Številne napake v blokih stanovanjskega sklada

V komaj tri leta starih stanovanjskih blokih na Prešernovi cesti na Jesenicah pušča streha in zamakajo kleti.

Objavljeno
22. februar 2012 13.33
Blaž Račič, Jesenice
Blaž Račič, Jesenice
Jesenice – V treh stanovanjskih blokih na Prešernovi cesti na Jesenicah že dlje časa pušča streha, čeprav so stari komaj tri leta. Kleti ob močnejših padavinah zalije podtalnica, ne deluje niti javna razsvetljava. Republiški stanovanjski sklad za to krivi graditelja, Gradis G, in zavrača očitke o neodzivnosti.

Na republiškem stanovanjskem skladu, od katerega so sedanji lastniki odkupili nova stanovanja – od 69 stanovanj jih je bilo prodanih 20, druga so prek občine Jesenice oddali v neprofitni najem –, se na pozive stanovalcev ne odzivajo, pravijo nekateri sogovorniki iz teh blokov, ki ne nočejo biti imenovani. Vendar na stanovanjskem skladu zavračajo njihove očitke o neodzivnosti, odgovornost za težave pa prelagajo na investitorja, podjetje Gradis skupina G.

Rebeka Rupnik, zadolžena za odnose z javnostjo na republiškem stanovanjskem skladu, je povedala, da kot vmesni kupec ne presojajo upravičenosti pritožb zaradi skritih napak in morebitnih napak iz naslova solidnosti gradnje v stanovanjih in skupnih delih objektov, temveč jih sprotno posredujejo investitorju. Gradis skupina G se na opozorila stanovalcev ne odziva, več dni smo zaman čakali tudi odgovore na vprašanja Dela.

Marca menda popravilo streh

Rupnikova je dejala, da je investitor pripombe »dolžan temeljito preveriti in napake, če res so, v skladu s pravili stroke odpraviti oziroma postopati skladno z veljavno zakonodajo«. Zagotovila je, da si »aktivno prizadevajo, da bi bile ugotovljene napake odpravljene«, kaj to pomeni in kolikokrat so sami posredovali pri investitorju, pa ni povedala. Stanovalci, s katerimi smo se pogovarjali, na odpravo težav čakajo že več let in skladovim obljubam ne verjamejo. Pravijo, da bodo rešitve dosegli po pravni poti, če ne bo šlo drugače.

Rebeka Rupnik napoveduje, da bo Gradis skupina G oziroma njegov podizvajalec krovsko-kleparskih del začel pregledovati strehe in odpravljati napake prihodnji mesec oziroma ko bodo dopuščali vremenski pogoji. Sanacija se je po njenih besedah zavlekla zaradi težav, ki jih je imela družba s prejšnjim podizvajalcem krovsko-kleparskih del. Stroške sanacije bo poravnal investitor. Zamakanje v kleteh je odpravljeno, na podlagi zagotovil investitorja pravi Rupnikova in dodaja, da trenutno niso zaznali novega zamakanja v kleti objektov. Stanovalci bodo njenim zagotovilom verjeli šele po prvem izdatnejšem deževju, saj večjih padavin ni bilo že kar nekaj časa.

Brez javne razsvetljave

Čeprav je za tri stanovanjske bloke investitor uporabno dovoljenje pridobil leta 2009, javna razsvetljava na tem območju še vedno ne deluje. Zaradi tega je stanovanjski sklad »pri investitorju večkrat urgiral, naj takoj vzpostavi javno razsvetljavo«, je dejala Rupnikova. Elektro Gorenjska za priklop potrebuje zapisnik o meritvah zanesljivosti inštalacij, ki jih mora pridobiti odgovorni izvajalec del Gradis skupina G.

Če investitor ne bo zagotovil meritev, ki jih zahteva Elektro Gorenjska, bodo pred potekom bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi na stanovanjskem skladu sami naročili meritve in na ta način poskušali pospešiti ureditev razsvetljave. Na jeseniški upravni enoti včeraj zaradi odsotnosti pristojnih nismo mogli preveriti, ali so v postopku izdaje uporabnega dovoljenja preverjali tudi delovanje oziroma izpolnjevanje pogojev za delovanje javne razsvetljave.

Nekateri stanovalci se počutijo opeharjene, ker so stanovanja po približno 1400 evrov za kvadratni meter kupili v prepričanju, da bodo živeli v mirni in urejeni soseski. Zdaj pa se soočajo z uničevanjem fasade in vhodnih vrat, mazanjem sten hodnikov, pijančevanjem, kajenjem in z uporabljenimi iglami v kletnih prostorih. Eden od stanovalcev je dejal, da so stanovanja pošteno plačali, zato našteti problemi zanje še zdaleč niso »manjše kršitve«. Na krivce ne upajo pokazati, saj se bojijo morebitnih posledic, stanovanjski sklad pa anonimnih prijav ne dovoljuje.