Stoodstotna evropska sredstva za razvoj obmejnih območij s Hrvaško

V Podčetrtku in Šetjurju so morali pri rekonstrukciji lokalne ceste Virštanj−Loka pri Žusmu plačati le neupravičene stroške.

Objavljeno
23. oktober 2014 13.01
Vili Einspieler, Celje
Vili Einspieler, Celje
Podčetrtek, Šentjur − Partnerski občini Podčetrtek in Šentjur, ki sta bili uspešni na petem javnem razpisu za prednostno usmeritev Razvoj obmejnih območij s Hrvaško v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007−2013, sta končali naložbo v rekonstrukcijo lokalne ceste Virštanj−Loka pri Žusmu.

V okviru predmeta prijave na razpis je bila pomembna povezava med občinama, lokalna cesta med Virštanjem in Loko pa je bila ena od redkih cest na tem območju, ki so še v slabem stanju.

Vrednost projekta je znaša 1,022 milijona evrov in je sofinancirana v višini sto odstotkov upravičenih stroškov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in slovenske udeležbe. Občini bosta tako pokrili le manjši del neupravičenih stroškov ter stroške DDV v višini 22 odstotkov vrednosti naložbe.

Sanirali so tudi deset plazov

Rekonstrukcija odsekov na lokalni cesti Virštanj−Loka pri Žusmu je v obeh občinah medsebojno smiselno povezana v celoto. Skupna dolžina rekonstrukcije znaša 3,905 kilometra, od tega 2,5 kilometra na območju Podčetrtka ter 1,405 na območju Šentjura. Rekonstrukcija lokalne ceste združuje rekonstrukcijo lokalne ceste v Podčetrtku od Virštanja (Banovina) do meje s Šentjurjem (Žlender), kjer se nadaljuje do Loke pri Žusmu.

Omenjeni odsek ceste so rekonstruirali, popravili in razširili, ojačali voziščno konstrukcijo in na novo uredili odvodnjavanje meteornih voda. V sklopu operacije so sanirali tudi deset plazov, ki so ogrožali prometno varnost tik ob cestišču.

Dela je izvajalo podjetje GAAL Albin Leskovšek, s. p., iz Sel, ki je bilo izbrano na javnem razpisu kot najugodnejši ponudnik. Podjetje se je, kot sta pojasnila župana Podčetrtka in Šentjurja Peter Misja in Marko Diaci, ki stavita na dobre sosedske odnose, izkazalo kot dober partner tudi že pri drugih izvedenih projektih v tem programskem obdobju.