Strokovni svet o dopolnjeni noveli zakona o osnovni šoli

Strokovni svet za splošno izobraževanje bo ponovno odločal o predlogu novele zakona o osnovni šoli. Njegova vsebina naj bi bila v skladu z odločitvami strokovnega sveta z njegove zadnje seje.

Objavljeno
15. marec 2007 08.19
Minister za šolstvo in šport Milan Zver je predstavil normativni program dela ministrstva za leto 2006
Ljubljana - Strokovni svet za splošno izobraževanje bo danes ponovno odločal o predlogu novele zakona o osnovni šoli. Kot so sporočili z ministrstva za šolstvo in šport, so predlog novele dopolnili tako, da je njegova vsebina v skladu z odločitvami strokovnega sveta z njegove zadnje seje. O podrobnostih dopolnjenega predloga pa niso želeli govoriti, ker bodo predstavljene na sami seji.

Kot je znano, je strokovni svet za splošno izobraževanje o predlogu novele zakona o osnovni šoli razpravljal že 15. februarja, a osnutka takrat ni podprl zaradi različnih mnenj. Največ nestrinjanja je bilo glede števila ur za izbirne predmete. Medtem ko so nekateri menili, da je zmanjšanje števila ur za izbirne predmete, ki ga novela zakona predvideva, nesmiseln, saj bi se s tem zmanjšal standard in izbira, se je drugim predlog zdel smiseln.

Predlagana novela zakona, brez dopolnitev, ki jih bodo predstavili na današnji seji, namreč ukinja delitev izbirnih predmetov na družboslovno-humanistični in naravoslovno-tehnični sklop. Šola bo po novem ponudila najmanj šest izbirnih predmetov, od tega obvezno pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike. Učenec bo izbral dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko. Prav tako bodo lahko učenci zadnjih treh let osnovne šole, ki obiskujejo glasbeno šolo, po novem na željo staršev oproščeni sodelovanja pri izbirnih predmetov. Takšne spremembe naj bi prispevale k racionalnejši organizaciji in izvedbi pouka.

Osnutek novele zakona pa predvideva tudi spremembo predmetnika. Tako določa, da se s predmetnikom poleg že predpisanih sestavin določijo tudi obvezni in izbirni predmeti. Šola bo lahko v posameznem razredu drugače razporedila tedensko število ur pouka posameznih predmetov, kot jih bo določal predmetnik, razen pouka slovenskega jezika in italijanskega ali madžarskega jezika na narodno mešanih območjih, matematike, tujega jezika kot obveznega jezika in športne vzgoje. To naj bi šolam omogočalo fleksibilnejšo organizacijo pouka. Zaradi tega novela zakona predvideva še, da se lahko obveznost učencev po obveznem programu v posameznem tednu poveča za največ dve uri pouka nad predpisano obveznostjo.