Steklarna dala krila šoli in steklarstvu

Za Šolski center Rogaška Slatina nova steklarska delavnica in največji vpis v prvi letnik po 15 letih.

Objavljeno
15. avgust 2017 21.36
Špela Kuralt
Špela Kuralt

Rogaška Slatina – Šolski center Rogaška Slatina, kjer poleg gimnazijskega programa in programa optik edini v državi izobražujejo tehnike steklarstva, je že več let brez svoje steklarske delavnice. Izgubili so jo v stečaju Steklarske nove, s katero si je šola delila prostore. Slabe razmere na steklarskem trgu so odgnale dijake, a ti so se začeli vračati, ko je Steklarna Rogaška pod novimi lastniki začela novo zgodbo o uspehu. Znova bodo dobili še steklarsko delavnico.

Prenova šolskih prostorov, ki jih je država iz stečajne mase Steklarske nove kupila decembra 2015, bo dobrodošla za vse tri programe, saj bodo v njih uredili tudi knjižnico in čitalnico. Vlada je prenovo julija uvrstila v načrt razvojnih programov, 683.000 evrov je zagotovilo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Prejšnji teden so v šoli odpirali ponudbe z razpisa za prenovitvena dela, kdaj se bodo začela, še ni znano.

Ravnateljica šole Dubravka Berc Prah upa, da čim prej: »Malo zamujamo, upala sem, da bi že jeseni lahko začeli pouk v novi delavnici, ki jo nujno potrebujemo. Po stečaju Steklarske nove smo ostali brez prostorov za praktični pouk steklarja, tako da smo morali najeti prostor v podjetniškem inkubatorju. A 80 kvadratnih metrov še zdaleč ne zadostuje, zdaj, ko ima praktični pouk 46 dijakov. Steklarna Rogaška nam bo prišla naproti, saj bomo del praktičnega pouka izvajali pri njih, tudi z njihovimi zaposlenimi. Ko nam je upadalo število dijakov, smo namreč izgubljali tudi kader in danes je redno zaposlen en sam učitelj praktičnega pouka.«


Dijaki potrebujejo ročne spretnosti, občutek za lepo, smisel za likovno oblikovanje pa tudi znanje računalništva, upravljanja strojev in robotike. Foto: Arhiv šole

Od leta 2010 do 2015 na novo niso vpisali niti enega dijaka v programu tehnik steklarstva. V šolskem letu 2014/2015 ni bilo na šoli niti enega tehnika steklarstva, leto prej sta namreč šolanje končali zadnji dve dijakinji. Konec leta 2015 je finska družba Fiskars kupila Steklarno Rogaška, ki od leta 2014 posluje z več milijoni evrov dobička. Novi lastniki so ob prihodu ugotovili, da je kadrovska situacija slaba, in ponudili štipendije dijakom, ki jih po končanem šolanju čaka v steklarni tudi zaposlitev.

Vedno več zanimanja

Kot so sporočili iz kadrovske službe Steklarne Rogaška, štipendirajo sedem dijakov drugega in petnajst dijakov prvega letnika, v novem šolskem letu bodo ponudili štipendije še petnajstim dijakom programa steklarski tehnik. Ravnateljica šole Berc Prahova pravi, da je v prvi letnik tega programa v novem šolskem letu vpisanih kar 21 dijakov: »Več kot 15 let nismo imeli toliko dijakov v prvem letniku steklarstva. K temu je zagotovo prispevala Steklarna Rogaška s kadrovsko štipendijo. Dobro sodelujemo tudi s Steklarno Hrastnik, ki prav tako štipendira.«

Dijaki so večinoma iz okolice pa tudi iz Hrvaške, kjer v obmejni občini Hum na Sutli deluje Vetropack Straža, ki proizvaja embalažno steklo. »Hrvaški dijaki prihajajo iz Pregrade, Đurmanca, Huma na Sutli. Zaupanje se vrača tudi med slovenske devetošolce, letos imamo dijake tudi iz Ljubljane in Škofje Loke, smo namreč edina takšna šola v državi. Dijaški dom imamo poln do zadnje postelje, v prihajajočem šolskem letu bo v njem sto dijakov, kar je najvišja številka v zgodovini,« razlaga ravnateljica. Šola letos praznuje 70-letnico, v Jugoslaviji je bila edina, ki je izobraževala kader za vso jugoslovansko steklarsko industrijo.

Ravnateljica poudarja, da tudi ni več miselnosti, da če osnovnošolec ni preveč uspešen, bo pa za »glažarja« že dober. Pravi, da je steklarstvo mojstrstvo: »Že pol stopinje pri stekleni talini, ki ima okoli tisoč stopinj, pomeni, da ne moreš s steklom delati tako, kot bi lahko. Samo z roko, ne da bi tehtal količino stekla na steklarski pipi, moraš izdelati serijo izdelkov, ki morajo biti vsi približno enaki, zelo majhna odstopanja so dopustna, sicer že gre za izdelek z napako. Dijaki tako potrebujejo ročne spretnosti, občutek za lepo, smisel za likovno oblikovanje pa tudi znanje računalništva, upravljanja strojev in robotike, saj narašča delež avtomatizirane proizvodnje.«

Premalo steklopihalcev in steklobrusilcev

Čeprav je zanimanja vedno več, Steklarni Rogaška, ki ima zaposlenih 890 delavcev (od prihoda novih lastnikov imajo število zaposlenih ves čas enako in odhajajoče redno nadomeščajo), kadra primanjkuje: »Zaradi slabega vpisa (nevpisa) dijakov in neizvajanja izobraževalnega programa steklar v preteklosti na trgu ni mladega usposobljenega kadra.« Čeprav je bil program steklarski tehnik prenovljen pred osmimi leti, v steklarni opažajo težave: »Na žalost pridobijo premalo konkretnega praktičnega znanja za neposredno delo na delovnih mestih, kot sta steklopihalec in steklobrusilec. Na teh delovnih mestih imamo zaradi upokojitev delavcev največji odliv usposobljenega kadra.«

Tudi to bi se lahko spremenilo čez leto dni. Šolski center Rogaška Slatina s centrom za poklicno izobraževanje in obema steklarnama pripravlja vajeniški program na četrti, poklicni stopnji izobraževanja, pravi Berc Prahova: »Do konca leta naj bi program potrdili na strokovnem svetu, v šolskem letu 2018/2019 pa bi vstopili še v vajeniško izobraževanje, kjer mora biti najmanj polovica ur izpeljana v podjetju.«