Stop za lov na volkove

Upravno sodišče je zadržalo izvajanje pravilnika o letošnjem odstrelu.

Objavljeno
18. november 2015 08.33
Dragica Jaksetič, Ilirska Bistrica
Dragica Jaksetič, Ilirska Bistrica
Ljubljana – Lovci bi odstrelili še pet volkov od dopustnih sedem, a je upravno sodišče odločilo lov ustaviti zaradi mogoče nepopravljive škode, ki bi jo lahko naredil odstrel po pravilniku, ki je začel veljati oktobra.

Dva volka sta bila od uveljavitve nove kvote za odstrel velikih zveri že uplenjena, še pet jih morda ne bo. Upravno sodišče je ugodilo zahtevi za izdajo začasne odredbe, ki sta jo vložili Društvo za ohranjanje naravne dediščine Slovenije (Dondes) in Pravno-informacijski center nevladnih organizacij (PIC) v zvezi s tožbo zoper pravilnik o odvzemu zveri iz narave oz. njegovo prilogo, ki določa število osebkov za odstrel.

Nepopravljiva škoda

Do razsodbe o dopustnosti lova na volka je upravno sodišče odložilo izvršitev novega pravilnika. Organizaciji, ki izpodbijata legalnost lova na strogo zavarovano vrsto, sta sodišče prepričali, da bi odstrel sedmih volkov lahko naredil nenadomestljivo škodo, sodišče pa je ocenilo, da se za težko popravljivo škodo šteje že nezmožnost vzpostavitve prejšnjega stanja. Upoštevalo je strokovno ugotovitev projekta SloWolf, da odstrel alfa samcev pomeni porušitev socialne strukture tropov, to pa zmanjšuje preživetvene sposobnosti vseh članov tropa. Del stroke je že večkrat opozoril, da domneva o legalnosti odstrela, ki da zmanjšuje verjetnost ilegalnega, ni bila potrjena ne v Sloveniji ne v tujini.

Na zavodu za gozdove, ki pripravi osnutek vsakoletnega pravilnika, tega pa podpiše minister za okolje in prostor, odločitve upravnega sodišča ne komentirajo, z ministrstva za okolje in prostor pa so sporočili, da se na odločitev sodišča ne bodo pritožili. »Sklep o zadržanju je dokaz, da so nas vzeli resno, nam priznali status delovanja v javnem interesu, veseli pa nas tudi, da bo zadeva obravnavana prednostno,« je dejala Senka Šifkovič Vrbica iz PIC. Ustavno sodišče je od leta 2012 že štirikrat odločalo v zadevah, v katerih so pobudniki izpodbijali vsakokratne spremembe pravilnika o odvzemu rjavega medveda in volka iz narave. Leta 2012 sta dve nevladni organizaciji zaporedoma vložili pobudi za ustavno presojo, a jima sodišče ni priznalo pravnega interesa. Leto kasneje je zahtevo za presojo vložila organizacija s statusom delovanja v javnem interesu, a je bil odstrel vseh volkov po pravilniku že izveden, lani pa je ustavno sodišče presodilo, da je za presojo pravilnika pristojno upravno sodišče.