Stroški poslovanja Kada lani višji kot leto prej

Člani sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje so se na današnji seji seznanili z letnim poročilom Kapitalske družbe za lansko leto. Svet se je danes sicer zadnjič sestal v tej sestavi, ker se je članom štiriletni mandat iztekel.

Objavljeno
29. oktober 2009 14.54
Ljubljana - Člani sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) so se na današnji seji seznanili z letnim poročilom Kapitalske družbe (Kad) za lansko leto. Svet se je danes sicer zadnjič sestal v tej sestavi, ker se je članom štiriletni mandat iztekel. Prihodnja, konstitutivna seja bo predvidoma sredi novembra.

 

Predsednik uprave Kada Borut Jamnik, ki je predstavil letno poročilo družbe za leto 2008, je dejal, da so bili stroški poslovanja lani višji kot leto prej. Največji, 85-odstotni delež stroškov poslovanja so lani predstavljali drugi poslovni odhodki, ki so vključevali rezervacije v skupni višini 62,1 milijona evrov. Od tega je bilo za 53,1 milijona evrov rezervacij za nedoseganje zajamčene donosnosti skladov, je pojasnil.

 

Po bilanci stanja so sredstva v letu 2008 dosegla 1,2 milijarde evrov in so bila v primerjavi z letom prej nižja za 46 odstotkov, predvsem zaradi padca vrednosti delnic.

 

Vzajemni pokojninski skladi so lani poslovali slabo in so bili globoko v negativnem, je dejal. Letos pa so po njegovih besedah dosegli približno sedemodstotno donosnost na vseh skladih, tako da bo letošnje leto boljše.

 

Predstavil je tudi delovno različico programa preoblikovanja družbe, po katerem naj bi ločili zavarovalniški del in vplačevanje sredstev družbe v pokojninsko blagajno.

 

Anka Tominšek, predstavnica upokojencev v svetu Zpiza, je spomnila, da so v svetu že večkrat poudarili zahtevo po večjem vplivu na poslovanje Kada. Meni, da je skrajni čas, da se Kad preoblikuje in se izloči tisti del upravljanja, ki zadeva njegovo temeljno funkcijo, torej kako prispevati k dolgoročni finančni stabilnosti pokojninske blagajne. Izpostavila pa je tudi vprašanje Steklarske Nove.

 

Jamnik je poudaril, da naloga Kada ni sanirati podjetja, pač pa, da učinkovito upravlja sredstva, ki so mu bila zaupana. Pri omenjenem podjetju je bil problem ta, da ni plačevalo ničesar, ne samo prispevkov za pokojninsko zavarovanje.

 

Predstavnik vlade v svetu Zpiza Stanislav Vencelj se je strinjal, da je treba Kad preoblikovati. Kapital v višini ene milijarde evrov pa po njegovih besedah pomeni le približno trimesečno izplačevanje pokojnin. Zanimalo ga je, ali je verjetnost, da se milijarda evrov sredstev v letošnjem letu še dodatno zniža.

 

Jamnik je napovedal, da bo obseg sredstev letos celo za 15 odstotkov višji kot lani. Kad pa ne more zagotavljati vzdržnosti pokojninske blagajne, to mora biti jasno, je poudaril. Po njegovih besedah je zato zelo pomembno, da posamezniki tudi sami poskrbijo za svojo bodočo pokojnino z dodatnim vplačevanjem.

 

Direktor Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja Florjan Bulovec je predstavil poročilo sklada za lansko leto. Sklad je posloval uspešno, čisti dobiček pa je znašal skoraj 1,7 milijona evrov.