Strožje omejitve za službene mobilnike v javni upravi

S 1. januarjem 2007 bo stekla uredba o uporabi službenih mobilnih telefonov in storitvah mobilne telefonije v organih državne uprave. Okoli 7200 uporabnikov bo prvič združeno v enotno poslovno omrežje.

Objavljeno
31. december 2006 10.49
Gregor Virant
Ljubljana - S 1. januarjem 2007 bo začela veljati uredba o uporabi službenih mobilnih telefonov in storitvah mobilne telefonije v organih državne uprave, ki določa nižje zneske za mesečno komuniciranje za funkcionarje in javne uslužbence oziroma uporabnike službenih mobilnih telefonov. Na letni ravni naj bi tako v državni upravi prihranili približno 833.000 evrov (200 milijonov tolarjev).

Najugodneši ponudnik je Mobitel

Okoli 7200 uporabnikov mobilne telefonije v javni upravi bo prvič združeno v enotno poslovno omrežje. Ministrstvo za javno upravo je izvedlo skupno javno naročilo za izbiro ponudnika storitev mobilne telefonije, nakup mobilnih aparatov za potrebe državnih organov in javne uprave ter kot najugodnejšega ponudnika izbralo Mobitel. Zaradi enotnega poslovnega omrežja so dobili 30-odstotni popust glede na povprečno uporabo posameznega uporabnika. V uredbi so temu znižanju ustrezno določeni nižji zneski za mesečno komuniciranje za funkcionarje in javne uslužbence oziroma uporabnike službenih mobilnih telefonov, kot jih določa uredba.

Najvišji mesečni limit za visoke funkcionarje: 146,2 evra

Za ministre, generalnega sekretarja vlade, vodjo kabineta predsednika vlade in državne sekretarje uredba določa znesek mesečne porabe službenega mobilnega telefona v višini 146,2 evra (35.000 tolarjev), za generalne direktorje in generalne sekretarje v ministrstvih 81,4 evra (19.500 tolarjev), načelnike upravnih enot 62,6 evra (15.000 tolarjev), vodje notranjeorganizacijskih enot 39,6 evra (9.500 tolarjev) ter druge javne uslužbence največ 20,8 evra (5.000 tolarjev). O dodelitvi pravice do uporabe službenega mobilnega telefona odloči predstojnik. Za predsednika vlade uredba ne določa limita, je 5. oktobra, ko je vlada sprejela to uredbo, povedal minister za javno upravo Gregor Virant.

Ministrstvo za zunanje zadeve izvzeto iz uredbe

Uredba zaradi specifične narave dela s tujino ne velja za ministrstvo za zunanje zadeve in službo vlade za evropske zadeve ter za tiste javne uslužbence drugih organov državne uprave, ki so napoteni na delo v tujino. Ti so dolžni urediti pravico do uporabe službenih mobilnih telefonov v svojih internih aktih v soglasju z ministrom, pristojnim za javno upravo.

Vlada je takrat sprejela tudi sklep, na podlagi katerega bodo morali organi državne uprave mesečno spremljati stroške uporabe službenih mobilnih telefonov in podatke posredovati ministrstvu za javno upravo.