenakopravnosti med spoloma, in sicer v času, ki ga ženske in moški namenijo zabavi, gospodinjskim opravilom in skrbi za otroke.

Enakopravnost žensk je nujna za svetovni mir

O pomenu enakopravnosti med spoloma v današnjem času je spregovoril tudi generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki Moon. Ob prihajajočem mednarodnem prazniku žensk, 8. marcu je poudaril, da je enakopravnost žensk nujna za svetovni mir.