Stožicam uporabno dovoljenje

Park še ni končan, zato bo za zunanjo ureditev najpozneje čez pol leta nov tehnični pregled.

Objavljeno
06. maj 2011 13.14
Maša Jesenšek, Ljubljana
Maša Jesenšek, Ljubljana
Ljubljana - Športna objekta v Stožicah sta uspešno prestala nov tehnični pregled in bosta dobila dokončno uporabno dovoljenje. Manj zadovoljna pa je bila komisija ministrstva za okolje in prostor (MOP), ki je pregled izvedla, z nedokončano zunanjo ureditvijo objektov, zato je za ta del centra podaljšala obdobje poskusnega obratovanja za šest mesecev.

Tehnični pregled je bil že peti po vrsti na objektih v Stožicah. Komisija je preverjala le prvo etapo gradnje, ki obsega nogometni stadion, pripadajočo komunalno infrastrukturo, parkovne in intervencijske površine, športno dvorano, parkirna mesta ob dvorani in stadionu ter severozahodni del parkirne hiše. Niso pa preverjali ustreznosti gradnje preostalega dela centra, ki se razteza južno od dvorane in stadiona v smeri Božičeve ulice, saj je bilo gradbeno dovoljenje za ta del izdano posebej.

Čez pol leta urejena okolica

Kot so sporočili z MOP, je investitor predložil manjkajočo dokumentacijo in dokazila o odpravi pomanjkljivosti, ki so jih ugotovili na prejšnjih pregledih, ter predal poročila o prvih meritvah hrupa in elektromagnetnega sevanja. Do teh poročil se je pozitivno opredelila Agencija RS za okolje, na samem tehničnem pregledu pa je komisija ugotovila, da so dela na objektih »izvedena v skladu z izdanimi gradbenimi dovoljenji in predpisi«.

Zato so predlagali, da ministrstvo dvorani, stadionu ter spremljajočim objektom, vključno s prometno in komunalno infrastrukturo, izda uporabno dovoljenje.

Izjema je zunanja ureditev, ki so jo delavci urejali še med samim tehničnim pregledom. Komisija je zapisala, da se dela sicer »intenzivno nadaljujejo, a vsa ne bodo končana do izteka poskusnega obratovanja«, zato je na tehničnem pregledu investitor, Grep, zaprosil za podaljšanje, kar je komisija tudi odobrila.

Občina bo podaljšala rok

Ker se 16. maja izteče rok, do katerega bi moral Grep po pogodbi z Mestno občino Ljubljana dokončati del parka ob športnih objektih, bo morala občina ta rok znova podaljšati.

Da bi zaradi zamude tokrat začeli zaračunavati pogodbeno kazen, je malo verjetno, saj so prošnjam za podaljšanje roka doslej že večkrat ugodili (po prvotnih načrtih bi objekti morali pridobiti uporabno dovoljenje že do konca junija lani). Župan Zoran Janković, ki je bil med tehničnim pregledom optimističen, danes odločitve komisije ni hotel komentirati.

Zadovoljen upravljavec dvorane in stadiona

Smo pa v tujino poklicali Romana Jakiča, direktorja Zavoda Tivoli, ki upravlja dvorano in stadion. Povedal je, da je z razpletom dogodkov zelo zadovoljen: »To kaže, da so izvajalci upoštevali dogovore in izvedli vsa dela v skladu s pričakovanji.«

Glede zunanje ureditve pa je dejal, da bodo počakali šest mesecev, da Grep konča še ta dela. »Spoštovali bomo odločitev komisije MOP, ki je podaljšala obdobje poskusnega obratovanja.« Na vprašanje, ali bodo torej z ankesom podaljšali rok dokončanja, je odgovoril: »Najverjetneje. To bi bilo tudi korektno do Grepa, ki je ves čas stal za tem projektom.«